Xuất lịch Google

Bạn có thể xuất sự kiện từ tất cả các lịch của mình hoặc chỉ từ một lịch.

Cách xuất lịch

Bạn chỉ có thể xuất các lịch trong danh sách "Lịch của tôi" ở phía bên trái Lịch Google. Để xuất lịch, bạn cũng cần có tùy chọn cài đặt "Thay đổi và quản lý chia sẻ".

Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt chia sẻ.

Xuất sự kiện từ tất cả các lịch

  1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google. Bạn không thể xuất lịch trong ứng dụng Lịch Google.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Cài đặt.
  3. Để tải các sự kiện xuống, hãy nhấp vào Nhập và xuất.
  4. Trong mục “Xuất", hãy nhấp vào Xuất.  Một tệp ZIP sẽ được tải xuống máy tính. Nếu mở tệp ZIP đó thì bạn sẽ thấy các tệp ICS riêng lẻ cho từng lịch của mình.

Để nhập các tệp trở lại Lịch Google, hãy giải nén tệp ZIP để có các tệp ICS riêng lẻ đó rồi nhập từng tệp một.

Xuất các sự kiện từ một lịch

  1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google. Bạn không thể xuất các sự kiện trong ứng dụng Lịch Google.
  2. Ở phía bên trái của trang, hãy tìm phần "Lịch của tôi". Bạn có thể cần phải nhấp vào phần này để mở rộng.
  3. Trỏ tới lịch mà bạn muốn xuất, sau đó nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt và chia sẻ.
  4. Trong mục "Cài đặt Lịch", hãy nhấp vào Xuất lịch.
  5. Tệp ICS chứa các sự kiện của bạn sẽ bắt đầu tải xuống.

Khắc phục sự cố

"Lỗi xử lý nguồn cấp dữ liệu"

Nếu sử dụng đường liên kết trong mục "Địa chỉ công khai ở định dạng iCal", bạn có thể sẽ gặp lỗi này.

Thay vào đó, hãy sử dụng địa chỉ trong mục "Địa chỉ bí mật ở định dạng iCal". Nếu không thấy mục này thì bạn sẽ không thể xuất tệp.

Không thể xuất các sự kiện
Nếu sử dụng Lịch Google thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác, thì bạn có thể không xuất được sự kiện. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính