Dijeljenje kalendara s drugima

Važno: budite oprezni prilikom dijeljenja kalendara i odaberite čemu drugi mogu pristupiti. Svatko s dopuštenjima za potpuni pristup vašem kalendaru može:

 • odgovarati na pozivnice
 • izraditi i uređivati događaje
 • podijeliti vaš kalendar s drugima
 • primati e-poruke o promjenama vašeg kalendara
 • izbrisati vaš kalendar.

Savjet: ako računom upravlja tvrtka ili obrazovna ustanova, administrator računa može ograničiti ili isključiti dijeljenje izvan organizacije. Da biste saznali više, obratite se administratoru.

Dijeljenje kalendara

Podijeliti možete bilo koji kalendar koji ste izradili, a za svaki možete postaviti zasebna dopuštenja za pristup. Saznajte kako izraditi novi kalendar.

Dijeljenje kalendara s određenim osobama

 1. Na računalu otvorite Google kalendar. Kalendare nije moguće podijeliti iz aplikacije Google kalendar.
 2. Na lijevoj strani pronađite odjeljak Moji kalendari. Kliknite strelicu prema dolje Donja strelica da biste ga proširili.
 3. Zadržite pokazivač iznad kalendara koji želite podijeliti pa kliknite Više Više a zatim Postavke i dijeljenje.
 4. U odjeljku Podijeli s određenim osobama kliknite Dodajte osobe.
 5. Dodajte e-adresu osobe ili Google grupe. Pomoću padajućeg izbornika prilagodite postavke dopuštenja. Saznajte više o dopuštenjima za pristup.
 6. Kliknite Pošalji.
 7. Primatelj će morati kliknuti vezu u e-pošti da bi dodao kalendar na svoj popis. Saznajte kako dodati kalendar drugog korisnika.

Savjet: da biste podijelili kalendar koji nije vaš, morate od vlasnika zatražiti da vam dodijeli dopuštenje za unos promjena i upravljanje dijeljenjem.

Saznajte kako podijeliti kalendar s osobom ili grupom

Javno dijeljenje kalendara

 1. Na računalu otvorite Google kalendar. Kalendare nije moguće podijeliti iz aplikacije Google kalendar.
 2. Na lijevoj strani pronađite odjeljak Moji kalendari. Kliknite strelicu prema dolje Donja strelica da biste ga proširili.
 3. Zadržite pokazivač iznad kalendara koji želite podijeliti pa kliknite Više Više a zatim Postavke i dijeljenje.
 4. U odjeljku Dopuštenja za pristup odaberite Učini dostupnim javnosti.
 5. Na padajućem izborniku pokraj opcije Učini dostupnim javnosti odaberite razinu pristupa koju želite dodijeliti. Saznajte više o dopuštenjima za pristup.

Savjet: osobe koje nemaju Google kalendar vaš će kalendar moći vidjeti samo ako ga objavite javno. Saznajte više o javnom dijeljenju.

Dijeljenje kalendara sa svima u organizaciji

Ako Google kalendar upotrebljavate na poslu, u školi ili u nekoj drugoj organizaciji, u odjeljku Dopuštenja za pristup vidjet ćete opciju da pristup kalendaru omogućite svima u organizaciji. Saznajte više o dopuštenjima za pristup.

Funkcioniranje te postavke

Upravljanje pristupom kalendaru i pojedinačnim događajima

Objašnjenje postavki dopuštenja za dijeljene kalendare

Kada kalendar dijelite s drugima, možete odabrati način na koji vide vaše događaje te mogu li unositi promjene kao što su dodavanje ili uređivanje događaja.

Dopuštenje za pristup

Mogućnosti drugih korisnika

Može vidjeti samo slobodne/zauzete (sakrij pojedinosti)

 • Mogu u kalendaru provjeriti kada ste zauzeti, a kada slobodni, ali ne mogu vidjeti nazive događaja ni pojedinosti o njima.

Može vidjeti pojedinosti o svim događajima

 • Mogu vidjeti pojedinosti o svim događajima, osim onih koji su označeni kao privatni.
 • Mogu vidjeti postavku vremenske zone kalendara.
 • Mogu se pretplatiti na primanje upozorenja e-poštom o izradi, promjeni ili otkazivanju događaja, odgovorima na pozivnice ili nadolazećim događajima.

Može promijeniti događaje

 • Mogu vidjeti pojedinosti o svim događajima, uključujući privatne.
 • Mogu dodavati i uređivati događaje.
 • Mogu vratiti ili trajno izbrisati događaje iz otpada kalendara.
 • Mogu vidjeti postavku vremenske zone kalendara.
 • Mogu se pretplatiti na primanje upozorenja e-poštom o izradi, promjeni ili otkazivanju događaja, odgovorima na pozivnice ili nadolazećim događajima.

Može unositi promjene i upravljati dijeljenjem

 • Mogu vidjeti pojedinosti o svim događajima, uključujući privatne.
 • Mogu dodavati i uređivati događaje.
 • Mogu vratiti ili trajno izbrisati događaje iz otpada kalendara.
 • Mogu vidjeti postavku vremenske zone kalendara.
 • Mogu promijeniti postavke dijeljenja.
 • Mogu se pretplatiti na primanje upozorenja e-poštom o izradi, promjeni ili otkazivanju događaja, odgovorima na pozivnice ili nadolazećim događajima.
 • Mogu trajno izbrisati kalendar.

Savjeti

 • Ako računom upravlja tvrtka ili obrazovna ustanova, administrator računa može ograničiti ili isključiti postavke dopuštenja. Da biste saznali više, obratite se administratoru.
 • Događaji iz Gmaila s postavkom vidljivosti Samo ja nisu vidljivi nikome s kime ste podijelili kalendar, čak ni s osobama koje imaju pristup za unošenje promjena, osim ako ne promijenite postavke dijeljenja za određeni događaj ili zadanu postavku za događaje iz Gmaila. Saznajte više o događajima iz Gmaila.

Funkcioniranje postavki Dopuštenja za pristup i Podijeli s određenim osobama

U postavkama dijeljenog kalendara možete postaviti opća dopuštenja za pristup i dopuštenja za dijeljenje s određenim osobama. Ako su primijenjena oba dopuštenja, na određene osobe primjenjivat će se ona koja su opsežnija.

Ako, primjerice, kalendar objavite javno i odaberete Može vidjeti pojedinosti o svim događajima, a potom kalendar podijelite s određenom osobom i odaberete Može vidjeti samo slobodne/zauzete, ta će osoba svejedno moći vidjeti pojedinosti o svim događajima.

Promjena postavki vidljivosti pojedinačnog događaja

Dopuštenja za pristup događajima automatski su ista kao i ona za kalendar. No vidljivost za svaki događaj možete urediti. Saznajte više o promjeni postavki vidljivosti za neki događaj.

Isključivanje dijeljenja kalendara

Prestanak javnog dijeljenja kalendara, dijeljenja kalendara s organizacijom ili određenim osobama

 1. Na računalu otvorite Google kalendar.
 2. Na lijevoj strani pronađite odjeljak Moji kalendari. Možda ćete morati kliknuti strelicu prema dolje Donja strelica da biste ga proširili.
 3. Zadržite pokazivač iznad kalendara koji želite prestati dijeliti pa kliknite Više Više a zatim Postavke i dijeljenje.
  • Da biste prestali javno dijeliti: u odjeljku Dopuštenja za pristup isključite opciju Učini dostupnim javnosti.
  • Da biste prestali dijeliti sa svojom organizacijom: u odjeljku Dopuštenja za pristup isključite opciju Učini dostupnim svima u mojoj organizaciji.
  • Da biste prestali dijeliti s određenim osobama: u odjeljku Podijeli s određenim osobama kliknite Ukloni Ukloni uz osobu koju želite ukloniti.

Savjet: ako dijelite više kalendara, ponovite navedene korake za sve ostale kalendare koje želite prestati dijeliti.

Rješavanje problema s dijeljenjem

Ako osoba s kojom ste podijelili kalendar ne može pronaći vaš kalendar

 1. Provjerite jeste li dodali točnu e-adresu.
 2. Provjerite je li osoba kliknula vezu u primljenoj e-poruci. Ako je ne može pronaći, neka poruku potraži u mapi za neželjenu poštu.
 3. Uklonite osobu iz postavki dijeljenja kalendara, a zatim je ponovno dodajte.
 4. Provjerite da računom ne upravlja tvrtka ili obrazovna ustanova. Administrator računa možda je ograničio ili isključio dijeljenje izvan organizacije. Saznajte kako pronaći svojeg administratora.

Povezani izvori

 
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
88
false
false