Del kalenderen din

Viktig: Vær forsiktig når du deler kalenderen din og velger hva andre skal ha tilgang til. Alle som har full tilgang til kalenderen din, kan

 • svare på invitasjoner
 • opprette og endre aktiviteter
 • dele kalenderen med andre
 • motta e-poster om endringer i kalenderen din
 • slette kalenderen din

Tips: Hvis kontoen din administreres via jobben eller skolen, kan det hende at kontoadministratoren din har begrenset eller slått av deling utenfor organisasjonen. Finn ut mer ved å kontakte administratoren din.

Del kalenderen din

Du kan dele alle kalendere du har opprettet, og du kan angi ulike tilgangstillatelser for hver kalender. Finn ut hvordan du oppretter en ny kalender.

Del kalendere med bestemte personer

 1. Åpne Google Kalender på en datamaskin. Du kan ikke dele kalendere via Google Kalender-appen.
 2. Finn «Mine kalendere»-delen til venstre. Vis listen over kalendere ved å klikke på nedoverpilen Pil ned.
 3. Hold markøren over kalenderen du vil dele, og klikk på Mer Mer og såInnstillinger og deling.
 4. Under «Del med bestemte personer» klikker du på Legg til folk.
 5. Legg til en persons e-postadresse eller Google-gruppe. Bruk rullegardinmenyen for å justere tillatelsesinnstillingene. Finn ut mer om tilgangstillatelser.
 6. Klikk på Send.
 7. Mottakeren må klikke på linken i e-posten hen får, for å legge til kalenderen i listen sin. Finn ut hvordan du legger til andres kalendere.

Tips: For å dele en kalender du ikke eier, må du be eieren om å gi deg tillatelsen «Gjøre endringer og administrere deling».

Se hvordan du deler kalendere med enkeltpersoner eller grupper

Del kalendere med offentligheten

 1. Åpne Google Kalender på en datamaskin. Du kan ikke dele kalendere via Google Kalender-appen.
 2. Finn «Mine kalendere»-delen til venstre. Vis listen over kalendere ved å klikke på nedoverpilen Pil ned.
 3. Hold markøren over kalenderen du vil dele, og klikk på Mer Mer og så Innstillinger og deling.
 4. Under «Tilgangstillatelser» velger du Gjør kalenderen offentlig tilgjengelig.
 5. Ved siden av «Gjør offentlig tilgjengelig» velger du tilgangsnivået du vil gi, i rullegardinmenyen. Finn ut mer om tilgangstillatelser.

Tips: Vil du vise kalenderen din til noen som ikke har Google Kalender? Da må du gjøre den tilgjengelig for alle. Finn ut mer om offentlig deling.

Del en kalender med alle i organisasjonen din

Hvis du bruker Google Kalender via jobb, skole eller en annen organisasjon, kan du gjøre kalenderen din tilgjengelig for alle i organisasjonen ved å gå til «Tilgangstillatelser». Finn ut mer om tilgangstillatelser.

Slik fungerer denne innstillingen

 • Folk i organisasjonen kan finne kalenderen din.
 • Folk utenfor organisasjonen kan ikke finne kalenderen.
 • Hvis du inviterer folk utenfor organisasjonen din til et møte, kan disse se informasjon om møtet.

Styr tilgangen til kalenderen din og enkeltaktiviteter

Finn ut mer om tillatelsesinnstillinger for delte kalendere

Når du deler kalenderen din med andre, kan du velge hvordan de skal se aktivitetene dine og om de kan endre ting, for eksempel legge til eller endre aktiviteter.

Tilgangstillatelse:

Dette kan andre gjøre:

Se bare ledig/opptatt (skjul detaljer)

 • Se når noe er planlagt i kalenderen din, og når det finnes ledig tid, men ikke navn eller detaljer om aktiviteter.

Se alle aktivitetsopplysninger

 • Se opplysninger om alle aktiviteter, unntatt de som er merket som private.
 • Se tidssoneinnstillingen for kalenderen.
 • Abonnere på e-postvarsler når aktiviteter opprettes, endres, avlyses, besvares eller starter snart.

Endre aktiviteter

 • Se opplysninger om alle aktiviteter – også private.
 • Legge til og endre aktiviteter.
 • Gjenopprette aktiviteter fra kalenderens papirkurv eller slette dem for godt.
 • Se tidssoneinnstillingen for kalenderen.
 • Abonnere på e-postvarsler når aktiviteter opprettes, endres, avlyses, besvares eller starter snart.

