Del din kalender

Du kan dele din kalender med familie, venner og kolleger.

 • Del din primære kalender med en anden person, så vedkommende kan finde din tidsplan.
 • Opret en kalender, som flere personer kan redigere, f.eks. en familiekalender.
 • Udpeg en delegeret person, som kan planlægge og redigere begivenheder i din kalender.

Vigtigt! Udvis forsigtighed, hvis du deler din kalender. Alle med fuld tilladelse kan besvare invitationer, oprette samt redigere begivenheder og dele din kalender med andre.

Del eller ophæv delingen af din kalender

I Google Kalender kan du have flere kalendere, som du føjer begivenheder til. Hver kalender kan have forskellige delingsindstillinger.

Del en eksisterende kalender

Du kan dele din kontos primære kalender eller en anden kalender, du har oprettet.

 1. Åbn Google Kalender på din computer. Du kan ikke dele kalendere via Google Kalender-appen. 
 2. Find sektionen "Mine kalendere" ude til venstre. Du er muligvis nødt til at klikke på den for at udvide den. 
 3. Hold markøren over den kalender, du vil dele, og klik på Mere Mere efterfulgt af Indstillinger og deling.
 4. Hvis du vil dele med enkeltpersoner: Angiv mailadressen på den relevante bruger under "Del med bestemte personer".
 5. Hvis du vil ændre de generelle delingsindstillinger: Vælg en indstilling under "Adgangstilladelser". Få flere oplysninger om disse valgmuligheder nedenfor.
 6. Klik på Tilføj personer, hvis en person ikke allerede er tilføjet.
 7. Tilføj personer, og Klik på Send.

Hvis du har delt din kalender med en individuel mailadresse, kan vedkommende se din kalender på listen "Andre kalendere". Hvis du har delt din kalender med en mailgruppe, kan de pågældende personer se kalenderen på listen "Andre kalendere", når de klikker på linket i invitationen fra Google Kalender.  

Deleger din kalender

Du kan give andre personer fuld tilladelse til at administrere din kalender. Vi anbefaler ikke, at du giver fuld adgang til mange personer eller grupper.

 1. Åbn Google Kalender via din computer.
 2. Find sektionen "Mine kalendere" ude til venstre. Du er muligvis nødt til at klikke på den for at udvide den.
 3. Hold musen over den kalender, du vil dele.
 4. Klik på Mere Mere efterfulgt af Indstillinger og deling.
 5. Klik på Tilføj personer under "Del med bestemte personer".
 6. Angiv den delegeredes mailadresse.
 7. Klik på Foretag ændringer, og administrer deling under "Tilladelser".
 8. Klik på Send.

Bemærk! Den delegerede kan se din kalender ude til venstre under "Mine kalendere". Få flere oplysninger om indstillinger for tilladelser.
 

Opret en ny kalender til deling

Du kan oprette en ny kalender og invitere andre personer til at se og redigere den. Når du opretter en begivenhed, får du mulighed for at vælge, hvilken kalender begivenheden skal føjes til.

 1. Åbn Google Kalender på din computer. Du kan oprette eller dele kalendere via Google Kalender-appen.
 2. Klik på Tilføj Tilføj over "Mine Kalendere" i venstre side efterfulgt af Ny kalender.
 3. Tilføj navnet på kalenderen.
 4. Klik på Opret kalender.
 5. Klik på navnet på din nye kalender.
 6. Vælg en indstilling under "Adgangstilladelser". Få flere oplysninger om disse valgmuligheder nedenfor.
 7. Klik på Tilføj personer under "Del med bestemte personer", hvis en person ikke allerede er tilføjet.
 8. Tilføj personer, og Klik på Send.

Hvis du har delt din kalender med en persons mailadresse, kan vedkommende se din kalender på listen "Andre kalendere". Hvis du har delt din kalender med en mailgruppe, kan de pågældende personer se kalenderen på listen "Andre kalendere", når de klikker på linket i invitationen fra Google Kalender.

Vigtigt! Du skal slå synkronisering til for en ny kalender, hvis du vil se den på din Android-telefon eller -tablet.

Del med en gruppe

Når du deler din kalender med en gruppe, føjes den ikke automatisk til kalenderlisten for personerne i gruppen. De skal i stedet klikke på listen i den mail, de har modtaget, for at føje kalenderen til deres liste.

Brug Google Grupper

Hvis du vil dele en kalender med en stor gruppe personer, kan du tilføje en Google-gruppe. Delingsindstillingerne justeres automatisk i overensstemmelse med ændringer i gruppens medlemskab med tiden. Få flere oplysninger om Google Grupper.

 1. Følg vejledningen i et af de ovenstående afsnit for at dele.
 2. Angiv adressen på en Google-gruppe i stedet for at tilføje en persons mailadresse.

Tilføj personer enkeltvist

Du kan også dele din kalender ved at tilføje mailadresser enkeltvist.

 1. Følg vejledningen i et af de ovenstående afsnit for at dele.
 2. Tilføj hver enkelt persons mailadresse.
Del med personer, som ikke har Google Kalender

Hvis du vil lade personer, som ikke har Google Kalender, se din kalender, kan det kun ske ved at gøre den offentlig. Få flere oplysninger om at dele offentligt.

Del en kalender med alle i din organisation

Hvis du bruger Google Kalender til arbejde, skole eller en anden organisation, kan du se muligheden for at dele din kalender med alle i din organisation. 

Sådan fungerer denne indstilling

 • Personer i din organisation kan finde din kalender.
 • Personer uden for din organisation kan ikke se din kalender.
 • Hvis du inviterer en person uden for din organisation til et møde, kan vedkommende se oplysninger om mødet.

Indstillinger

 • Se alle oplysninger om begivenheden: Personer i din organisation kan se oplysninger om dine kalenderbegivenheder, medmindre du markerer dem som private.
 • Se kun oplysninger om ledig/optaget (skjul detaljer): Personer i din organisation kan se, hvornår du er optaget eller ledig, men de kan ikke se navnene på eller oplysningerne om dine begivenheder.
Fjern personer fra delingsindstillinger, eller stop med at dele offentligt
 1. Åbn Google Kalender på din computer.
 2. Find sektionen "Mine kalendere" ude til venstre. Du er muligvis nødt til at klikke på den for at udvide den. 
 3. Hold markøren over den kalender, du vil ophæve delingen af, og klik på Mere Mere efterfulgt af Indstillinger og deling.
 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for "Gør denne kalender offentlig" under "Adgangstilladelser".
 5. Du kan stoppe med at dele med bestemte personer ved at klikke på Fjern Fjern ud for den person, du vil fjerne, under "Del med bestemte personer".

Gentag disse trin for andre kalendere, du ikke længere vil dele, hvis du deler flere kalendere.

Administrer, hvad andre kan se

Indstillinger for tilladelser

Bemærk! Hvis du bruger Google Kalender via dit arbejde, din skole eller en anden organisation, kan du ikke nødvendigvis se alle valgmulighederne for deling, da din administrator kan have slået dem fra. 

Når du deler din kalender med andre, kan du beslutte, hvordan de ser dine begivenheder, og om de også kan foretage ændringer, som for eksempel at tilføje eller redigere begivenheder.

Her kan du se, hvad man kan gøre med hver enkelt delingsindstilling:

Foretage ændringer OG administrere deling

 • Rediger delingsindstillinger
 • Tilføj og rediger begivenheder
 • Se oplysninger om alle begivenheder, herunder private begivenheder
 • Se kalenderens tidszoneindstilling
 • Slet en kalender permanent 
 • Gendan eller slet begivenheder permanent fra kalenderens papirkurv

Foretage ændringer af begivenheder

 • Tilføj og rediger begivenheder
 • Se oplysninger om alle begivenheder, herunder private begivenheder
 • Se kalenderens tidszoneindstilling
 • Gendan eller slet begivenheder permanent fra kalenderens papirkurv

Se alle begivenhedsoplysninger

 • Se oplysninger om alle begivenheder bortset fra dem, der er markeret som private
 • Se kalenderens tidszoneindstilling

Se kun ledig/optaget (skjul oplysninger)

Se, hvornår din kalender er optaget, og hvornår der er ledig tid, men ikke navne på eller detaljer om dine begivenheder.

Bemærk! Begivenheder fra Gmail med synlighedsindstillingen "Kun mig" kan ikke ses af nogen, du har delt din kalender med. Dette gælder også personer med indstillingen "Foretage ændringer", medmindre du ændrer delingsindstillingerne for begivenheden eller standardindstillingen for begivenheder i Gmail.

Skift indstillinger for synlighed for en enkelt begivenhed

Dine begivenheder har automatisk samme delingsindstillinger som din kalender. Du kan ændre indstillingen for synlighed for hver begivenhed, men hvordan indstillingerne for synlighed fungerer, afhænger af, hvordan din kalender deles.

Få flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingen for synlighed for en enkelt begivenhed.

Fejlfinding

Hvis en anden har problemer med at se din kalender, kan du prøve disse trin:

 1. Sørg for, at du har tilføjet den korrekte mailadresse.
 2. Fjern personen i kalenderens delingsindstillinger, og tilføj derefter vedkommende igen. Se vejledningen ovenfor.
 3. Sørg for, at personen klikker på linket i den mail, vedkommende har modtaget. Hvis personen ikke kan finde mailen, kan den være havnet i spammappen.

Relaterede artikler