Pridanie kalendára Google inej osoby

Ak s vami iná osoba zdieľa kalendár, môžete si ho zobraziť. Ak ho s vami ešte nezdieľa, môžete požiadať o prístup k nemu.

Spôsoby pridania kalendára inej osoby

Pridanie pomocou e‑mailovej adresy

Žiadosť o zobrazenie kalendára

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Na ľavej strane vedľa položky Ďalšie kalendáre kliknite na Pridať Pridaťa potom Prihlásiť sa na odber kalendára.
 3. Do poľa Pridať kalendár zadajte e‑mailovú adresu danej osoby alebo kliknite na niektorú v zozname.
 4. Stlačte Enter.
 5. V závislosti od toho, ako daná osoba zdieľa svoj kalendár, môže nastať niektorá z týchto situácií:
  • Ak s vami kalendár nezdieľa, zobrazí sa výzva na odoslanie žiadosti o prístup.
  • Ak už s vami kalendár zdieľa, tento kalendár sa pridá na ľavej strane do sekcie Ďalšie kalendáre.
  • Ak daná osoba nemá Kalendár Google, zobrazí sa výzva, aby ste ju pozvali na používanie tejto služby.

Schválenie inou osobou

Ak druhá osoba s vami svoj kalendár nezdieľa, dostane správu so žiadosťou o prístup. 

Ak chce druhá osoba vašu žiadosť prijať, mala by postupovať takto:

 1. V počítači musí otvoriť správu so žiadosťou o prístup.
 2. Musí kliknúť na odkaz v správe.
 3. Na stránke Nastavenia, ktorá sa otvorí, musí vybrať nastavenie povolenia a potom Pridať osobu.
 4. Musí kliknúť na Uložiť.

Keď druhá osoba prijme vašu žiadosť, jej kalendár sa zobrazí na ľavej strane v sekcii Ďalšie kalendáre. Ak sa nezobrazuje, skúste obnoviť stránku.

Pridanie pomocou odkazu

Kalendár druhej osoby môžete pridať pomocou odkazu iba v prípade, že je verejný.

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Na ľavej strane vedľa položky Ďalšie kalendáre kliknite na Pridať  Pridaťa potom Z webovej adresy.
 3. Zadajte adresu kalendára do príslušného poľa.
 4. Kliknite na Pridať kalendár. Kalendár sa zobrazí vľavo v sekcii Ďalšie kalendáre.

Môže trvať až dvanásť hodín, než sa zmeny prejavia vo vašom Kalendári Google.

Skrytie kalendára inej osoby

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Na ľavej strane kliknite na Ďalšie kalendáre
 3. Kliknutím na názov kalendára druhej osoby daný kalendár skryjete. Kalendáre, vedľa ktorých je prázdne pole, sú skryté.

Ak už tento kalendár nepotrebujete vidieť, môžete zrušiť jeho odber.

Súvisiace články