Изтриване на събитие

Ако не искате събитие да се показва повече, можете да го изтриете или премахнете от календара си в Google.

Изтриване на създадено от вас събитие

Ако сте създали събитие или имате разрешение да го редактирате, можете да го изтриете. Така то ще се премахне от вашия календар и от календарите на всички други поканени хора.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху събитието, което искате да изтриете.
 3. Кликнете върху Изтриване или „Изтриване на събитието“ Изтриване.

Съвет: За да изтриете събитие, кликнете с десния бутон върху него и след това кликнете върху Изтриване.

Изтрих събитие, но други все още го виждат в календарите си

 • След изтриването на събитие може да измине известно време, преди то да бъде премахнато от календарите на други хора.
 • Ако сте изтрили събитие, което не притежавате, може да се наложи собственикът му да го изтрие, за да бъде премахнато от календарите на всички.

Изтрих събитие, но все още го виждам на други устройства

След като изтриете събитие, то може да не бъде премахнато незабавно от другите ви устройства. Можете да ускорите процеса с ръчно синхронизиране.

Ръчно синхронизиране за iOS

Затворете и отворете отново приложението Календар.

Ръчно синхронизиране за Android

 1. Отворете приложението Google Календар.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Меню „Още“ и след това  Опресняване.

Изтриване на събитие, на което сте били поканени

Ако сте били поканени на събитие, можете да го премахнете от календара си.

Така то ще се премахне от календара ви, но всички други хора, поканени за него, ще продължат да го виждат.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Отворете събитието, което искате да премахнете.
 3. Кликнете върху Премахване или „Премахване от този календар“ Премахване.

Изтриване на повтарящо се събитие

Ако изтривате повтарящо се събитие, ще видите опциите по-долу. Ако някой друг е създал повтарящото се събитие, няма да ги видите. 

 • Това събитие или Само това провеждане: Това събитие се изтрива, но бъдещите остават. 
 • Това и следващите събития или Всички следващи: Изтриват се това и всички бъдещи събития. 
 • Всички събития или Всички събития в поредицата: Изтриват се всички събития в поредицата.

Изтриване на всички събития от календара ви 

Ако искате да изтриете всичките си събития в Google Календар, трябва да изчистите всички събития в основния си календар и да изтриете всички други календари, които може да притежавате. 

За да изчистите всички събития от основния си календар:

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Долу вляво задръжте курсора на мишката върху основния календар.
 3. Кликнете върху „Опции“ Меню „Още“  и след това  Настройки и споделяне.
 4. Под „Настройки за календарите ми“ кликнете върху Премахване на календара.
 5. Под „Премахване на календара“ кликнете върху Изтриване.

Важно: Можете да изтривате събития от календара си, но не можете да премахнете основния си календар. Научете как да изтривате други календари, които притежавате. 

Преглеждане на изтритите събития в кошчето ви (само на компютър)

Когато изтриете събитие, което сте създали или до което имате достъп за редактиране, то остава в кошчето на съответния календар в продължение на 30 дни. Можете да възстановявате събития или да ги изтривате завинаги, когато отворите кошчето.

Забележка: Всеки с разрешение „Да прави промени в събитията“ или „Да прави промени И да управлява настройките за споделяне“ за календара може да вижда и премества събития в кошчето.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Кошче. Ще видите събитията, които са били изтрити от този календар.
  • За да изтриете отделно събитие, кликнете върху „Изтриване завинаги“ Кошче до него.
  • За да изтриете всички избрани събития, кликнете върху „Изтриване завинаги на всички избрани“ Кошче над списъка.
  • За да възстановите отделно събитие, кликнете върху „Възстановяване“ Отмяна до него.
  • За да възстановите всички събития, кликнете върху „Възстановяване на всички избрани“ Отмяна над списъка.
  • За да изтриете всички събития, кликнете върху Изпразване на кошчето  и след това  Изпразване.
Искам да изключа известията по имейл

Първия път, когато изтриете събитие, което е преместено в кошчето, ще получите известие по имейл от Google Календар. Не можете да изключите това известие, но то е единственото известие по имейл за кошчето.

Не виждам изтритите си събития в кошчето

Ако не виждате някои от събитията, които сте изтрили, в кошчето на календара си, това може да е поради една от следните причини:

 • Събитията се запазват в кошчето на календара само за 30 дни.
 • Ако нямате достъп за редактиране до календара, в който е било създадено събитието, няма да го виждате в кошчето.
 • За всеки от календарите ви има отделно кошче. Опитайте да потърсите в кошчето на другите календари. 
 • Всеки, който има достъп за редактиране до календара ви, може да изтрие събитията ви завинаги или да ги възстанови. Ако други хора имат достъп до календара ви, попитайте ги дали са преместили събитието.

Забележка: Ако сте изтрили повтарящо се събитие, вижте секцията „Изтрих повтарящо се събитие“ по-долу.

Липсват отговорите на покани за възстановено от мен събитие

Ако събитие бъде възстановено от кошчето, гостите ще трябва да отговорят отново на поканите за него.

Ако резервираното от вас помещение вече не е на разположение, то ще бъде задраскано в събитието в календара.

Изтрих повтарящо се събитие

Изтриване на отделни провеждания на събитието едно по едно

Ще виждате ред в кошчето за всяко от изтритите от вас събития.

Изтриване на няколко отделни провеждания на събитието наведнъж

В кошчето ще виждате един ред за всички събития вместо отделни редове за всяко от тях. Когато възстановите събитието, ще се възстановят всички изтрити негови отделни провеждания.

Сродни ресурси