Odstránenie udalosti

Ak chcete, aby sa určitá udalosť už nezobrazovala, môžete ju z kalendára Google odstrániť.

Dôležité: Kalendár môže niektoré udalosti označiť ako spam a presunúť ich do koša. Ak máte účet zriadený zamestnávateľom alebo školou, supersprávca vašej organizácie tiež môže presunúť ľubovoľnú udalosť vašej organizácie do koša. Ako zobraziť a obnoviť odstránené udalosti v koši

Odstránenie udalosti, ktorú ste vytvorili

Ak ste vytvorili udalosť alebo máte povolenie na jej úpravu, môžete ju odstrániť. Udalosť sa tak odstráni z vášho kalendára aj kalendárov ostatných pozvaných.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac
 4. Klepnite na Odstrániť a potom Odstrániť.
Dôležité: Ak nie ste vlastníkom udalosti, klepnutím na Odstrániť bude udalosť vymazaná len z vášho kalendára.
Udalosť, ktorú som odstránil(a), sa naďalej zobrazuje v kalendároch iných ľudí
 • Keď odstránite udalosť, môže chvíľu trvať, kým sa vymaže z kalendárov iných ľudí.
 • Ak ste odstránili udalosť, ktorú nevlastníte, pravdepodobne ju bude musieť vymazať vlastník udalosti, aby sa odstránila z kalendárov všetkých ostatných používateľov.
Udalosť, ktorú som odstránil(a), sa naďalej zobrazuje v iných zariadeniach

Keď udalosť odstránite, nemusí byť okamžite vymazaná z vašich ďalších zariadení. Tento proces môžete zrýchliť manuálnou synchronizáciou.

Manuálna synchronizácia pre Android

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Ponuka Viac  a potom  Obnoviť.

Odstránenie udalosti, na ktorú máte pozvánku

Ak vás niekto pozval na udalosť, no nemáte povolenie na jej úpravu, môžete ju odstrániť zo svojho kalendára.

Odstráni sa tým z vášho kalendára, no všetci ostatní, ktorí dostali pozvánku na udalosť, ju stále uvidia.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac
 4. Klepnite na Odstrániť a potom Odstrániť.

Odstránenie opakovanej udalosti

Ak odstraňujete udalosť, ktorá sa opakuje, zobrazia sa možnosti nižšie. Ak opakovanú udalosť vytvoril niekto iný, tieto možnosti sa vám nezobrazia. 

 • Táto udalosť: odstráni sa táto udalosť, ale všetky ostatné budúce sa udalosti sa zachovajú. 
 • Táto a nasledujúce udalosti: odstráni sa táto udalosť a všetky budúce udalosti. 
Ak nemáte prístup na úpravu udalosti, môžete z vlastného kalendára naraz odstrániť iba jednu udalosť.

Zobrazenie odstránených udalostí v koši (iba počítač)

Ak odstránite udalosť, ktorú ste vytvorili alebo ktorú môžete upravovať, zostane v koši kalendára 30 dní. Keď prejdete do koša, môžete udalosti obnoviť alebo ich odstrániť navždy.

Poznámka: Používatelia, ktorí majú v rámci kalendára povolenie na zmenu udalostí alebo zmenu udalostí a správu zdieľania, uvidia udalosti v koši a môžu ich presúvať.

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Kôš. Zobrazia sa udalosti, ktoré boli z tohto kalendára odstránené.
  • Ak chcete vymazať jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Navždy odstrániť Delete .
  • Ak chcete vymazať všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Navždy odstrániť všetky vybrané Delete .
  • Ak chcete obnoviť jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Obnoviť Undo.
  • Ak chcete obnoviť všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Obnoviť všetky vybrané Undo.
  • Ak chcete odstrániť všetky udalosti, kliknite na Vyprázdniť kôš a potom Vyprázdniť.

Restore deleted events in your trash (computer only)

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Kôš. Zobrazia sa udalosti, ktoré boli z tohto kalendára odstránené.
  • Ak chcete obnoviť jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Obnoviť Undo.
  • Ak chcete obnoviť všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Obnoviť všetky vybrané Undo.
Chcem vypnúť e‑mailové upozornenia

Pri prvom odstránení udalosti a jej presunutí do koša dostanete z Kalendára Google e‑mailové upozornenie. Nemôžete ho vypnúť, ide však o jediné e‑mailové upozornenie, ktoré v súvislosti s košom dostanete.

V koši sa mi nezobrazujú všetky odstránené udalosti

Ak sa vám v koši nezobrazujú odstránené udalosti, môže to mať niekoľko dôvodov:

 • Udalosti sú uložené v koši kalendára len 30 dní.
 • Ak ste nemali prístup na úpravu kalendára, v ktorom bola udalosť vytvorená, udalosť sa vám v koši nezobrazí.
 • Pre každý kalendár máte k dispozícii samostatný kôš. Pozrite si koše v ďalších kalendároch. 
 • Používatelia s prístupom k vášmu kalendáru môžu udalosti navždy odstrániť alebo obnoviť. Ak majú iní používatelia prístup k vášmu kalendáru, opýtajte sa ich, či udalosť presunuli.

Poznámka: Ak ste odstránili opakovanú udalosť, pozrite si sekciu nižšie Odstránil(a) som opakovanú udalosť.

V obnovenej udalosti chýbajú potvrdenia účasti

V prípade obnovenia udalosti z koša musia hostia znova potvrdiť svoju účasť.

Ak miestnosť, ktorú ste predtým rezervovali, už nie je k dispozícii, v udalosti kalendára sa prečiarkne.

Odstránil(a) som opakovanú udalosť

Odstránenie iba jedného termínu udalosti

Každá odstránená udalosť v koši sa zobrazí v samostatnom riadku.

Odstránenie viac ako jedného termínu udalosti naraz

Namiesto samostatného riadka pre každú udalosť sa v koši zobrazí jeden riadok pre všetky udalosti. Ak udalosť obnovíte, obnovia sa všetky termíny odstránenej udalosti.

Súvisiace zdroje