Dela din kalender

Viktigt! Var försiktig om du delar din kalender. Personer som har full behörighet kan svara på inbjudningar, skapa och redigera händelser och dela din kalender med andra.

Du kan dela din kalender med familj, vänner och kollegor.

 • Dela din huvudkalender med någon så att hen kan hitta ditt schema.
 • Skapa en kalender som flera personer kan redigera, till exempel en familjekalender.
 • Lägg till någon, till exempel en administrativ assistent, som ombud för din kalender för att schemalägga och redigera händelser åt dig.

Tips! När du skapar en händelse med en Google Meet-länk i någon annans kalender påverkas även policyerna för videokonferenser som gäller för händelsen. Läs om hur överförda Google Kalender-händelseinställningar tillämpas.

Dela din kalender

I Google Kalender kan du ha flera kalendrar som du lägger till händelser i. Varje kalender kan ha olika delningsinställningar.

Dela en befintlig kalender

Du kan dela huvudkalendern för ditt konto, eller en annan kalender som du skapat. Läs om hur du skapar en ny kalender.

Tips!

 • Om du vill dela en kalender som du inte äger måste du be ägaren att aktivera behörigheten Gör ändringar och hantera delning
 • Om ditt konto hanteras genom ditt arbete eller din skola kanske du inte har åtkomst till alla behörighetsalternativ. Kontakta administratören om du vill veta mer.
 1. Öppna Google Kalender på datorn. Du kan inte dela kalendrar från Google Kalender-appen. 
 2. Leta upp Mina kalendrar till vänster. Du måste eventuellt klicka på fältet för att förstora det. 
 3. Håll muspekaren över kalendern som du vill dela, klicka på Mer Mer följt av Inställningar och delning.
  • Dela allmänt: Markera rutorna för de sätt du vill dela under Åtkomstbehörigheter och välj dina alternativ i rullgardinsmenyn. Läs mer om dessa alternativ nedan.
  • Dela med individer: Klicka på Lägg till personer under Dela med vissa personer.
 4. Lägg till personen eller e-postadressen för Google-gruppen. Använd rullgardinsmenyn för att justera personens eller gruppens behörighetsinställningar.
 5. Klicka på Skicka.
 6. Mottagaren måste klicka på länken som skickats via e-post för att lägga till kalendern i sin lista.

Om du delar din kalender med en grupp läggs den inte automatiskt till i listan Andra kalendrar. Inställningarna för kalenderdelning anpassas automatiskt till ändringar i gruppens medlemskap. Läs mer om Google Grupper.

 

Delegera din kalender

Du kan ge andra fullständig behörighet att administrera din kalender. Vi rekommenderar inte att du ger fullständig behörighet till många personer eller grupper.

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Leta upp Mina kalendrar till vänster. Du måste eventuellt klicka på fältet för att förstora det.
 3. Peka på kalendern som du vill dela.
 4. Klicka på MerMer följt av Inställningar och delning.
 5. Klicka på Lägg till personer under Dela med vissa personer.
 6. Ange ditt nya ombuds e-postadress.
 7. Klicka på Göra ändringar och hantera delning under Behörigheter.
 8. Klicka på Skicka.

Tips! Ombudet måste klicka på länken som skickats via e-post för att lägga till din kalender i sin lista. Om hen skapar en händelse i din kalender kommer inbjudan från dig. Läs mer om behörighetsinställningar.

Dela med personer som inte har Google Kalender

Det enda sättet att visa kalendern för personer utan Google Kalender är att göra den offentlig. Läs mer om att dela offentligt.

Dela en kalender med alla i organisationen

Om du använder Google Kalender genom ditt arbete, din skola eller annan organisation, hittar du alternativet under Åtkomstbehörigheter för att göra din kalender tillgänglig för alla i din organisation. 

Hur den här inställningen fungerar

 • Personer i organisationen hittar din kalender.
 • Personer utanför organisationen hittar inte kalendern.
 • Om du bjuder in någon utanför organisationen till ett möte hittar hen information om mötet.

Alternativ

 • Hitta alla händelsedetaljer: Personer i din organisation kan hitta uppgifterna om dina kalenderhändelser såvida du inte markerar dem som privata.
 • Hitta endast ledig/upptagen (dölj uppgifter): Personer i organisationen kan hitta när din tid är upptagen eller ledig, men inte händelsernas namn eller information.

