Radera en händelse

Om du inte vill att en händelse visas längre kan du radera eller ta bort den från din Google-kalender.

Viktigt! Google Kalender kan markera vissa händelser som skräppost och flytta dem till papperskorgen. Om du har fått ett Google-konto via jobbet eller skolan kan organisationens avancerade administratör även flytta händelser från organisationen till papperskorgen. Läs om hur du ser och återställer raderade händelser i papperskorgen.

Ta bort en händelse som du skapade

Om du har skapat en händelse eller har behörighet att redigera den kan du radera den. Detta tar bort den från din kalender och från kalendrarna till alla andra som har bjudits in.

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Klicka på händelsen som du vill ta bort.
 3. Klicka på Radera eller Radera händelse Radera .

Tips: Om du vill radera en händelse högerklickar du på den och klickar sedan på Radera.

Jag raderade en händelse men andra ser fortfarande den i sina kalendrar
 • När en händelse har raderats kan det ta lite tid att ta bort den från personers kalendrar.
 • Om du tog bort en händelse som du inte äger måste händelseägaren kanske ta bort den för att ta bort den från allas kalendrar.
Jag raderade en händelse men ser den fortfarande på andra enheter

När du har raderat en händelse kanske den inte tas bort direkt från dina andra enheter. Du kan påskynda processen med en manuell synkronisering.

Manuell synkronisering för iOS

Stäng och öppna appen Kalender igen.

Manuell synkronisering för Android

 1. Öppna appen Google Kalender.
 2. Tryck på Mer Menyn Mer  följt av  Uppdatera.

Ta bort en händelse du bjudits in till

När du har tagit bort en händelse meddelas händelsens organisatör att du tackade nej till händelsen. Händelsen visas fortfarande i kalendern för alla andra som har bjudits in. 

Så här tar du bort en händelse från kalendern:

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Öppna händelsen som du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort eller Ta bort från den här kalendern Ta bort.

Ta bort en återkommande händelse

Om du raderar en händelse som upprepas ser du alternativen nedan. Om någon annan skapade den återkommande händelsen visas inte dessa alternativ. 

 • Den här händelsen eller Endast den här förekomsten: Tar bort den här händelsen men behåller alla andra kommande händelser. 
 • Denna och följande händelser eller Alla följande händelser: Tar bort den här händelsen och alla kommande händelser. 
 • Alla händelser eller Alla händelser i serien: Tar bort alla händelser i serien.

Ta bort alla händelser i din kalender 

Om du vill radera alla händelser i Google Kalender rensar du alla händelser i din primära kalender. Sedan måste du radera alla andra kalendrar du äger. 

Så här rensar du alla händelser från din primära kalender:

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Håll muspekaren över den primära kalendern längst ned till vänster.
 3. Klicka på Alternativ Menyn Mer  följt av  Inställningar och delning.
 4. Klicka på Ta bort kalender under Inställningar för mina kalendrar.
 5. Klicka på Radera under Ta bort kalender.

Viktigt! Du kan radera händelser från din kalender, men du kan inte radera din primära kalender. Ta reda på hur du raderar andra kalendrar du äger. 

Visa borttagna händelser i papperskorgen (endast dator)

När du tar bort en händelse du skapade eller har redigeringsbehörighet till stannar den i den kalenderns papperskorg i 30 dagar. Öppna papperskorgen om du vill återställa händelser eller ta bort dem för alltid.

Obs! Alla med behörigheten Göra ändringar i händelser eller Göra ändringar OCH hantera delning för kalendern får visa och flytta händelser i papperskorgen.

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Papperskorgen längst upp till höger. Det här visar alla raderade händelser i den här kalendern.
  • Om du vill radera en enskild händelse klickar du på Radera för alltid Radera bredvid händelsen.
  • Om du vill radera alla valda händelser klickar du på Radera alla valda för alltid Radera ovanför listan.
  • Om du vill återställa en enskild händelse klickar du på Återställ Undo bredvid händelsen.
  • Om du vill återställa alla händelser klickar du på Återställ alla valda Undo ovanför listan.
  • Om du vill ta bort alla händelser klickar du på Töm papperskorgen följt av Töm.

Återställa raderade händelser i papperskorgen (endast dator)

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Papperskorgen längst upp till höger. Det här visar alla raderade händelser i den här kalendern.
  • Om du vill återställa en enskild händelse klickar du på Återställ Undo bredvid händelsen.
  • Om du vill återställa alla händelser klickar du på Återställ alla valda Undo ovanför listan.
Jag vill stänga av e-postaviseringar

Den första gången du raderar en händelse som flyttats till papperskorgen får du en e-postavisering från Google Kalender. Du kan inte inaktivera den här aviseringen, men det är den enda e-postavisering du får om papperskorgen.

Jag ser inte alla mina raderade händelser i papperskorgen

Om du inte ser en del av de borttagna händelserna i kalenderns papperskorg kan något av detta vara orsaken:

 • Händelser i kalenderns papperskorg lagras endast i 30 dagar.
 • Om du inte har redigeringsbehörighet till kalendern där händelsen skapades ser du den inte i papperskorgen.
 • Det finns en separat papperskorg för varje kalender du har. Leta efter händelsen i andra kalendrars papperskorgar. 
 • Alla med redigeringsåtkomst till din kalender får ta bort händelser permanent eller återställa dem. Fråga andra som har åtkomst till din kalender om de flyttade händelsen.

Obs! Se avsnittet Jag tog bort en återkommande händelse nedan om du tog bort en återkommande händelse.

En händelse jag återställde saknar OSA

Om en händelse tas ur papperskorgen måste gästerna OSA den på nytt.

Om rummet du bokade inte längre är tillgängligt är det överkryssat i kalenderhändelsen.

Jag tog bort en återkommande händelse

Ta bort en förekomst i händelsen åt gången

Det finns en rad i papperskorgen för varje händelse du tog bort.

Ta bort fler än en förekomst i händelsen åt gången

Det finns en enda rad i papperskorgen för alla händelser i stället för enskilda rader för varje händelse. När du återställer händelsen, återställer det alla förekomster i händelsen du tog bort.

Relaterade resurser