Експортиране на календара ви в Google

Можете да експортирате събития от всичките си календари или само от отделен календар.

Начини за експортиране на календари

Можете да експортирате само календарите под „Моите календари“ в лявата част на Google Календар. За да го направите, трябва също така да имате настройката „Да прави промени И да управлява настройките за споделяне“.

Научете повече за настройките за споделяне.

Експортиране на събития от всички календари

  1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да експортирате календара си от приложението Google Календар. 
  2. Кликнете върху „Настройки“ Настройкии след това Настройки горе вдясно.
  3. За да изтеглите събитията си, кликнете върху Импортиране и експортиране.
  4. Под „Експортиране“ кликнете върху Експортиране.  На компютъра ви ще бъде изтеглен ZIP файл. Ако отворите ZIP файла, ще видите индивидуални ICS файлове за всеки от календарите си.

За да импортирате отново файловете в Google Календар, разархивирайте отделните ICS файлове от ZIP файла и ги импортирате един по един.

Експортиране на събития от един календар

  1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да експортирате събития от приложението Google Календар. 
  2. Вляво намерете секцията „Моите календари“. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете.
  3. Посочете календара, който искате да експортирате, кликнете върху „Още“ Ощеи след това Настройки и споделяне.
  4. Кликнете върху Експортиране на календара под „Настройки на календара“.
  5. ICS файлът за събитията ви ще започне да се изтегля.

Отстраняване на проблеми

„Грешка при обработката на емисията“

Ако използвате връзката под „Обществен адрес във формат iCal“, може да видите тази грешка.

Вместо това използвайте адреса под „Таен адрес във формат iCal“. Ако не виждате тази секция, значи не можете да експортирате файла.

Не могат да се експортират събитията

Ако използвате Google Календар през профил от службата си, учебното си заведение или друга организация, е възможно да не сте в състояние да експортирате събития. Свържете се с администратора си.

Сродни статии

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню