Udostępnianie kalendarza wybranej osobie

Swój kalendarz możesz udostępnić rodzinie, znajomym i współpracownikom.

 • Możesz udostępnić wybranej osobie kalendarz główny, by widziała ona Twój harmonogram.
 • Możesz utworzyć kalendarz, który będzie mogło edytować wiele osób (np. kalendarz rodzinny).
 • Możesz przekazać dostęp do swojego kalendarza wybranej osobie (np. swojemu asystentowi), by planowała i modyfikowała Twoje wydarzenia.

Ważne: udostępniając kalendarz, zachowaj ostrożność. Każdy, kto ma pełne uprawnienia, będzie mógł odpowiadać na zaproszenia, tworzyć i edytować wydarzenia oraz udostępniać Twój kalendarz innym osobom.

Udostępnianie kalendarza

W Kalendarzu Google możesz dodawać wydarzenia do wielu kalendarzy. Ustawienia udostępniania każdego z nich mogą się różnić między sobą.

Udostępnianie istniejącego kalendarza

Możesz udostępnić główny kalendarz powiązany z Twoim kontem lub inny utworzony przez siebie kalendarz. Dowiedz się, jak utworzyć nowy kalendarz.

Wskazówki:

 • Jeśli chcesz udostępnić kalendarz, który nie należy do Ciebie, poproś jego właściciela, aby włączył uprawnienie może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem
 • Jeśli używasz szkolnego lub firmowego konta Google, możesz nie mieć dostępu do wszystkich opcji uprawnień. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. Nie można udostępniać kalendarzy w aplikacji Kalendarz Google. 
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. W niektórych przypadkach trzeba kliknąć jej nazwę, by rozwinąć listę. 
 3. Najedź kursorem na kalendarz, który chcesz udostępnić, i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
  • Aby udostępnić szeroko: w sekcji „Uprawnienia dostępu”, zaznacz pola sposobów udostępniania i wybierz opcje z menu. Więcej informacji o tych opcjach znajdziesz poniżej.
  • Aby udostępnić wybranym osobom: w sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Dodaj osoby.
 4. Dodaj osobę lub adres e-mail grupy Google. W menu wybierz uprawnienia tej osoby lub grupy.
 5. Kliknij Wyślij.

Kiedy udostępniasz kalendarz grupie, nie jest on automatycznie dodawany do listy „Inne kalendarze” poszczególnych jej członków. Aby dodać kalendarz do swojej listy, każdy z nich musi kliknąć link w e-mailu. Ustawienia udostępniania kalendarzy będą automatycznie dostosowywane do wszelkich zmian członkostwa w grupie. Więcej informacji o Grupach dyskusyjnych Google

Przekazywanie dostępu do kalendarza

Możesz dać innym osobom pełne uprawnienia do administrowania kalendarzem. Nie zalecamy przyznawania pełnych uprawnień wielu osobom ani grupom.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. W niektórych przypadkach trzeba kliknąć jej nazwę, by rozwinąć listę.
 3. Najedź na kalendarz, który chcesz udostępnić.
 4. Kliknij WięcejWięcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 5. W sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Dodaj osoby.
 6. Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz przekazać uprawnienia.
 7. W sekcji „Uprawnienia” kliknij może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem.
 8. Kliknij Wyślij.

Wskazówka: osoba, której przekażesz dostęp do swojego kalendarza, zobaczy go po lewej stronie w sekcji „Moje kalendarze”. Jeśli utworzy wydarzenie w Twoim kalendarzu, goście otrzymają zaproszenie od Ciebie. Więcej informacji o ustawieniach uprawnień

Udostępnianie kalendarza osobom nieużywającym Kalendarza Google

Jedynym sposobem, aby umożliwić osobom nieużywającym Kalendarza Google wyświetlanie Twojego kalendarza, jest udostępnienie go publicznie. Dowiedz się więcej o udostępnianiu publicznie.

Udostępnianie kalendarza wszystkim osobom z Twojej organizacji

Jeśli korzystasz z Kalendarza Google w pracy, szkole lub innej organizacji, w sekcji „Uprawnienia dostępu” znajdziesz opcję, która umożliwia udostępnienie kalendarza wszystkim osobom z Twojej organizacji. 

Jak działa to ustawienie

 • Osoby z organizacji mogą wyszukać kalendarz.
 • Osoby spoza organizacji nie mogą zobaczyć Twojego kalendarza.
 • Jeśli zaprosisz kogoś spoza organizacji na spotkanie, osoba ta będzie mogła zobaczyć informacje o tym spotkaniu.

Opcje

 • Widzi szczegóły wydarzeń: osoby z organizacji mogą przeglądać szczegóły wydarzeń podanych w kalendarzu, chyba że oznaczysz je jako prywatne.
 • Widzi wyłącznie stan Wolny/Zajęty (bez szczegółów): osoby z organizacji mogą sprawdzić, kiedy masz czas, a kiedy nie, przy czym nie będą widzieć nazw ani szczegółów wydarzeń.

Cofnięcie udostępniania kalendarza

Usuwanie adresów e-mail z ustawień udostępniania lub zakończenie udostępniania publicznie
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. W niektórych przypadkach trzeba kliknąć jej nazwę, by rozwinąć listę. 
 3. Wskaż kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać, i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Uprawnienia dostępu” wyłącz Udostępnij publicznie.
  • Aby przestać udostępniać kalendarz konkretnym osobom: w sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Usuń Usuń obok adresu e-mail każdej z nich.

Jeśli udostępniasz wiele kalendarzy, powtórz te kroki w przypadku każdego kalendarza, którego nie chcesz już udostępniać.

Wyłączenie udostępniania informacji o dostępności innym aplikacjom
Jeśli Twój kalendarz jest widoczny dla innych osób i ktoś spróbuje skontaktować się z Tobą, gdy jesteś niedostępny, otrzyma powiadomienie w G Suite lub innych aplikacjach Google. Aby wyłączyć to powiadomienie:
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie znajdź sekcję „Moje kalendarze”. Czasem trzeba kliknąć sekcję, by ją rozwinąć. 
 3. Wskaż kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać, i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Uprawnienia dostępu” wyłącz Pokazuj informacje z kalendarza w innych aplikacjach Google (z uwzględnieniem uprawnień dostępu).

Ustawienia widoczności informacji

Ustawienia uprawnień

Wskazówka: jeśli korzystasz z Kalendarza Google w pracy, szkole lub innej organizacji, możesz nie widzieć niektórych opcji udostępniania – mógł je wyłączyć administrator. 

Udostępniając komuś kalendarz, możesz określić sposób, w jaki ta osoba będzie mogła wyświetlać wydarzenia, oraz czy będzie też miała prawo wprowadzać zmiany, na przykład dodawać lub edytować wydarzenia.

Oto co umożliwia każda z opcji udostępniania:

Wprowadzanie zmian i zarządzanie udostępnianiem

 • Można zmieniać ustawienia udostępniania.
 • Można dodawać i edytować wydarzenia.
 • Można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych.
 • Można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.
 • Można trwale usunąć kalendarz. 
 • Można przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.

Wprowadzanie zmian w wydarzeniach

 • Można dodawać i edytować wydarzenia.
 • Można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, w tym prywatnych.
 • Można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.
 • Można przywrócić lub trwale usunąć wydarzenia z kosza kalendarza.

Wyświetlanie szczegółów wydarzeń

 • Można wyświetlać szczegóły wszystkich wydarzeń, które nie zostały oznaczone jako prywatne.
 • Można sprawdzać ustawienia strefy czasowej kalendarza.

Wyświetlanie wyłącznie stanu Wolny/Zajęty (bez szczegółów)

Ta opcja pozwala wyświetlać zajęte i wolne terminy w kalendarzu, jednak bez nazw i innych szczegółów wydarzeń.

Wskazówka: wydarzenia z Gmaila z ustawieniem widoczności „Tylko ja” nie będą widoczne dla żadnej z osób, którym udostępniasz kalendarz, nawet dla osób z uprawnieniami do wprowadzania zmian, chyba że zmienisz ustawienia udostępniania danego wydarzenia lub domyślne ustawienia wydarzeń z Gmaila.

Zmiana ustawień widoczności konkretnych wydarzeń

Wydarzenia automatycznie przejmują ustawienia udostępniania kalendarza. Możesz edytować ustawienia widoczności poszczególnych wydarzeń, jednak działanie tych ustawień zależy od sposobu udostępniania kalendarza.

Więcej informacji o zmienianiu ustawień widoczności poszczególnych wydarzeń

Rozwiązywanie problemów

Jeśli inne osoby mają problem z wyświetleniem Twojego kalendarza, spróbuj wykonać te czynności:

 1. Upewnij się, że dodany adres e-mail jest poprawny.
 2. Usuń osobę z ustawień udostępniania kalendarza, a następnie dodaj ją ponownie. Wskazówki znajdziesz powyżej.
 3. Upewnij się, że osoba klika link w otrzymanym e-mailu. Jeśli nie może znaleźć e-maila, powinna sprawdzić folder Spam.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?