Zdieľanie kalendára s inými

Kalendár môžete zdieľať s rodinou, priateľmi a spolupracovníkmi.

 • Zdieľajte s niekým svoj hlavný kalendár, aby si daná osoba mohla pozrieť váš rozpis.
 • Vytvorte kalendár, ktorý môžu upravovať viacerí ľudia, napríklad rodinný kalendár.
 • Pridajte ďalšiu osobu (napríklad administratívneho asistenta) ako delegáta kalendára, ktorý bude môcť plánovať a upravovať udalosti.

Dôležité: Pri zdieľaní kalendára postupujte opatrne. Osoby s úplným povolením budú môcť odpovedať na pozvánky, vytvárať a upravovať udalosti a zdieľať kalendár s inými.

Zdieľanie kalendára

V Kalendári Google môžete mať viaceré kalendáre a pridávať si do nich udalosti. Každý kalendár môže mať iné nastavenia zdieľania.

Zdieľanie existujúceho kalendára

Môžete zdieľať hlavný kalendár svojho účtu alebo iný kalendár, ktorý ste vytvorili. Ako vytvoriť nový kalendár

Tipy:

 • Ak chcete zdieľať kalendár, ktorý nevlastníte, musíte požiadať jeho vlastníka o zapnutie povolenia Vykonať zmeny a spravovať zdieľanie
 • Ak je váš účet spravovaný prostredníctvom práce alebo školy, je možné, že nebudete mať prístup k všetkým možnostiam povolení. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte správcu.
 1. Otvorte v počítači Kalendár Google. V aplikácii Kalendár Google sa kalendáre nedajú zdieľať. 
 2. Naľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Možno ju bude potrebné rozbaliť kliknutím. 
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
  • Všeobecné zdieľanie: v sekcii Povolenia na prístup začiarknite políčka pri požadovaných spôsoboch zdieľania a vyberte možnosti v rozbaľovacej ponuke. Viac o týchto možnostiach sa dozviete nižšie.
  • Zdieľanie s jednotlivcami: v sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi kliknite na Pridať ľudí.
 4. Pridajte e‑mailovú adresu osoby alebo skupiny Google. Pomocou rozbaľovacej ponuky upravte jej nastavenia povolení.
 5. Kliknite na Odoslať.

Ak zdieľate kalendár so skupinou, nepridá sa automaticky do zoznamu Iné kalendáre jej členov. Budú musieť kliknúť na odkaz v správe, ktorú dostali, aby sa pridal do zoznamu. Nastavenia zdieľania kalendára sa automaticky prispôsobia akýmkoľvek budúcim zmenám členov skupiny. Prečítajte si viac o Skupinách Google.

Delegovanie kalendára

Úplné povolenie na správu kalendára môžete udeliť aj ďalším používateľom. Neodporúčame ho udeliť väčšiemu počtu osôb či skupín.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Naľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Možno ju bude potrebné rozbaliť kliknutím.
 3. Umiestnite kurzor na kalendár, ktorý chcete zdieľať.
 4. Kliknite na ViacViac a potomNastavenia a zdieľanie.
 5. V sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi kliknite na Pridať ľudí.
 6. Zadajte e‑mailovú adresu nového delegáta.
 7. V sekcii Povolenia kliknite na Vykonať zmeny a spravovať zdieľanie.
 8. Kliknite na Odoslať.

Tip: Delegát nájde váš kalendár vľavo v sekcii Moje kalendáre. Ak vytvorí vo vašom kalendári udalosť, pozvánka príde od vás. Prečítajte si viac o nastaveniach povolení.

Zdieľanie s ľuďmi, ktorí nemajú Kalendár Google

Jedinou možnosťou, ako si budú môcť váš kalendár zobraziť ľudia, ktorí nemajú Kalendár Google, je zverejniť ho. Prečítajte si viac o verejnom zdieľaní.

Zdieľanie kalendára so všetkými v organizácii

Ak používate Kalendár Google s pracovným či školským účtom alebo účtom inej organizácie, zobrazí sa vám v sekcii Povolenia na prístup možnosť sprístupniť svoj kalendár všetkým v organizácii. 

Ako toto nastavenie funguje

 • Ľudia vo vašej organizácii môžu nájsť váš kalendár.
 • Ľudia mimo vašej organizácie ho nebudú môcť nájsť.
 • Ak pozvete niekoho mimo organizácie na schôdzku, táto osoba bude môcť nájsť informácie o schôdzke.

