Chia sẻ lịch của bạn với người khác

Bạn có thể chia sẻ lịch của mình với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

 • Chia sẻ lịch chính với người khác để họ có thể tìm lịch biểu của bạn.
 • Tạo lịch mà nhiều người có thể chỉnh sửa, chẳng hạn như lịch gia đình.
 • Thêm một người nào đó, chẳng hạn như trợ lý hành chính, làm người được ủy quyền cho lịch để họ có thể lên lịch và chỉnh sửa sự kiện cho bạn.

Quan trọng: Hãy thận trọng khi chia sẻ lịch. Bất cứ ai có toàn quyền đều có thể phản hồi lời mời, tạo và chỉnh sửa sự kiện cũng như chia sẻ lịch của bạn với người khác.

Chia sẻ lịch của bạn

Trong Lịch Google, bạn có thể thêm sự kiện vào nhiều lịch. Mỗi lịch có thể có chế độ cài đặt chia sẻ khác nhau.

Chia sẻ lịch hiện tại

Bạn có thể chia sẻ lịch chính cho tài khoản của mình hoặc một lịch khác mà bạn tạo. Tìm hiểu cách tạo lịch mới.

Mẹo:

 • Nếu muốn chia sẻ lịch không phải của mình, thì bạn sẽ cần yêu cầu chủ sở hữu bật quyền Thay đổi và quản lý việc chia sẻ
 • Nếu tài khoản của bạn do cơ quan hoặc trường học quản lý, thì bạn có thể không truy cập được vào một số tùy chọn đối với quyền. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google. Bạn không thể chia sẻ lịch từ ứng dụng Lịch Google. 
 2. Ở bên trái, hãy tìm phần "Lịch của tôi". Bạn có thể phải nhấp vào phần này để mở rộng. 
 3. Di chuột qua lịch mà bạn muốn chia sẻ rồi nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt và chia sẻ.
  • Để chia sẻ rộng rãi: Trong phần "Quyền truy cập", hãy đánh dấu vào các ô thể hiện cách bạn muốn chia sẻ rồi chọn tùy chọn trong trình đơn thả xuống. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn này dưới đây.
  • Để chia sẻ với các cá nhân: Trong phần "Chia sẻ với những người cụ thể", hãy nhấp vào Thêm người.
 4. Thêm địa chỉ email của nhóm Google hoặc người đó. Hãy dùng trình đơn thả xuống để điều chỉnh các tùy chọn cài đặt quyền của họ.
 5. Nhấp vào Gửi.

Nếu bạn chia sẻ lịch của mình với một nhóm, thì lịch đó sẽ không tự động được thêm vào danh sách “Lịch khác” của nhóm đó. Thay vào đó, họ sẽ phải nhấp vào đường dẫn liên kết trong email nhận được để thêm lịch đó vào danh sách. Chế độ chia sẻ lịch sẽ tự động điều chỉnh nếu thành viên của nhóm có gì thay đổi. Tìm hiểu thêm về Google Groups.

Ủy quyền lịch

Bạn có thể cấp cho người khác toàn quyền quản lý lịch của bạn. Bạn không nên cấp toàn quyền cho nhiều người hoặc nhóm.

 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Ở bên trái, hãy tìm phần "Lịch của tôi". Bạn có thể phải nhấp vào phần này để mở rộng.
 3. Trỏ vào lịch bạn muốn chia sẻ.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt và chia sẻ.
 5. Trong phần "Chia sẻ với những người cụ thể", hãy nhấp vào tùy chọn Thêm người.
 6. Nhập địa chỉ email của người mới được ủy quyền.
 7. Trong phần "Quyền", hãy nhấp vào tùy chọn Thay đổi và quản lý việc chia sẻ.
 8. Nhấp vào Gửi.

Mẹo: Người được ủy quyền có thể tìm thấy lịch của bạn ở bên trái, trong phần "Lịch của tôi". Nếu họ tạo sự kiện trên lịch của bạn, thì người gửi lời mời sẽ là bạn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt quyền.

Chia sẻ với những người không có Lịch Google

Cách duy nhất để cho phép những người không có Lịch Google xem lịch của bạn là đặt lịch đó ở chế độ công khai. Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ công khai.

Chia sẻ lịch với mọi người trong tổ chức của bạn

Nếu dùng Lịch Google thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác, thì bạn sẽ thấy tùy chọn này trong phần "Quyền truy cập" để cho phép mọi người trong tổ chức xem lịch của bạn. 

Cách hoạt động của tùy chọn cài đặt này

 • Mọi người trong tổ chức có thể tìm thấy lịch của bạn.
 • Mọi người bên ngoài tổ chức sẽ không thể tìm thấy lịch của bạn.
 • Nếu bạn mời một người bên ngoài tổ chức tham gia một cuộc họp, thì họ có thể tìm thấy thông tin về cuộc họp.

