Je agenda met iemand delen

Belangrijk: Wees voorzichtig wanneer je je agenda deelt en kies waartoe anderen toegang hebben. Iedereen met volledige toegangsrechten voor je agenda kan het volgende doen:

 • Reageren op uitnodigingen
 • Afspraken maken en bewerken
 • Je agenda met anderen delen
 • E-mails krijgen over wijzigingen in je agenda
 • Je agenda verwijderen

Tip: Als je account wordt beheerd door je werk of school, heeft de beheerder mogelijk ingesteld dat het account niet of maar beperkt buiten de organisatie kan worden gedeeld. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie.

Je agenda delen

Elke agenda die je hebt gemaakt, kun je delen en voor elke agenda kun je verschillende toegangsrechten instellen. Meer informatie over hoe je een nieuwe agenda maakt

Een agenda delen met specifieke mensen

 1. Open Google Agenda op je computer. Je kunt geen agenda's delen vanuit de Google Agenda-app.
 2. Zoek aan de linkerkant het gedeelte Mijn agenda's. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om het uit te vouwen.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de agenda die je wilt delen en klik op Meer Meer en dan Instellingen en delen.
 4. Klik bij Delen met specifieke mensen op Mensen toevoegen.
 5. Voeg het e-mailadres van een persoon of Google-groep toe. Gebruik het dropdownmenu om de instellingen voor rechten aan te passen.Meer informatie over toegangsrechten
 6. Klik op Sturen.
 7. De ontvanger moet op de gemailde link klikken om de agenda aan zijn of haar lijst toe te voegen. Meer informatie over hoe je de agenda van iemand anders toevoegt

Tip: Als je een agenda wilt delen waarvan je niet de eigenaar bent, moet je de eigenaar vragen je de rechten 'Wijzigingen aanbrengen en opties voor delen beheren' te geven.

Bekijken hoe je je agenda deelt met een persoon of groep

Een agenda openbaar delen

 1. Open Google Agenda op je computer. Je kunt geen agenda's delen vanuit de Google Agenda-app.
 2. Zoek aan de linkerkant het gedeelte Mijn agenda's. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om het uit te vouwen.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de agenda die je wilt delen en klik op Meer Meer en dan Instellingen en delen.
 4. Selecteer bij Toegangsrechten de optie Openbaar beschikbaar maken.
 5. Kies in het dropdownmenu naast Openbaar beschikbaar maken het gewenste toegangsniveau. Meer informatie over toegangsrechten

Tip: De enige manier waarop mensen die Google Agenda niet gebruiken, je agenda kunnen bekijken, is door deze openbaar te maken. Meer informatie over openbaar delen

Een agenda delen met iedereen in je organisatie

Als je Google Agenda via je werk, school of een andere organisatie gebruikt, zie je de optie om je agenda beschikbaar te maken voor iedereen binnen je organisatie. Meer informatie over toegangsrechten

Hoe deze instelling werkt

 • Mensen in je organisatie kunnen je agenda vinden.
 • Mensen buiten je organisatie kunnen je agenda niet vinden.
 • Als je iemand van buiten je organisatie uitnodigt voor een vergadering, kan hij of zij informatie over de vergadering bekijken.

Toegang tot je agenda en individuele afspraken beheren

Inzicht krijgen in de instellingen voor rechten voor gedeelde agenda's

Wanneer je je agenda met iemand deelt, kun je bepalen hoe deze persoon je afspraken te zien krijgt en of hij wijzigingen kan aanbrengen, zoals afspraken toevoegen of bewerken.

Toegangsrechten

Wat anderen kunnen doen

Alleen statusinformatie beschikbaar/bezet weergeven (details verbergen)

 • Bekijken wanneer er afspraken in je agenda zijn geboekt en wanneer je vrij bent, maar er zijn geen namen of andere details van je afspraken zichtbaar.

Alle details voor de afspraak weergeven

 • Details voor alle afspraken bekijken, behalve afspraken die zijn gemarkeerd als privé.
 • De tijdzone-instelling voor de agenda bekijken.
 • Abonneren om een e-mailmelding te krijgen als afspraken worden gemaakt, gewijzigd, geannuleerd of bevestigd of als het bijna tijd is voor de afspraak.

Wijzigingen aanbrengen in afspraken

 • Details bekijken voor alle afspraken, ook privéafspraken.
 • Afspraken toevoegen en bewerken.
 • Afspraken herstellen of definitief uit de prullenbak van de agenda verwijderen.
 • De tijdzone-instelling voor de agenda bekijken.
 • Abonneren om een e-mailmelding te krijgen als afspraken worden gemaakt, gewijzigd, geannuleerd of bevestigd of als het bijna tijd is voor de afspraak.

Wijzigingen aanbrengen en delen beheren

 • Details bekijken voor alle afspraken, ook privéafspraken.
 • Afspraken toevoegen en bewerken.
 • Afspraken herstellen of definitief uit de prullenbak van de agenda verwijderen.
 • De tijdzone-instelling voor de agenda bekijken.
 • De instellingen voor delen wijzigen.
 • Abonneren om een e-mailmelding te krijgen als afspraken worden gemaakt, gewijzigd, geannuleerd of bevestigd of als het bijna tijd is voor de afspraak.
 • De agenda definitief verwijderen.

Tips

 • Als je account wordt beheerd door je werk of school, heeft de beheerder van het account mogelijk bepaalde instellingen voor rechten beperkt of uitgezet. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie.
 • Afspraken uit Gmail die de zichtbaarheidsinstelling Alleen ik hebben, zijn niet zichtbaar voor mensen met wie je je agenda hebt gedeeld. Ze zijn zelfs niet zichtbaar voor mensen met het toegangsniveau Wijzigingen aanbrengen, tenzij je de instelling voor delen voor de afspraak wijzigt of de standaardinstellingen voor afspraken in Gmail wijzigt. Meer informatie over afspraken uit Gmail

Hoe de instellingen Toegangsrechten en Delen met specifieke mensen werken

In de instellingen van je gedeelde agenda kun je algemene rechten instellen voor Toegangsrechten en Delen met specifieke mensen. In beide gevallen worden de bredere rechten toegepast op specifieke mensen.

Stel dat je een agenda openbaar maakt en 'Alle details voor de afspraak weergeven' selecteert. Je kunt de agenda dan met een specifieke persoon delen en 'Alleen statusinformatie beschikbaar/bezet weergeven' selecteren. Deze persoon kan dan toch al je afspraakgegevens bekijken.

De zichtbaarheidsinstellingen wijzigen voor een afzonderlijke afspraak

Je afspraken hebben automatisch dezelfde toegangsrechten als je agenda. Je kunt wel de zichtbaarheid van een afspraak wijzigen. Meer informatie over hoe je de zichtbaarheidsinstelling voor een afspraak wijzigt

Het delen van agenda's uitzetten

Je agenda niet meer openbaar delen, delen met je organisatie of delen met specifieke mensen

 1. Open Google Agenda op je computer.
 2. Zoek aan de linkerkant het gedeelte Mijn agenda's. Als je dit wilt uitvouwen, moet je mogelijk op de pijl-omlaag Pijl-omlaag klikken.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de agenda die je niet meer wilt delen en klik op Meer Meer en dan Instellingen en delen.
  • Als je niet meer openbaar wilt delen: zet bij Toegangsrechten de optie Openbaar beschikbaar maken uit.
  • Als je een agenda niet meer met je organisatie wilt delen: zet bij Toegangsrechten de optie Beschikbaar maken voor iedereen in mijn organisatie uit.
  • Als je een agenda niet meer met specifieke mensen wilt delen: klik bij Delen met specifieke mensen op Verwijderen Verwijderen naast de persoon die je wilt verwijderen.

Tip: Als je meerdere agenda's deelt, herhaal je deze stappen voor alle andere agenda's waarvoor je het delen wilt stopzetten.

Problemen met delen oplossen

Als de persoon met wie je een agenda hebt gedeeld, de agenda niet kan vinden

 1. Check of je het juiste e-mailadres hebt toegevoegd.
 2. Zorg dat mensen op de link klikken die ze in de e-mail hebben gekregen. Ze moeten de map Spam checken als ze de e-mail niet kunnen vinden.
 3. Verwijder de persoon uit de instellingen voor delen van de agenda en voeg die persoon weer toe.
 4. Ga na of je account wordt beheerd via je werk of school. De beheerder van het account heeft mogelijk ingesteld dat het account niet of maar beperkt buiten de organisatie kan worden gedeeld. Meer informatie over hoe je je beheerder kunt vinden

Gerelateerde bronnen

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?