Gjøre endringer og administrere deling

 • Se opplysninger om alle aktiviteter – også private.
 • Legge til og endre aktiviteter.
 • Gjenopprette aktiviteter fra kalenderens papirkurv eller slette dem for godt.
 • Se tidssoneinnstillingen for kalenderen.
 • Endre delingsinnstillinger.
 • Abonnere på e-postvarsler når aktiviteter opprettes, endres, avlyses, besvares eller starter snart.
 • Slette kalenderen for godt.

Tips

 • Hvis kontoen din administreres via jobben eller skolen, kan det hende at kontoadministratoren din har begrenset eller slått av tillatelsesinnstillingene. Finn ut mer ved å kontakte administratoren din.
 • Aktiviteter fra Gmail der «Bare meg» valgt, er ikke synlige for noen du har delt kalenderen med – selv ikke folk med tilgangen «Endre aktiviteter» – med mindre du endrer delingsinnstillingene for aktiviteten eller standardinnstillingen for «Aktiviteter fra Gmail». Finn ut mer om aktiviteter fra Gmail.

Slik fungerer innstillingene under «Tilgangstillatelser» og «Del med bestemte personer»

For delte kalendere kan du velge ulike innstillinger under «Tilgangstillatelser» og «Del med bestemte personer». Bestemte personer du deler med, får uansett den mest omfattende tillatelsen du velger i disse innstillingene.

Hvis du for eksempel gjør en kalender tilgjengelig for offentligheten og velger «Se alle aktivitetsopplysninger», og du deretter deler kalenderen med en bestemt person og velger «Se bare ledig/opptatt», kan denne personen fortsatt se alle aktivitetsopplysningene dine.

Endre synlighetsinnstillinger for enkeltaktiviteter

Aktivitetene din får automatisk de samme tilgangstillatelsene som kalenderen din. Du kan imidlertid endre synligheten for hver enkelt aktivitet. Finn ut mer om hvordan du endrer synlighetsinnstillingen for enkeltaktiviteter.

Slå av kalenderdeling

Slik slutter du å dele kalenderen din offentlig, med organisasjonen din eller med bestemte personer

 1. Åpne Google Kalender på en datamaskin.
 2. Finn «Mine kalendere»-delen til venstre. For å vise listen over kalendere må du kanskje klikke på nedoverpilen Pil ned.
 3. Hold markøren over kalenderen du vil slutte å dele, og klikk på Mer Mer og så Innstillinger og deling.
  • Slik slutter du å dele offentlig: Gå til «Tilgangstillatelser» og slå av Gjør kalenderen offentlig tilgjengelig.
  • Slik slutter du å dele med organisasjonen din: Gå til «Tilgangstillatelser» og slå av Gjør tilgjengelig for <organisasjonen min>.
  • Slik slutter du å dele med bestemte personer: Under «Del med bestemte personer» klikker du på Fjern Fjern ved siden av personen du vil fjerne.

Tips: Hvis du deler flere kalendere, kan du gjenta disse trinnene for alle andre kalendere du vil slutte å dele.

Løs problemer knyttet til deling

Hvis personen du har delt en kalender med, ikke finner kalenderen, kan du gjøre dette:

 1. Sjekk at du har lagt til riktig e-postadresse.
 2. Se til at personen klikker på linken i e-posten hen har mottatt. Hvis personen ikke finner e-posten, bør hen sjekke Søppelpost-mappen sin.
 3. Fjern personen via delingsinnstillingene for kalenderen, og legg hen til igjen.
 4. Sjekk om kontoen din administreres via jobben eller skolen. Det kan hende at administratoren for kontoen din har begrenset eller slått av deling utenfor organisasjonen. Finn ut hvordan du finner administratoren din.

Relaterte ressurser

 

Important: Use caution if you share your calendar. Anyone with full permission will be able to respond to invitations, create and edit events, and share your calendar with others.

You can share your calendar with family, friends, and co-workers.

 • Share your main calendar with someone so they can find your schedule.
 • Create a calendar that multiple people can edit, like a family calendar.
 • Add someone, like an administrative assistant, as a delegate of your calendar to schedule and edit events for you.

Tip: When you create an event with a Google Meet link on someone else’s calendar, the video conferencing policies applicable to that event are also impacted. Learn how transferred Google Calendar event settings apply.

Share your calendar

In Google Calendar, you can have multiple calendars that you add events to. Each calendar can have different sharing settings.

Share an existing Calendar

You can share the main calendar for your account, or another calendar you created. Learn how to create a new calendar.

