ส่งออก Google ปฏิทินของคุณ

คุณส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมดหรือเฉพาะปฏิทินเดียวก็ได้

วิธีการต่างๆ ในการส่งออกปฏิทิน

คุณส่งออกได้เฉพาะปฏิทินที่ปรากฏอยู่ใน "ปฏิทินของฉัน" ทางซ้ายของ Google ปฏิทิน หากต้องการส่งออกปฏิทิน คุณจะต้องตั้งค่าการแชร์ "ดำเนินการแก้ไขและจัดการการแชร์" ไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์

ส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินทั้งหมด

  1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์ คุณส่งออกปฏิทินจากแอป Google ปฏิทินไม่ได้ 
  2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้น การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
  3. หากต้องการดาวน์โหลดกิจกรรม ให้คลิกที่นำเข้าและส่งออก
  4. คลิก ส่งออกในส่วน "ส่งออก"  ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ลงในคอมพิวเตอร์ หากเปิดไฟล์ ZIP คุณจะเห็นไฟล์ ICS แต่ละไฟล์สำหรับแต่ละปฏิทิน

ในการนำเข้าไฟล์กลับสู่ Google ปฏิทิน ให้นำไฟล์ ICS แต่ละไฟล์ออกจากไฟล์ ZIP และนำเข้าทีละไฟล์

ส่งออกกิจกรรมจาก 1 ปฏิทิน

  1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์ คุณส่งออกกิจกรรมจากแอป Google ปฏิทินไม่ได้ 
  2. หาส่วน "ปฏิทินของฉัน" ที่ด้านซ้ายของหน้า โดยคุณอาจต้องคลิกเพื่อขยาย
  3. ชี้ไปที่ปฏิทินที่ต้องการส่งออกแล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น การตั้งค่าและการแชร์
  4. ในส่วน "การตั้งค่าปฏิทิน" ให้คลิกส่งออกปฏิทิน
  5. ระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์ ICS ของกิจกรรม

แก้ปัญหา

"ข้อผิดพลาดในการประมวลผลฟีด"

หากใช้ลิงก์ในส่วน "ที่อยู่สาธารณะในรูปแบบ iCal" คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้

ให้ใช้ที่อยู่ในส่วน "ที่อยู่ลับในรูปแบบ iCal" แทน หากไม่เห็นส่วนนี้ คุณจะส่งออกไฟล์ไม่ได้

ส่งออกกิจกรรมไม่ได้

หากใช้ Google ปฏิทินผ่านบัญชีของที่ทำงาน โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ คุณอาจส่งออกกิจกรรมไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร