Zdieľanie kalendára s inými

Dôležité: Pri zdieľaní kalendára postupujte opatrne a vyberte, k čomu budú mať ostatní prístup. Ktokoľvek s povoleným úplným prístupom k vášmu kalendáru bude môcť:

 • odpovedať na pozvánky,
 • vytvárať a upravovať udalosti,
 • zdieľať kalendár s ostatnými,
 • dostávať správy o zmenách kalendára,
 • odstrániť kalendár.

Tip: Ak je váš účet spravovaný prostredníctvom práce alebo školy, jeho správca mohol obmedziť alebo vypnúť zdieľanie mimo organizáciu. Ďalšie informácie vám poskyne správca.

Zdieľanie kalendára

Všetky vytvorené kalendáre môžete zdieľať a pre každý z nich môžete nastaviť odlišné povolenia na prístup. Ako vytvoriť nový kalendár

Zdieľanie kalendára s konkrétnymi ľuďmi

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google. V aplikácii Kalendár Google sa kalendáre nedajú zdieľať.
 2. Vľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Rozbalíte ju kliknutím na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. V sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi kliknite na Pridať ľudí.
 5. Pridajte e‑mailovú adresu osoby alebo skupiny Google. Pomocou rozbaľovacej ponuky upravte jej nastavenia povolení.Ďalšie informácie o povoleniach na prístup
 6. Kliknite na Odoslať.
 7. Príjemca bude musieť kliknúť na odkaz v správe, ktorú dostal, aby si kalendár pridal do zoznamu. Ako pridať kalendár inej osoby

Tip: Ak chcete zdieľať kalendár, ktorý nevlastníte, musíte požiadať jeho vlastníka o zapnutie povolenia Vykonávať zmeny a spravovať zdieľanie.

Ako zdieľať kalendár s osobou alebo skupinou

Zdieľanie kalendára s verejnosťou

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google. V aplikácii Kalendár Google sa kalendáre nedajú zdieľať.
 2. Vľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Rozbalíte ju kliknutím na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. V sekcii Povolenia na prístup vyberte Sprístupniť pre verejnosť.
 5. Vedľa možnosti Sprístupniť pre verejnosť vyberte v rozbaľovacej ponuke úroveň prístupu, ktorú chcete udeliť. Ďalšie informácie o povoleniach na prístup

Tip: Ak chcete, aby si váš kalendár mohli zobraziť ľudia, ktorí nemajú Kalendár Google, jedinou možnosťou je zverejniť ho. Ďalšie informácie o verejnom zdieľaní

Zdieľanie kalendára so všetkými v organizácii

Ak používate Kalendár Google s pracovným alebo školským účtom, prípadne účtom inej organizácie, zobrazí sa vám v sekcii Povolenia na prístup možnosť sprístupniť kalendár všetkým používateľom v organizácii. Ďalšie informácie o povoleniach na prístup

Ako toto nastavenie funguje

 • Ľudia vo vašej organizácii môžu vyhľadať váš kalendár.
 • Ľudia mimo vašej organizácie ho nebudú môcť vyhľadať.
 • Ak pozvete na stretnutie osobu, ktorá nepatrí do vašej organizácie, bude si môcť zobraziť o ňom informácie.

Kontrola prístupu ku kalendáru a jednotlivým udalostiam

Vysvetlenie nastavení povolení pre zdieľané kalendáre

Keď s niekým zdieľate kalendár, môžete určiť, ako sa mu budú zobrazovať vaše udalosti a či môže aj robiť zmeny, napríklad pridávať alebo upravovať udalosti.

Povolenie na prístup

Čo môžu robiť ostatní

Zobraziť iba informáciu mám/nemám čas (skryť podrobnosti)

 • Zistiť, kedy máte v kalendári program a voľno (nie však názvy vašich udalostí ani ich podrobnosti).

Zobraziť všetky podrobnosti udalostí

 • Vyhľadať podrobnosti všetkých udalostí okrem tých, ktoré sú označené ako súkromné.
 • Vyhľadať nastavenie časového pásma príslušného kalendára.
 • Prihlásiť sa na odber e‑mailových upozornení v prípade nadchádzajúcich udalostí alebo vtedy, keď dôjde k ich vytvoreniu, zmene, zrušeniu alebo potvrdeniu účasti na nich.

Meniť udalosti

 • Vyhľadať podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných.
 • Pridať a upraviť udalosti.
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára.
 • Vyhľadať nastavenie časového pásma príslušného kalendára.
 • Prihlásiť sa na odber e‑mailových upozornení v prípade nadchádzajúcich udalostí alebo vtedy, keď dôjde k ich vytvoreniu, zmene, zrušeniu alebo potvrdeniu účasti na nich.

Vykonať zmeny a spravovať zdieľanie

 • Vyhľadať podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných.
 • Pridať a upraviť udalosti.
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára.
 • Vyhľadať nastavenie časového pásma príslušného kalendára.
 • Zmeniť nastavenia zdieľania.
 • Prihlásiť sa na odber e‑mailových upozornení v prípade nadchádzajúcich udalostí alebo vtedy, keď dôjde k ich vytvoreniu, zmene, zrušeniu alebo potvrdeniu účasti na nich.
 • Odstrániť kalendár natrvalo.

Tipy

 • Ak je váš účet spravovaný prostredníctvom práce alebo školy, jeho správca mohol obmedziť alebo vypnúť nastavenia povolení. Ďalšie informácie vám poskyne správca.
 • Udalosti z Gmailu s nastavením viditeľnosti „Iba ja“ nevidí nikto, s kým zdieľate svoj kalendár, ani ľudia s prístupom na vykonávanie zmien, pokiaľ nezmeníte nastavenia zdieľania danej udalosti alebo predvolené nastavenie pre udalosti z Gmailu. Ďalšie informácie o udalostiach z Gmailu

Ako fungujú nastavenia Povolenia na prístup a Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi

V nastaveniach zdieľaného kalendára môžete nastaviť všeobecné povolenia na prístup a povolenie Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi. Z oboch sa na konkrétnych ľudí použije širšie povolenie.

Ak napríklad sprístupníte nejaký kalendár verejnosti a vyberiete Zobraziť všetky podrobnosti udalosti a potom ho zdieľate s konkrétnou osobou a zvolíte Zobraziť iba informáciu mám/nemám čas, táto osoba si bude môcť zobraziť všetky podrobnosti udalosti.

Zmena nastavení viditeľnosti jednotlivej udalosti

Udalosti majú automaticky rovnaké povolenia na prístup ako váš kalendár. Môžete však upraviť viditeľnosť každej udalosti. Ďalšie informácie o zmene nastavenia viditeľnosti udalosti

Vypnutie zdieľania kalendára

Ukončenie verejného zdieľania kalendára s organizáciou alebo konkrétnymi ľuďmi

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Rozbalíte ju kliknutím na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorého zdieľanie chcete zrušiť, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
  • Ak chcete zastaviť verejné zdieľanie: vypnite v sekcii Povolenia na prístup Sprístupniť pre verejnosť.
  • Ak chcete zastaviť zdieľanie s organizáciou: vypnite v sekcii Povolenia na prístup Sprístupniť pre všetkých v mojej organizácii.
  • Ak chcete zastaviť zdieľanie s konkrétnymi ľuďmi: prejdite do sekcie Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi a vedľa osoby, ktorú chcete odobrať, kliknite na OdobraťOdobrať.

Tip: Ak zdieľate viaceré kalendáre, zopakujte tieto kroky pre všetky ostatné, ktoré chcete prestať zdieľať.

Riešenie problémov so zdieľaním

Ak má osoba, s ktorou ste kalendár zdieľali, problém vyhľadať ho

 1. Skontrolujte, či ste pridali správnu e‑mailovú adresu.
 2. Skontrolujte, či daná osoba klikla na odkaz v správe, ktorú dostala. Ak správu nevie nájsť, mala by skontrolovať priečinok Spam.
 3. Odoberte danú osobu z nastavení zdieľania kalendára a potom ju znova pridajte.
 4. Skontrolujte, či je váš účet spravovaný prostredníctvom práce alebo školy. Jeho správca zrejme obmedzil alebo vypol zdieľanie mimo organizácie. Ako vyhľadať správcu

Súvisiace zdroje

 

Important: Use caution if you share your calendar. Anyone with full permission will be able to respond to invitations, create and edit events, and share your calendar with others.

You can share your calendar with family, friends, and co-workers.

 • Share your main calendar with someone so they can find your schedule.
 • Create a calendar that multiple people can edit, like a family calendar.
 • Add someone, like an administrative assistant, as a delegate of your calendar to schedule and edit events for you.

Tip: When you create an event with a Google Meet link on someone else’s calendar, the video conferencing policies applicable to that event are also impacted. Learn how transferred Google Calendar event settings apply.

Share your calendar

In Google Calendar, you can have multiple calendars that you add events to. Each calendar can have different sharing settings.

Share an existing Calendar

You can share the main calendar for your account, or another calendar you created. Learn how to create a new calendar.

Tips:

 • If you’d like to share a calendar that you don’t own, you’ll need to ask the owner to turn on the Make changes and manage sharing permission. 
 • If your account is managed through work or school, you might not have access to all of the permissions options. To learn more, contact your admin.
 1. On your computer, open Google Calendar. You can’t share calendars from the Google Calendar app. 
 2. On the left, find the “My calendars" section. You might need to click it to expand it. 
 3. Hover over the calendar you want to share, click More Viac a potom Settings and sharing.
  • To broadly share it: Under “Access permissions,” check the boxes of the ways you want to share and choose your options in the drop-down menu. Learn more about these options below.
  • To share with individuals: Under “Share with specific people," click Add people.
 4. Add the person or Google group email address. Use the dropdown menu to adjust their permission settings.
 5. Click Send.
 6. The recipient will need to click the emailed link to add the calendar to their list.

If you share your calendar with a group, it isn’t automatically added to their “Other calendars” list. The calendar sharing settings will automatically adjust to any changes in the group’s membership over time. Learn more about Google Groups.

Delegate your calendar

You can give others full permission to administer your calendar. We don’t recommend that you give full permission to many people or groups.

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, find the “My calendars” section. You might need to click it to expand it.
 3. Point to the calendar you want to share.
 4. Click More Viac a potom Settings and sharing.
 5. Under “Share with specific people,” click Add people.
 6. Enter your new delegate’s email address.
 7. Under “Permissions,” click Make changes and manage sharing.
 8. Click Send.

Tip: Your delegate  must click the emailed link to add your calendar to their list. If they create an event on your calendar, the invitation will come from you. Learn more about permission settings. 

Share with people who don’t have Google Calendar

The only way to let people who don’t have Google Calendar view your calendar is to make it public. Learn more about sharing publicly

Share a calendar with someone in your organization

If you use Google Calendar through your work, school, or other organization, you’ll find the option under “Access permissions” to make your calendar available for everyone in your organization. 

How this setting works

 • People in your organization can find your calendar.
 • People outside your organization won’t be able to find your calendar.
 • If you invite someone outside your organization to a meeting, they can find information about the meeting.

Options

 • Find all event details: People in your organization can find the details of your calendar events unless you mark them as private.
 • Find only free/busy (hide details): People in your organization can find when your time is booked or free, but they can’t find names or details of your events. Unshare your calendar

 Unshare your calendar

Remove people from sharing settings, or stop sharing publicly

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, find the “My calendars” section. You might need to click it to expand it. 
 3. Point to the calendar you want to unshare, click More Viac a potom Settings and sharing.
 4. Under “Access permissions,” turn off Make available to public.
  • To stop sharing with specific people: Under “Share with specific people,” next to the person you want to remove, click Remove Odobrať.

If you share multiple calendars, repeat these steps for any other calendars that you want to stop sharing.

Stop sharing availability info with other apps

If your calendar is visible to others, and someone tries to contact you while you’re unavailable, they’ll receive a notice in other Google Workspace apps. To remove this notice:

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, Find the “My calendars” section. You might need to click it to expand the section. 
 3. Point to the calendar you want to unshare, click More Viac a potom Settings and sharing.
 4. Under “Access permissions,” turn off Show calendar info in other Google apps, limited by access permissions.

 Control what others can find

Permission settings

Tip: If you use Google Calendar through your work, school, or other organization, you might not find all these sharing options if your admin turned them off. 

When you share your calendar with someone, you can decide how they find your events and whether they can also make changes like adding or editing events.

Here’s what people can do with each sharing option:

Make changes & manage sharing

 • Change sharing settings
 • Add and edit events
 • Find details for all events, including private ones
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Permanently delete the calendar 
 • Restore or permanently delete events from the calendar’s Trash
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Make changes to events

 • Add and edit events
 • Find details for all events, including private ones
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Restore or permanently delete events from the calendar’s Trash
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Find all event details

 • Find details for all events except those marked as private
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Find only free/busy (hide details)

Check when your calendar is booked and when it has free time, but not the names or other details of your events.

Tip: Events from Gmail that have the “Only me” visibility setting aren’t visible to anyone you’ve shared your calendar with, even people with “Make changes” access, unless you change the sharing settings for the event or the default setting for events from Gmail.

Change visibility settings for an individual event

Your events automatically have the same sharing settings as your calendar. You can edit the visibility setting for each event, but how visibility settings work depends on how your calendar is shared.

Learn more about changing the visibility setting for an individual event.

Troubleshooting

If the other person is having trouble finding your calendar, try these steps:

 1. Make sure you added the correct email address.
 2. Remove the person from the calendar’s sharing settings and then add them back. Find the directions above.
 3. Make sure they click the link in the email they received. They should check their Spam folder if they can’t find it.

Related articles