Sluta dela din kalender

Ta bort personer från delningsinställningar eller sluta dela offentligt
 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Leta upp Mina kalendrar till vänster. Du måste eventuellt klicka på fältet för att förstora det. 
 3. Håll muspekaren över den kalender du vill sluta dela, klicka på Mer Mer följt av Inställningar och delning.
 4. Inaktivera Gör tillgänglig för alla under Åtkomstbehörigheter.
  • Om du vill sluta dela med specifika personer: Under Dela med vissa personer klickar du på Ta bort Ta bortbredvid personen du vill ta bort.

Om du delar flera kalendrar upprepar du de här stegen för alla andra kalendrar som du vill sluta dela.

Sluta dela tillgänglighetsinformation med andra appar
Om din kalender är synlig för andra och någon försöker kontakta dig när du inte är tillgänglig får hen ett meddelande i andra G Suite-appar. Så här tar du bort det här meddelandet:
 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Leta upp Mina kalendrar till vänster. Du måste eventuellt klicka på fältet för att förstora det. 
 3. Håll muspekaren över den kalender du vill sluta dela, klicka på Mer Mer följt av Inställningar och delning.
 4. Stäng av Visa kalenderinformation i andra Google-appar, begränsad av åtkomstbehörigheter under Åtkomstbehörigheter.

Styra vad andra kan hitta

Behörighetsinställningar

Tips: Om du använder Google Kalender genom ditt arbete, din skola eller någon annan organisation är det inte säkert att du hittar alla dessa delningsalternativ om din administratör har inaktiverat dem. 

När du delar din kalender med andra personer kan du bestämma hur de hittar dina händelser och om de också kan göra ändringar som att lägga till eller redigera händelser.

Med varje delningsalternativ kan du:

Göra ändringar och hantera delning

 • Ändra delningsinställningar
 • Lägga till och dela händelser
 • Hitta information om alla händelser, även privata
 • Hitta kalenderns tidszonsinställning
 • Ta bort kalendern permanent 
 • Återställa eller ta bort händelser i kalenderns Papperskorg
 • Prenumerera på e-postaviseringar när händelser skapas, ändras, avbryts, OSA:s eller kommer snart

Göra ändringar i händelser

 • Lägga till och dela händelser
 • Hitta information om alla händelser, även privata
 • Hitta kalenderns tidszonsinställning
 • Återställa eller ta bort händelser i kalenderns Papperskorg
 • Prenumerera på e-postaviseringar när händelser skapas, ändras, avbryts, OSA:s eller kommer snart

Hitta alla händelsedetaljer

 • Hitta detaljer för alla händelser, förutom de som är markerade som privata
 • Hitta kalenderns tidszonsinställning
 • Prenumerera på e-postaviseringar när händelser skapas, ändras, avbryts, OSA:s eller kommer snart

Hitta endast ledig/upptagen (dölj uppgifter)

Kontrollera när du har bokad/ledig tid i kalendern, men inte namn eller annan information om dina händelser.

Tips: Händelser från Gmail som har visningsinställningen "Bara jag" är inte synliga för någon som du har delat kalendern med. Det gäller även personer med åtkomst till Gör ändringar, såvida inte du ändrar delningsinställningarna för händelsen eller standardinställningen för händelser från Gmail.

Ändra visningsinställningarna för en enskild händelse

Händelserna får automatiskt samma delningsinställningar som kalendern. Du kan redigera visningsinställningen för varje händelse, men hur visningsinställningar fungerar beror på hur din kalender delas.

Läs mer om att ändra synlighetsinställningen för enskilda händelser.

Felsökning

Om den andra personen har problem med att hitta din kalender ska du prova följande steg:

 1. Kontrollera att du lade till rätt e-postadress.
 2. Ta bort personen från kalenderns delningsinställningar och lägg sedan till honom eller henne igen. Du hittar anvisningarna ovan.
 3. Se till att personen klickar på länken i e-postmeddelandet som hen har fått. Be personen att kolla sin skräppost om e-postmeddelandet inte ligger i inkorgen.

Relaterade artiklar