Tùy chọn

 • Tìm tất cả chi tiết của sự kiện: Mọi người trong tổ chức có thể tìm thông tin chi tiết về các sự kiện trên lịch của bạn, trừ phi bạn đánh dấu các sự kiện đó là riêng tư.
 • Chỉ tìm thông tin rảnh/bận (ẩn thông tin chi tiết): Mọi người trong tổ chức có thể tìm thời gian bận hoặc rảnh của bạn, nhưng họ không thể tìm tên hoặc thông tin chi tiết của sự kiện.

Thôi chia sẻ lịch

Xóa mọi người khỏi tùy chọn cài đặt chia sẻ hoặc ngừng chia sẻ công khai
 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Ở bên trái, hãy tìm phần "Lịch của tôi". Bạn có thể phải nhấp vào phần này để mở rộng. 
 3. Trỏ tới lịch mà bạn muốn thôi chia sẻ rồi nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt và chia sẻ.
 4. Trong phần "Quyền truy cập", hãy tắt tùy chọn Cho mọi người xem.
  • Để ngừng chia sẻ với những người cụ thể: Trong phần "Chia sẻ với những người cụ thể", bên cạnh người mà bạn muốn xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Nếu bạn chia sẻ nhiều lịch, hãy lặp lại những bước trên cho bất kỳ lịch nào khác mà bạn muốn ngừng chia sẻ.

Ngừng chia sẻ thông tin về tình trạng rảnh/bận với các ứng dụng khác
Nếu người khác có thể xem lịch của bạn và một người nào đó cố liên hệ với bạn khi bạn đang bận, thì họ sẽ nhận được thông báo trong G Suite hoặc các ứng dụng khác của Google. Cách xóa thông báo này:
 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Ở bên trái, hãy tìm phần "Lịch của tôi". Bạn có thể phải nhấp vào phần này để mở rộng. 
 3. Trỏ tới lịch mà bạn muốn thôi chia sẻ rồi nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt và chia sẻ.
 4. Trong phần "Quyền truy cập", hãy tắt tùy chọn Hiển thị thông tin trên lịch trong các ứng dụng khác của Google, giới hạn theo quyền truy cập.

Kiểm soát nội dung người khác có thể tìm thấy

Cài đặt quyền

Mẹo: Nếu bạn dùng Lịch Google thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác và quản trị viên của bạn tắt các tùy chọn chia sẻ, thì bạn có thể không tìm thấy một số tùy chọn chia sẻ. 

Khi chia sẻ lịch với một người nào đó, bạn có thể quyết định cách người này tìm thấy các sự kiện của bạn cũng như liệu họ có thể thực hiện các thay đổi như thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện hay không.

Dưới đây là những việc mà mọi người có thể làm thông qua từng tùy chọn chia sẻ:

Thay đổi và quản lý việc chia sẻ

 • Thay đổi tùy chọn cài đặt chia sẻ
 • Thêm và chỉnh sửa sự kiện
 • Tìm thông tin chi tiết của tất cả sự kiện, bao gồm cả sự kiện riêng tư
 • Tìm tùy chọn cài đặt múi giờ cho lịch
 • Xóa lịch vĩnh viễn 
 • Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn các sự kiện khỏi Thùng rác của lịch

Thay đổi sự kiện

 • Thêm và chỉnh sửa sự kiện
 • Tìm thông tin chi tiết của tất cả sự kiện, bao gồm cả sự kiện riêng tư
 • Tìm tùy chọn cài đặt múi giờ cho lịch
 • Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn các sự kiện khỏi Thùng rác của lịch

Tìm tất cả chi tiết của sự kiện

 • Tìm thông tin chi tiết của tất cả sự kiện, ngoại trừ các sự kiện được đánh dấu là riêng tư
 • Tìm tùy chọn cài đặt múi giờ cho lịch

Chỉ tìm thông tin rảnh/bận (ẩn thông tin chi tiết)

Xem thời gian rảnh và bận trên lịch nhưng không xem được tên hoặc các thông tin chi tiết khác của sự kiện.

Mẹo: Các sự kiện từ Gmail có chế độ hiển thị là "Chỉ mình tôi" sẽ không hiển thị với bất cứ ai mà bạn chia sẻ lịch, ngay cả những người có quyền truy cập "Thay đổi", trừ trường hợp bạn thay đổi tùy chọn cài đặt chia sẻ cho sự kiện hoặc cài đặt mặc định cho các sự kiện từ Gmail.

Thay đổi chế độ hiển thị cho từng sự kiện

Các sự kiện của bạn tự động có cùng chế độ chia sẻ giống như lịch của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa chế độ hiển thị cho từng sự kiện nhưng cách chế độ hiển thị hoạt động lại phụ thuộc vào cách bạn chia sẻ lịch.

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi chế độ hiển thị cho từng sự kiện.

Khắc phục sự cố

Nếu người khác gặp vấn đề khi xem lịch của bạn, hãy thử các bước sau:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã thêm địa chỉ email chính xác.
 2. Xóa người đó khỏi tùy chọn cài đặt chia sẻ của lịch, sau đó thêm lại. Tìm hướng dẫn ở trên.
 3. Đảm bảo rằng họ nhấp vào đường dẫn liên kết trong email nhận được. Họ nên kiểm tra thư mục Spam nếu không tìm thấy email này.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?