Tips:

 • If you’d like to share a calendar that you don’t own, you’ll need to ask the owner to turn on the Make changes and manage sharing permission. 
 • If your account is managed through work or school, you might not have access to all of the permissions options. To learn more, contact your admin.
 1. On your computer, open Google Calendar. You can’t share calendars from the Google Calendar app. 
 2. On the left, find the “My calendars" section. You might need to click it to expand it. 
 3. Hover over the calendar you want to share, click More Mer og så Settings and sharing.
  • To broadly share it: Under “Access permissions,” check the boxes of the ways you want to share and choose your options in the drop-down menu. Learn more about these options below.
  • To share with individuals: Under “Share with specific people," click Add people.
 4. Add the person or Google group email address. Use the dropdown menu to adjust their permission settings.
 5. Click Send.
 6. The recipient will need to click the emailed link to add the calendar to their list.

If you share your calendar with a group, it isn’t automatically added to their “Other calendars” list. The calendar sharing settings will automatically adjust to any changes in the group’s membership over time. Learn more about Google Groups.

Delegate your calendar

You can give others full permission to administer your calendar. We don’t recommend that you give full permission to many people or groups.

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, find the “My calendars” section. You might need to click it to expand it.
 3. Point to the calendar you want to share.
 4. Click More Mer og så Settings and sharing.
 5. Under “Share with specific people,” click Add people.
 6. Enter your new delegate’s email address.
 7. Under “Permissions,” click Make changes and manage sharing.
 8. Click Send.

Tip: Your delegate  must click the emailed link to add your calendar to their list. If they create an event on your calendar, the invitation will come from you. Learn more about permission settings. 

Share with people who don’t have Google Calendar

The only way to let people who don’t have Google Calendar view your calendar is to make it public. Learn more about sharing publicly

Share a calendar with someone in your organization

If you use Google Calendar through your work, school, or other organization, you’ll find the option under “Access permissions” to make your calendar available for everyone in your organization. 

How this setting works

 • People in your organization can find your calendar.
 • People outside your organization won’t be able to find your calendar.
 • If you invite someone outside your organization to a meeting, they can find information about the meeting.

Options

 • Find all event details: People in your organization can find the details of your calendar events unless you mark them as private.
 • Find only free/busy (hide details): People in your organization can find when your time is booked or free, but they can’t find names or details of your events. Unshare your calendar

 Unshare your calendar

Remove people from sharing settings, or stop sharing publicly

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, find the “My calendars” section. You might need to click it to expand it. 
 3. Point to the calendar you want to unshare, click More Mer og så Settings and sharing.
 4. Under “Access permissions,” turn off Make available to public.
  • To stop sharing with specific people: Under “Share with specific people,” next to the person you want to remove, click Remove Fjern.

If you share multiple calendars, repeat these steps for any other calendars that you want to stop sharing.

Stop sharing availability info with other apps

If your calendar is visible to others, and someone tries to contact you while you’re unavailable, they’ll receive a notice in other Google Workspace apps. To remove this notice:

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, Find the “My calendars” section. You might need to click it to expand the section. 
 3. Point to the calendar you want to unshare, click More Mer og så Settings and sharing.
 4. Under “Access permissions,” turn off Show calendar info in other Google apps, limited by access permissions.

 Control what others can find

Permission settings

Tip: If you use Google Calendar through your work, school, or other organization, you might not find all these sharing options if your admin turned them off. 

When you share your calendar with someone, you can decide how they find your events and whether they can also make changes like adding or editing events.

Here’s what people can do with each sharing option:

Make changes & manage sharing

 • Change sharing settings
 • Add and edit events
 • Find details for all events, including private ones
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Permanently delete the calendar 
 • Restore or permanently delete events from the calendar’s Trash
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Make changes to events

 • Add and edit events
 • Find details for all events, including private ones
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Restore or permanently delete events from the calendar’s Trash
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Find all event details

 • Find details for all events except those marked as private
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Find only free/busy (hide details)

Check when your calendar is booked and when it has free time, but not the names or other details of your events.

Tip: Events from Gmail that have the “Only me” visibility setting aren’t visible to anyone you’ve shared your calendar with, even people with “Make changes” access, unless you change the sharing settings for the event or the default setting for events from Gmail.

Change visibility settings for an individual event

Your events automatically have the same sharing settings as your calendar. You can edit the visibility setting for each event, but how visibility settings work depends on how your calendar is shared.

Learn more about changing the visibility setting for an individual event.

Troubleshooting

If the other person is having trouble finding your calendar, try these steps:

 1. Make sure you added the correct email address.
 2. Remove the person from the calendar’s sharing settings and then add them back. Find the directions above.
 3. Make sure they click the link in the email they received. They should check their Spam folder if they can’t find it.

Related articles