מחיקת אירוע

אם יש אירוע מסוים שאינכם רוצים להציג יותר, תוכלו למחוק או להסיר אותו מיומן Google.

מחיקת אירוע שיצרתם

אם יצרת אירוע או אם יש לך הרשאה לערוך אותו, יהיה באפשרותך למחוק אותו. פעולה זו תסיר את האירוע מהיומן שלכם ומהיומנים של כל המשתתפים שהוזמנו אליו.

 1. פותחים את אפליקציית יומן Google יומן במכשיר ה-Android.
 2. פותחים את האירוע שרוצים למחוק.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד
 4. מקישים על מחיקה ואז מחיקה.

הערה: אם אינכם הבעלים של האירוע, לחיצה על 'מחיקה' תסיר אותו רק מהיומן שלכם.

מחיקת אירוע שהוזמנתם אליו

אם הוזמנת לאירוע אך אין לך הרשאה לערוך אותו, יהיה באפשרותך להסיר אותו מהיומן שלך.

פעולה זו תסיר את האירוע רק מהיומן שלכם. הוא ימשיך להיות מוצג ביומן של שאר המשתתפים שהוזמנו אליו.

 1. פותחים את אפליקציית יומן Google יומן במכשיר ה-Android.
 2. פותחים את האירוע שרוצים למחוק.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד
 4. מקישים על מחיקה ואז מחיקה.

מחיקת אירוע חוזר

אם רוצים למחוק אירוע חוזר, האפשרויות הבאות יוצגו. אם מישהו אחר יצר את האירוע החוזר, האפשרויות האלה לא יוצגו.

 • האירוע הזה: המופע הזה של האירוע יימחק, אך כל המופעים הבאים יישארו. 
 • כל האירועים הבאים: המופע הזה וכל המופעים הבאים יימחקו. 

הצגת אירועים שנמחקו ונמצאים באשפה (במחשב בלבד)

כאשר מוחקים אירוע שיצרת או שיש לך גישת עריכה אליו, הוא נשאר באשפה של היומן למשך 30 יום. ניתן לעבור לאשפה כדי לשחזר אירועים או למחוק אותם לצמיתות.

הערה: כל מי שיש לו הרשאת 'עריכת שינויים באירועים' או 'עריכת שינויים וגם ניהול שיתוף' ביומן יכול לראות אירועים באשפה ולהעביר אותם.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז אשפה. האירועים שנמחקו מהיומן הזה יוצגו.
  • כדי למחוק אירוע בודד, לוחצים על סמל המחיקה אשפה ליד האירוע שרוצים למחוק. 
  • כדי למחוק כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על סמל המחיקה אשפה מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
  • כדי לשחזר אירוע בודד, לוחצים על סמל השחזור ביטול ליד האירוע שרוצים לשחזר.
  • כדי לשחזר כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על סמל המחיקה ביטול מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
  • כדי למחוק את כל האירועים לתמיד, לוחצים על ריקון האשפה ואז ריקון.
 
השבתת התזכורות באימייל

בפעם הראשונה שתמחק אירוע שהועבר לאשפה, תקבל מיומן Google הודעה באימייל. לא ניתן להשבית את ההודעה הזו, אז זוהי הודעת האימייל היחידה שתקבל לגבי האשפה. 

מחקתי אירוע אך הוא עדיין מופיע ביומנים של משתמשים אחרים

לאחר שאירוע נמחק, עשוי לחלוף זמן מה עד שהוא יוסר מהיומנים של אנשים אחרים.

אם מחקת אירוע שאינו בבעלותך, ייתכן שבעלי האירוע יצטרך למחוק אותו כדי שהוא יוסר מהיומנים של כל המשתמשים שהוזמנו אליו.

אני לא רואה באשפה את כל האירועים שמחקתי

ייתכנו כמה סיבות לכך שאתה לא רואה באשפה של היומן חלק מהאירועים שמחקת:

 • אירועים נשמרים באשפה של היומן למשך 30 יום בלבד.
 • אם לא הייתה לך גישת עריכה ליומן שבו נוצר האירוע, הוא לא יוצג באשפה.
 • לכל אחד מהיומנים שלך יש אשפה נפרדת. נסה לחפש באשפה של יומנים אחרים. 
 • כל מי שיש לו גישת עריכה ליומן שלך יכול למחוק אירועים לנצח או לשחזר אותם. אם יש לאנשים אחרים גישה ליומן שלך, שאל אותם אם הם העבירו את האירוע.

הערה: אם מחקת אירוע חוזר, עיין בקטע 'מחקתי אירוע חוזר' שבהמשך.

באירוע ששיחזרתי חסרות תגובות להזמנה

אם האירוע הוצא מהאשפה, המוזמנים יצטרכו לשלוח מחדש תגובות להזמנה.

אם החדר שהזמנת אינו פנוי יותר, הוא יוצג עם סימן מחיקה באירוע שביומן.

מחקתי אירוע חוזר

מחיקת מופע אחד של האירוע בכל פעם

באשפה תוצג שורה אחת לכל אירוע שמחקת.

מחיקת יותר ממופע אחד של האירוע בבת אחת

באשפה תוצג שורה אחת לכל האירועים שמחקת, ולא שורה נפרדת לכל אירוע. כשתשחזרו את האירוע, כל המופעים של האירוע שמחקתם ישוחזרו.