Možnosti

 • Nájsť podrobnosti všetkých udalostí: ľudia vo vašej organizácii môžu nájsť podrobnosti udalostí vo vašom kalendári, pokiaľ ich neoznačíte ako súkromné.
 • Nájsť iba informácie o voľnom čase alebo zaneprázdnenosti (skryť podrobnosti): ľudia vo vašej organizácii môžu nájsť, kedy máte program alebo voľno, ale nemôžu nájsť názvy ani podrobnosti vašich udalostí.

Zrušenie zdieľania kalendára

Odobranie ľudí z nastavení zdieľania alebo zastavenie verejného zdieľania
 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Naľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Možno ju bude potrebné rozbaliť kliknutím. 
 3. Umiestnite kurzor na kalendár, ktorého zdieľanie chcete zrušiť, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. V sekcii Povolenia na prístup vypnite Sprístupniť pre verejnosť.
  • Ak chcete zastaviť zdieľanie kalendára s konkrétnymi ľuďmi: v sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi kliknite vedľa osoby, ktorú chcete odobrať, na OdobraťOdstrániť.

Ak zdieľate viaceré kalendáre, zopakujte tieto kroky pre všetky ostatné kalendáre, ktoré chcete prestať zdieľať.

Zastavenie zdieľania informácií o dostupnosti s ďalšími aplikáciami
Ak je váš kalendár viditeľný pre iné osoby a niekto sa vás pokúsi kontaktovať, keď nie ste k dispozícii, dostane v službe G Suite alebo iných aplikáciách Google oznámenie. Postup odstránenia tohto oznámenia:
 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Naľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Možno ju bude potrebné rozbaliť kliknutím. 
 3. Umiestnite kurzor na kalendár, ktorého zdieľanie chcete zrušiť, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. V sekcii Povolenia na prístup vypnite Zobrazovať informácie kalendárov v ďalších aplikáciách Googlu a obmedzovať prístup k nim povoleniami.

Ako ovládať, čo môžu druhí nájsť

Nastavenia povolení

Tip: Ak používate Kalendár Google s pracovným či školským účtom alebo účtom inej organizácie, nemusia sa vám zobraziť všetky tieto možnosti zdieľania, ak ich správca vypol. 

Keď s niekým zdieľate kalendár, môžete určiť, ako vaše udalosti nájde a či môže robiť aj zmeny, napríklad pridávať alebo upravovať udalosti.

Nižšie je uvedené, čo druhým ľuďom povoľujú jednotlivé možnosti zdieľania:

Vykonať zmeny a spravovať zdieľanie

 • Zmeniť nastavenia zdieľania
 • Pridať a upraviť udalosti
 • Nájsť podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných
 • Nájsť nastavenie časového pásma pre kalendár
 • Odstrániť kalendár natrvalo 
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára

Meniť udalosti

 • Pridať a upraviť udalosti
 • Nájsť podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných
 • Nájsť nastavenie časového pásma pre kalendár
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára

Nájsť podrobnosti všetkých udalostí

 • Nájsť podrobnosti všetkých udalostí okrem tých, ktoré sú označené ako súkromné
 • Nájsť nastavenie časového pásma pre kalendár

Nájsť iba informácie o voľnom čase alebo zaneprázdnenosti (skryť podrobnosti)

Môžete sa pozrieť, kedy máte v kalendári program a voľno, neuvidíte však názvy svojich udalostí ani iné podrobnosti.

Tip: Udalosti z Gmailu s nastavením viditeľnosti „Iba ja“ nevidí nikto, s kým zdieľate svoj kalendár, ani ľudia s prístupom na vykonávanie zmien, pokiaľ nezmeníte nastavenia zdieľania danej udalosti alebo predvolené nastavenie pre udalosti z Gmailu.

Zmena nastavení viditeľnosti jednotlivej udalosti

Vaše udalosti majú automaticky rovnaké nastavenia zdieľania ako váš kalendár. Môžete upraviť nastavenie viditeľnosti každej udalosti, ale fungovanie nastavenia viditeľnosti bude závisieť od toho, ako zdieľate svoj kalendár.

Prečítajte si viac o zmene nastavenia viditeľnosti jednotlivej udalosti.

Riešenie problémov

Ak má druhá osoba ťažkosti nájsť váš kalendár, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Skontrolujte, či ste zadali správnu e‑mailovú adresu.
 2. Odoberte danú osobu z nastavení zdieľania kalendára a potom ju znova pridajte. Pokyny nájdete vyššie.
 3. Skontrolujte, či daná osoba klikla na odkaz v správe, ktorú dostala. Ak daná osoba nemôže správu nájsť, mala by skontrolovať svoj spamový priečinok.

Súvisiace články