Odstránenie udalosti

Ak chcete, aby sa určitá udalosť už nezobrazovala, môžete ju z kalendára Google odstrániť.

Dôležité: Kalendár môže niektoré udalosti označiť ako spam a presunúť ich do koša. Ak máte účet zriadený zamestnávateľom alebo školou, supersprávca vašej organizácie tiež môže presunúť ľubovoľnú udalosť vašej organizácie do koša. Ako zobraziť a obnoviť odstránené udalosti v koši

Odstránenie udalosti, ktorú ste vytvorili

Ak vytvoríte udalosť, môžete ju odstrániť. Vymažete ju tým zo svojho kalendára aj kalendárov ostatných pozvaných.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 4. Klepnite na Odstrániť a potom Odstrániť.
Dôležité: Ak nie ste vlastníkom udalosti, klepnutím na Odstrániť bude udalosť vymazaná len z vášho kalendára.​
Udalosť, ktorú som odstránil(a), sa stále nachádza v kalendároch iných ľudí
 • Keď udalosť odstránite, jej vymazanie z kalendárov ľudí môže chvíľu trvať.
 • Ak ste odstránili udalosť, ktorú nevlastníte, pravdepodobne ju bude musieť vymazať jej vlastník, aby sa odstránila z kalendárov ostatných používateľov.
Udalosť, ktorú som odstránil(a), sa stále nachádza v iných zariadeniach

​Keď udalosť odstránite, nemusí byť okamžite vymazaná z vašich ďalších zariadení. Manuálna synchronizácia tento proces urýchli.

Manuálna synchronizácia pre Android

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Obnoviť .

Odstránenie udalosti, na ktorú ste dostali pozvánku

Ak vás niekto na udalosť pozval, ale nemáte povolenie upravovať ju, môžete ju odstrániť zo svojho kalendára.

Ak chcete odstrániť udalosť z kalendára:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 4. Klepnite na Odstrániť a potom Odstrániť.

Odstránenie opakovanej udalosti

Ak odstraňujete udalosť, ktorá sa opakuje, zobrazia sa možnosti nižšie. Ak opakovanú udalosť vytvoril niekto iný, tieto možnosti sa vám nezobrazia.

 • Táto udalosť:odstráni sa táto udalosť, ale všetky ostatné budúce udalosti sa zachovajú.
 • Táto a nasledujúce udalosti:odtráni sa táto udalosť aj všetky budúce.
Ak nemáte prístup k úprave udalosti, môžete zo svojho kalendára naraz odstrániť iba jednu udalosť.

Zobrazenie odstránených udalostí v koši (iba počítač)

Ak odstránite udalosť, ktorú ste vytvorili alebo ktorú môžete upravovať, zostane v koši kalendára 30 dní. Keď prejdete do koša, môžete udalosti obnoviť alebo ich odstrániť navždy.

Poznámka: Používatelia, ktorí majú v rámci kalendára povolenie na zmenu udalostí alebo zmenu udalostí a správu zdieľania, uvidia udalosti v koši a môžu ich presúvať.

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Kôš. Zobrazia sa udalosti, ktoré boli z tohto kalendára odstránené.
  • Ak chcete vymazať jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Navždy odstrániť Delete .
  • Ak chcete vymazať všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Navždy odstrániť všetky vybrané Delete .
  • Ak chcete obnoviť jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Obnoviť Undo.
  • Ak chcete obnoviť všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Obnoviť všetky vybrané Undo.
  • Ak chcete odstrániť všetky udalosti, kliknite na Vyprázdniť kôš a potom Vyprázdniť.

Obnovenie odstránených udalostí v koši (iba v počítači)

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Kôš. Nájdete udalosti, ktoré boli z tohto kalendára odstránené.
  • Ak chcete obnoviť jednotlivú udalosť, kliknite vedľa nej na Obnoviť Undo.
  • Ak chcete obnoviť všetky vybrané udalosti, kliknite nad zoznamom na Obnoviť všetky vybrané Undo.
Chcem vypnúť e‑mailové upozornenia

Pri prvom odstránení udalosti a jej presunutí do koša dostanete z Kalendára Google správu. Toto upozornenie nemôžete vypnúť. Ide však o jediné e‑mailové upozornenie, ktoré v súvislosti s košom dostanete.

V koši nemôžem nájsť všetky odstránené udalosti

Ak sa vám v koši nezobrazujú odstránené udalosti, môže to mať niekoľko dôvodov:

 • Udalosti sú uložené v koši kalendára len 30 dní.
 • Ak ste nemali prístup na úpravu kalendára, v ktorom bola udalosť vytvorená, udalosť sa vám v koši nezobrazí.
 • Pre každý kalendár máte k dispozícii samostatný kôš. Pozrite si koše v ďalších kalendároch. 
 • Používatelia s prístupom k vášmu kalendáru môžu udalosti navždy odstrániť alebo obnoviť. Ak majú iní používatelia prístup k vášmu kalendáru, opýtajte sa ich, či udalosť presunuli.

Poznámka: Ak ste odstránili opakovanú udalosť, pozrite si sekciu nižšie Odstránil(a) som opakovanú udalosť.

V obnovenej udalosti chýbajú potvrdenia účasti

Ak je nejaká udalosť obnovená z koša osobou, ktorá ju vytvorila, hostia budú musieť znova potvrdiť účasť na nej.

Ak miestnosť, ktorú používateľ rezervoval, už nie je k dispozícii, v udalosti kalendára sa prečiarkne.

Odstránil(a) som opakovanú udalosť

Odstránenie iba jedného termínu udalosti

Každej udalosti, ktorú odstránite, zodpovedá jeden riadok v koši.

Odstránenie viacerých termínov udalosti naraz

V koši nebude každej udalosti zodpovedať samostatný riadok, ale všetky udalosti budú uvedené v jednom riadku. Ak udalosť obnovíte, obnovia sa všetky termíny odstránenej udalosti.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
88
false