מחיקת אירוע

אם יש אירוע מסוים שאתם לא רוצים להציג יותר, תוכלו למחוק או להסיר אותו מיומן Google.

חשוב לדעת: לפעמים יומן Google מסמן אירועים כספאם ומעביר אותם לאשפה. בנוסף, אם יש לכם חשבון דרך העבודה או מוסד לימודים, הסופר-אדמין של הארגון יכול להעביר אירועים מהארגון לאשפה. רוצים לדעת איך בודקים אילו אירועים נמצאים באשפה ומשחזרים אותם?

איך מוחקים אירוע שיצרתם?

אם יצרתם אירוע, או שיש לכם הרשאה לערוך אותו, תוכלו למחוק את האירוע. האירוע יוסר מהיומן שלכם ומהיומנים של כל המוזמנים.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. לוחצים על האירוע שרוצים למחוק.
 3. לוחצים על מחיקה או על הסמל של מחיקת האירוע מחיקה .

טיפ: כדי למחוק אירוע, לוחצים עליו לחיצה ימנית ואז לוחצים על מחיקה.

מחקתי אירוע אבל הוא עדיין מופיע ביומנים של אנשים אחרים
 • כשמוחקים אירוע, הוא לא מוסר מיידית מהיומנים של שאר האנשים.
 • אם מחקתם אירוע שאינו בבעלותכם, ייתכן שהבעלים של האירוע יצטרכו למחוק אותו כדי שהוא יוסר מהיומנים של כל שאר האנשים.
מחקתי אירוע אבל הוא עדיין מופיע במכשירים אחרים

כשמוחקים אירוע, הוא לא תמיד מוסר מיידית משאר המכשירים. אפשר לזרז את ההסרה באמצעות סנכרון ידני.

איך מסנכרנים ידנית ב-iOS?

סוגרים ופותחים מחדש את אפליקציית יומן Google.

איך מסנכרנים ידנית ב-Android?

 1. פותחים את אפליקציית יומן Google.
 2. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות תפריט  ואז  רענון.

איך מוחקים אירוע שמוזמנים אליו?

כשאתם מסירים אירוע, למארגן האירוע נשלחת הודעה מיומן Google על כך שדחיתם את ההזמנה.

איך מסירים אירוע מהיומן?

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. פותחים את האירוע שרוצים להסיר.
 3. לוחצים על הסרה או על הסמל 'הסרה מהיומן הזה' הסרה.

איך מוחקים אירוע חוזר?

אם תמחקו אירוע חוזר, האפשרויות הבאות יופיעו. אם מישהו אחר יצר את האירוע החוזר, האפשרויות האלה לא יופיעו.

 • האירוע הזה או רק אירוע זה: המופע הזה של האירוע יימחק, אבל כל המופעים הבאים יישארו.
 • האירוע הזה והאירועים הבאים או כל הבאים: המופע הזה של האירוע וכל המופעים הבאים יימחקו.
 • כל האירועים או כל האירועים בסדרה: כל המופעים של האירוע החוזר יימחקו.

מחיקת כל האירועים ביומן

אם אתם רוצים למחוק את כל האירועים מיומן Google, אתם צריכים למחוק את כולם מהיומן הראשי ואז למחוק את שאר היומנים שבבעלותכם.

איך מוחקים את כל האירועים מהיומן הראשי?

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בפינה הימנית התחתונה, מעבירים את העכבר מעל היומן הראשי.
 3. לוחצים על סמל האפשרויות תפריט   ואז  הגדרות ושיתוף.
 4. בקטע "ההגדרות של היומנים שלי", לוחצים על הסרת היומן.
 5. בקטע "הסרת היומן", לוחצים על מחיקה.

חשוב לדעת: אי אפשר למחוק את היומן הראשי, אבל אפשר למחוק ממנו אירועים. רוצים לדעת איך מוחקים יומנים אחרים שבבעלותכם? 

הצגת אירועים שנמחקו ונמצאים באשפה (במחשב בלבד)

כשאתם מוחקים אירוע שיצרתם או שיש לכם הרשאה לערוך אותו, הוא נשאר באשפה של היומן במשך 30 יום. ניתן לעבור לאשפה כדי לשחזר אירועים או למחוק אותם לצמיתות.

הערה: כל מי שיש לו את ההרשאה "לשנות אירועים" או "לבצע שינויים ולנהל את השיתוף" ביומן יכול לראות אילו אירועים נמצאים באשפה ולהעביר אותם.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז אשפה. האירועים שנמחקו מהיומן הזה יוצגו.
  • כדי למחוק אירוע בודד, לוחצים על סמל המחיקה מחיקה ליד האירוע שרוצים למחוק.
  • כדי למחוק כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על סמל המחיקה מחיקה מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
  • כדי לשחזר אירוע בודד, לוחצים על סמל השחזור Undo ליד האירוע שרוצים לשחזר.
  • כדי לשחזר כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על סמל המחיקה Undo מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
  • כדי למחוק את כל האירועים לתמיד, לוחצים על ריקון האשפהואז ריקון.

שחזור אירועים שנמחקו מהאשפה (רק מהמחשב)

 1. פותחים את יומן Google.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות ואז אשפה. כאן יופיעו האירועים שנמחקו מהיומן הזה.
  • כדי לשחזר אירוע בודד, לוחצים על סמל השחזור Undo ליד האירוע שרוצים לשחזר.
  • כדי לשחזר כמה אירועים, בוחרים אותם ולוחצים על הסמל 'שחזור כל האירועים שנבחרו' Undo מעל הרשימה של האירועים שנבחרו.
השבתת התזכורות באימייל

בפעם הראשונה שתמחקו אירוע שהועבר לאשפה, תקבלו מיומן Google הודעה באימייל. אי אפשר להשבית את ההודעה הזו, אבל זו ההודעה היחידה שתקבלו לגבי האשפה.

אני לא רואה באשפה את כל האירועים שמחקתי

ייתכנו כמה סיבות לכך שאתם לא רואים באשפה של היומן חלק מהאירועים שמחקתם:

 • אירועים נשמרים באשפה של היומן למשך 30 יום בלבד.
 • אם לא הייתה לך גישת עריכה ליומן שבו נוצר האירוע, הוא לא יוצג באשפה.
 • לכל אחד מהיומנים שלכם יש אשפה נפרדת. נסו לחפש באשפה של יומנים אחרים.
 • כל מי שיש לו הרשאה לערוך את היומן יכול למחוק אירועים לתמיד או לשחזר אותם. אם יש לאנשים אחרים גישה ליומן שלך, שאל אותם אם הם העבירו את האירוע.

הערה: מחקתם אירוע חוזר? עברו לקטע "מחקתי אירוע חוזר" שבהמשך.

באירוע ששיחזרתי חסרים אישורי ההשתתפות

אם מישהו ישחזר את האירוע מהאשפה, המוזמנים יצטרכו לאשר מחדש את השתתפותם באירוע.

אם החדר שהוזמן לא יהיה פנוי יותר, הוא יופיע עם סימן מחיקה באירוע שביומן.

מחקתי אירוע חוזר

מחיקת מופע אחד של האירוע בכל פעם

באשפה תופיע שורה נפרדת לכל אירוע שמחקתם.

מחיקת יותר ממופע אחד של האירוע בבת אחת

באשפה תופיע שורה אחת לכל האירועים שמחקתם, ולא שורה נפרדת לכל אירוע. אם תשחזרו את האירוע, כל המופעים של האירוע שמחקתם ישוחזרו.

משאבים קשורים