Zdieľanie kalendára s inými

Kalendár môžete zdieľať s rodinou, priateľmi a spolupracovníkmi.

 • Zdieľajte s niekým svoj hlavný kalendár, aby si daná osoba mohla pozrieť váš rozpis.
 • Vytvorte kalendár, ktorý môžu upravovať viacerí ľudia, napríklad rodinný kalendár.
 • Pridajte delegáta kalendára, ktorý bude môcť plánovať a upravovať udalosti.

Dôležité: Pri zdieľaní kalendára postupujte opatrne. Osoby s úplným povolením budú môcť odpovedať na pozvánky, vytvárať a upravovať udalosti a zdieľať kalendár s inými.

Zdieľanie alebo zrušenie zdieľania kalendára

V Kalendári Google môžete mať viaceré kalendáre a pridávať si do nich udalosti. Každý kalendár môže mať iné nastavenia zdieľania.

Zdieľanie existujúceho kalendára

Môžete zdieľať hlavný kalendár svojho účtu alebo iný kalendár, ktorý ste vytvorili.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google. V aplikácii Kalendár Google sa kalendáre nedajú zdieľať. 
 2. Naľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Možno ju bude potrebné rozbaliť kliknutím. 
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. Zdieľanie s jednotlivcami: v sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi pridajte osobu alebo e‑mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať.
 5. Zmena širších nastavení zdieľania: V časti Povolenia na prístup vyberte možnosť z rozbaľovacej ponuky. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete nižšie.
 6. Ak určitá osoba ešte nie je pridaná, kliknite na položku Pridať ľudí.
 7. Pridajte ľudí a kliknite na položku Odoslať.

Ak kalendár zdieľate s jednou e-mailovou adresou, danej osobe sa zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre. Ak kalendár zdieľate so skupinou e‑mailov, používateľom sa tento kalendár zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre po kliknutí na odkaz v e‑mailovej pozvánke z Kalendára Google.  

Delegovanie kalendára

Môžete udeliť ďalším používateľom úplné povolenie na správu kalendára. Neodporúčame ho udeliť väčšiemu počtu osôb či skupín.

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Naľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Možno ju bude potrebné rozbaliť kliknutím.
 3. Umiestnite kurzor na kalendár, ktorý chcete zdieľať.
 4. Kliknite na ViacViac a potomNastavenia a zdieľanie.
 5. V sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi kliknite na Pridať ľudí.
 6. Zadajte e‑mailovú adresu nového delegáta.
 7. V sekcii Povolenia kliknite na Vykonať zmeny a spravovať zdieľanie.
 8. Kliknite na Odoslať.

Poznámka: Delegát bude váš kalendár vidieť vľavo v sekcii Moje kalendáre. Ak vytvorí vo vašom kalendári udalosť, pozvánka príde od vás. Ďalšie informácie o nastaveniach povolení
 

Vytvorenie nového kalendára na zdieľanie

Môžete vytvoriť nový kalendár a pozvať iných ľudí, aby si ho zobrazili alebo upravovali. Keď vytvoríte udalosť, zobrazí sa vám možnosť určiť kalendár, do ktorého sa má udalosť pridať.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google. V aplikácii Kalendár Google sa kalendáre nedajú vytvárať ani zdieľať.
 2. Vľavo nad položkou Moje kalendáre kliknite na Pridať Pridať a potom Nový kalendár.
 3. Pridajte názov kalendára.
 4. Kliknite na položku Vytvoriť kalendár.
 5. Na ľavej strane kliknite na názov nového kalendára.
 6. V časti Povolenia na prístup vyberte možnosť z rozbaľovacej ponuky. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete nižšie.
 7. Ak určitá osoba ešte nie je pridaná, v časti Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi kliknite na položku Pridať ľudí.
 8. Pridajte ľudí a kliknite na položku Odoslať.

Ak kalendár zdieľate s jednou e-mailovou adresou, danej osobe sa zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre. Ak kalendár zdieľate so skupinou e-mailov, používateľom sa zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre po kliknutí na odkaz v e-mailovej pozvánke z Kalendára Google.

Dôležité: Ak chcete, aby sa vám nový kalendár zobrazoval v telefóne alebo tablete s Androidom, budete preň musieť zapnúť synchronizáciu.

Zdieľanie so skupinou

Keď zdieľate svoj kalendár so skupinou, nepridá sa automaticky do zoznamu kalendárov členov skupiny. Ak si členovia skupiny budú chcieť pridať kalendár do svojho zoznamu, budú musieť kliknúť na odkaz v e-maile, ktorý dostali.

Použitie Skupín Google

Ak chcete kalendár zdieľať s veľkou skupinou ľudí, môžete pridať skupinu Google. Nastavenia zdieľania kalendára sa automaticky prispôsobia akýmkoľvek budúcim zmenám členov skupiny. Prečítajte si ďalšie informácie o Skupinách Google.

 1. Postupujte podľa pokynov na zdieľanie uvedených v jednej zo sekcií vyššie.
 2. Namiesto pridania e-mailovej adresy osoby zadajte e-mailovú adresu skupiny Google.

Pridávanie jednotlivých osôb

Kalendár môžete zdieľať aj pridaním jednotlivých e-mailových adries.

 1. Postupujte podľa pokynov na zdieľanie uvedených v jednej zo sekcií vyššie.
 2. Pridajte e-mailové adresy jednotlivých osôb.
Zdieľanie s ľuďmi, ktorí nemajú Kalendár Google

Jedinou možnosťou, ako si budú môcť váš kalendár zobraziť ľudia, ktorí nemajú Kalendár Google, je zverejniť kalendár. Prečítajte si ďalšie informácie o verejnom zdieľaní.

Zdieľanie kalendára so všetkými v organizácii

Ak používate Kalendár Google s pracovným účtom, školským účtom alebo účtom inej organizácie, zobrazí sa vám možnosť sprístupniť svoj kalendár každému v organizácii. 

Ako funguje toto nastavenie

 • Ľudia vo vašej organizácii môžu nájsť váš kalendár.
 • Pre ľudí mimo vašej organizácie nebude kalendár viditeľný.
 • Ak pozvete niekoho mimo vašej organizácie na schôdzku, informácie o schôdzke budú preňho viditeľné.

Možnosti

 • Zobraziť všetky podrobnosti udalosti: Ľudia vo vašej organizácii si môžu zobraziť podrobnosti udalostí vo vašom kalendári, pokiaľ ich neoznačíte ako súkromné.
 • Zobraziť iba informácie o voľnom čase (skryť podrobnosti): Ľudia vo vašej organizácii vidia, kedy máte program alebo voľno, ale nevidia názvy ani podrobnosti vašich udalostí.
Máte možnosť odstrániť ľudí z nastavení zdieľania alebo prestať kalendár zdieľať verejne.
 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Naľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Možno ju bude potrebné rozbaliť kliknutím. 
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorého zdieľanie chcete zrušiť, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. V sekcii Povolenia na prístup zrušte začiarknutie políčka Sprístupniť pre verejnosť.
 5. Ak chcete zastaviť zdieľanie kalendára s konkrétnymi ľuďmi, kliknite v sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi vedľa osoby, ktorú chcete odobrať, na ikonu na odobranie Odstrániť.

Ak zdieľate viaceré kalendáre, zopakujte tieto kroky pre všetky ostatné kalendáre, ktoré chcete prestať zdieľať.

Nastavenie viditeľnosti udalostí

Nastavenia povolení

Poznámka: Ak používate Kalendár Google s pracovným účtom, školským účtom alebo účtom inej organizácie, nemusia sa vám zobraziť všetky tieto možnosti zdieľania, ak ich správca vypol. 

Keď s niekým zdieľate svoj kalendár, môžete určiť, ako sa mu budú zobrazovať vaše udalosti a či môže robiť aj zmeny, napríklad pridávať alebo upravovať udalosti.

Tu je popis toho, čo povoľujú jednotlivé možnosti zdieľania:

Vykonávať zmeny A spravovať zdieľanie

 • Zmeniť nastavenia zdieľania
 • Pridať a upraviť udalosti
 • Zobraziť podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných
 • Zobraziť nastavenie časového pásma pre kalendár
 • Odstrániť kalendár natrvalo 
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára

Meniť udalosti

 • Pridať a upraviť udalosti
 • Zobraziť podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných
 • Zobraziť nastavenie časového pásma pre kalendár
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára

Zobrazovať všetky podrobnosti udalostí

 • Zobraziť podrobnosti všetkých udalostí s výnimkou súkromných
 • Zobraziť nastavenie časového pásma pre kalendár

Zobraziť iba informácie o voľnom čase (skryť podrobnosti)

Umožňuje pozrieť si, kedy máte v kalendári program a kedy voľno, nie však názvy vašich udalostí ani iné podrobnosti.

Poznámka: Udalosti z Gmailu s nastavením viditeľnosti „Iba ja“ nie sú viditeľné pre nikoho, s kým zdieľate svoj kalendár, ani pre ľudí s úrovňou prístupu „Vykonávať zmeny“, pokiaľ nezmeníte nastavenia zdieľania danej udalosti alebo predvolené nastavenie pre udalosti z Gmailu.

Zmena nastavení viditeľnosti jednotlivej udalosti

Vaše udalosti majú automaticky rovnaké nastavenia zdieľania ako váš kalendár. Môžete upraviť nastavenie viditeľnosti každej udalosti, ale fungovanie nastavenia viditeľnosti bude závisieť od toho, ako zdieľate svoj kalendár.

Prečítajte si ďalšie informácie o zmene nastavenia viditeľnosti jednotlivej udalosti.

Riešenie problémov

Ak má druhá osoba problémy so zobrazením vášho kalendára, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu.
 2. Odstráňte danú osobu z nastavení zdieľania kalendára a potom ju znova pridajte. Pozrite si pokyny vyššie.
 3. Skontrolujte, či daná osoba klikla na odkaz v správe, ktorú dostala. Ak daná osoba nemôže správu nájsť, mala by skontrolovať svoj priečinok Spam.

Súvisiace články