Zdieľanie kalendára s inými

Dôležité: Pri zdieľaní kalendára postupujte opatrne a vyberte, k čomu budú mať ostatní prístup. Ktokoľvek s povoleným úplným prístupom k vášmu kalendáru bude môcť:

 • odpovedať na pozvánky,
 • vytvárať a upravovať udalosti,
 • zdieľať kalendár s ostatnými,
 • dostávať správy o zmenách kalendára,
 • odstrániť kalendár.

Tip: Ak je váš účet spravovaný prostredníctvom práce alebo školy, jeho správca mohol obmedziť alebo vypnúť zdieľanie mimo organizáciu. Ďalšie informácie vám poskytne správca.

Zdieľanie kalendára

Všetky vytvorené kalendáre môžete zdieľať a pre každý z nich môžete nastaviť odlišné povolenia na prístup. Ako vytvoriť nový kalendár

Zdieľanie kalendára s konkrétnymi ľuďmi

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google. V aplikácii Kalendár Google sa kalendáre nedajú zdieľať.
 2. Vľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Rozbalíte ju kliknutím na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. V sekcii Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi kliknite na Pridať ľudí.
 5. Pridajte e‑mailovú adresu osoby alebo skupiny Google. Pomocou rozbaľovacej ponuky upravte jej nastavenia povolení.Ďalšie informácie o povoleniach na prístup
 6. Kliknite na Odoslať.
 7. Príjemca bude musieť kliknúť na odkaz v správe, ktorú dostal, aby si kalendár pridal do zoznamu. Ako pridať kalendár inej osoby

Tip: Ak chcete zdieľať kalendár, ktorý nevlastníte, musíte požiadať jeho vlastníka o zapnutie povolenia Vykonávať zmeny a spravovať zdieľanie.

Zdieľanie kalendára s verejnosťou

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google. V aplikácii Kalendár Google sa kalendáre nedajú zdieľať.
 2. Vľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Rozbalíte ju kliknutím na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
 4. V sekcii Povolenia na prístup vyberte Sprístupniť pre verejnosť.
 5. Vedľa možnosti Sprístupniť pre verejnosť vyberte v rozbaľovacej ponuke úroveň prístupu, ktorú chcete udeliť. Ďalšie informácie o povoleniach na prístup

Tip: Ak chcete, aby váš kalendár mohli nájsť ľudia, ktorí nemajú Kalendár Google, jedinou možnosťou je zverejniť ho. Ďalšie informácie o verejnom zdieľaní

Zdieľanie kalendára so všetkými v organizácii

Ak používate Kalendár Google s pracovným alebo školským účtom, prípadne účtom inej organizácie, zobrazí sa vám v sekcii Povolenia na prístup možnosť sprístupniť kalendár všetkým používateľom v organizácii. Ďalšie informácie o povoleniach na prístup

Ako toto nastavenie funguje

Kontrola prístupu ku kalendáru a jednotlivým udalostiam

Vysvetlenie nastavení povolení pre zdieľané kalendáre
Keď s niekým zdieľate kalendár, môžete určiť, ako nájde vaše udalosti a či môže aj robiť zmeny, napríklad pridávať alebo upravovať udalosti.

Povolenie na prístup

Čo môžu robiť ostatní

Zobraziť iba informácie o voľnom čase (skryť podrobnosti)

 • Zistiť, kedy máte v kalendári program a voľno (nie však názvy vašich udalostí ani ich podrobnosti).

zobraziť všetky podrobnosti udalosti,

 • Vyhľadajte podrobnosti o všetkých udalostiach okrem týchto:
  • Podrobnosti o udalostiach označených ako súkromné sa nezobrazujú.
  • Zoznam hostí udalostí bez povolenia Zobraziť zoznam hostí sa nezobrazuje.
 • Vyhľadať nastavenie časového pásma príslušného kalendára.
 • Prihlásiť sa na odber e‑mailových upozornení v prípade nadchádzajúcich udalostí alebo vtedy, keď dôjde k ich vytvoreniu, zmene, zrušeniu alebo potvrdeniu účasti na nich.

Meniť udalosti

 • Vyhľadať podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných.
 • Pridať a upraviť udalosti.
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára.
 • Vyhľadať nastavenie časového pásma príslušného kalendára.
 • Prihlásiť sa na odber e‑mailových upozornení v prípade nadchádzajúcich udalostí alebo vtedy, keď dôjde k ich vytvoreniu, zmene, zrušeniu alebo potvrdeniu účasti na nich.

Vykonať zmeny a spravovať zdieľanie

 • Vyhľadať podrobnosti všetkých udalostí vrátane súkromných.
 • Pridať a upraviť udalosti.
 • Obnoviť alebo natrvalo odstrániť udalosti z koša kalendára.
 • Vyhľadať nastavenie časového pásma príslušného kalendára.
 • Zmeniť nastavenia zdieľania.
 • Prihlásiť sa na odber e‑mailových upozornení v prípade nadchádzajúcich udalostí alebo vtedy, keď dôjde k ich vytvoreniu, zmene, zrušeniu alebo potvrdeniu účasti na nich.
 • Odstrániť kalendár natrvalo.

Tipy

 • Ak je váš účet spravovaný prostredníctvom práce alebo školy, jeho správca mohol obmedziť alebo vypnúť nastavenia povolení. Ďalšie informácie vám poskytne správca.
 • Udalosti z Gmailu s nastavením viditeľnosti „Iba ja“ nevidí nikto, s kým zdieľate svoj kalendár, ani ľudia s prístupom na vykonávanie zmien, pokiaľ nezmeníte nastavenia zdieľania danej udalosti alebo predvolené nastavenie pre udalosti z Gmailu. Ďalšie informácie o udalostiach z Gmailu

Nastavenia Povolenia na prístup a Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi

V nastaveniach zdieľaného kalendára môžete nastaviť všeobecné povolenia na prístup a povolenie Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi. Z oboch sa na konkrétnych ľudí použije širšie povolenie.

Ak napríklad sprístupníte nejaký kalendár verejnosti a vyberiete Zobraziť všetky podrobnosti udalosti a potom ho zdieľate s konkrétnou osobou a zvolíte Zobraziť iba informácie o voľnom čase, táto osoba bude môcť nájsť všetky podrobnosti udalosti.

Zmena nastavení viditeľnosti jednotlivej udalosti
Udalosti majú automaticky rovnaké povolenia na prístup ako váš kalendár. Môžete však upraviť viditeľnosť každej udalosti. Ďalšie informácie o zmene nastavenia viditeľnosti udalosti

Vypnutie zdieľania kalendára

Zrušenie verejného zdieľania kalendára
 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vľavo vyhľadajte sekciu Moje kalendáre. Rozbalíte ju kliknutím na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Umiestnite kurzor myši na kalendár, ktorého zdieľanie chcete zrušiť, a kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a zdieľanie.
  • Ak chcete zastaviť verejné zdieľanie: vypnite v sekcii Povolenia na prístup Sprístupniť pre verejnosť.
  • Ak chcete zastaviť zdieľanie s organizáciou: vypnite v sekcii Povolenia na prístup Sprístupniť pre všetkých v mojej organizácii.
  • Ak chcete zastaviť zdieľanie s konkrétnymi ľuďmi: prejdite do sekcie Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi a vedľa osoby, ktorú chcete odobrať, kliknite na Odobrať Odobrať.

Tip: Ak zdieľate viaceré kalendáre, zopakujte tieto kroky pre všetky ostatné, ktoré chcete prestať zdieľať.

Riešenie problémov so zdieľaním

Osoba, s ktorou zdieľate kalendár, nemôže nájsť váš kalendár
 1. Skontrolujte, či ste pridali správnu e‑mailovú adresu.
 2. Skontrolujte, či daná osoba klikla na odkaz v správe, ktorú dostala. Ak správu nevie nájsť, mala by skontrolovať priečinok Spam.
 3. Odoberte danú osobu z nastavení zdieľania kalendára a potom ju znova pridajte.
 4. Skontrolujte, či je váš účet spravovaný prostredníctvom práce alebo školy. Jeho správca zrejme obmedzil alebo vypol zdieľanie mimo organizácie. Ako vyhľadať správcu

Súvisiace zdroje

 
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka