Sdílení kalendáře

Důležité: Při sdílení svého kalendáře buďte opatrní a zkontrolujte, k čemu mají ostatní přístup. Všichni lidé, kteří mají plný přístup k vašemu kalendáři, budou moct:

 • odpovídat na pozvánky,
 • vytvářet a upravovat události,
 • sdílet váš kalendář s ostatními,
 • dostávat e-maily o změnách ve vašem kalendáři,
 • smazat váš kalendář.

Tip: Pokud váš účet spravuje zaměstnavatel nebo škola, je možné, že administrátor vašeho účtu zakázal nebo vypnul sdílení mimo organizaci. Další informace vám sdělí administrátor.

Sdílení kalendáře

Sdílet můžete všechny kalendáře, které vytvoříte, a pro každý z nich nastavit jiná přístupová oprávnění. Přečtěte si, jak vytvořit nový kalendář.

Sdílení kalendáře s konkrétními lidmi

 1. Na počítači otevřete Kalendář Google. V mobilní aplikaci Kalendář Google není možné kalendáře sdílet.
 2. Vlevo najděte sekci Moje kalendáře. Rozbalte ji kliknutím na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Umístěte kurzor na kalendář, který chcete sdílet, a klikněte na ikonu možností Další možnosti a pak Nastavení a sdílení.
 4. V sekci Sdílet s konkrétními lidmi klikněte na Přidat lidi.
 5. Zadejte e-mailovou adresu požadovaného člověka nebo skupiny Google. Z rozbalovací nabídky vyberte nastavení oprávnění.Přečtěte si další informace o přístupových oprávněních.
 6. Klikněte na Odeslat.
 7. Příjemce si bude muset váš kalendář přidat do seznamu kliknutím na odkaz, který mu přijde e-mailem. Přečtěte si, jak si přidat kalendář někoho jiného.

Tip: Pokud chcete sdílet kalendář, který nevlastníte, musíte požádat vlastníka o oprávnění „Provádět změny a spravovat sdílení“.

Veřejné sdílení kalendáře

 1. Na počítači otevřete Kalendář Google. V mobilní aplikaci Kalendář Google není možné kalendáře sdílet.
 2. Vlevo najděte sekci Moje kalendáře. Rozbalte ji kliknutím na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Umístěte kurzor na kalendář, který chcete sdílet, a klikněte na ikonu možností Další možnosti a pak Nastavení a sdílení.
 4. V sekci Oprávnění k přístupu vyberte Zpřístupnit veřejnosti.
 5. Z rozbalovací nabídky vedle možnosti „Zpřístupnit veřejnosti“ vyberte požadovanou úroveň přístupu. Přečtěte si další informace o přístupových oprávněních.

Tip: Pokud chcete, aby váš kalendář mohli najít lidé, kteří nemají Kalendář Google, musíte ho zpřístupnit veřejně. Přečtěte si další informace o veřejném sdílení.

Sdílení kalendáře se všemi ve vaší organizaci

Pokud v Kalendáři Google používáte účet z práce, školy nebo jiné organizace, bude se vám zobrazovat možnost Sdílet tento kalendář s každým v organizaci. Ta dovoluje kalendář zpřístupnit všem ve vaší organizaci. Přečtěte si podrobnosti o veřejném sdílení.

Jak toto nastavení funguje

Nastavení přístupu ke kalendáři a jednotlivým událostem

Jak nastavovat oprávnění pro sdílené kalendáře
Když svůj kalendář s někým sdílíte, můžete nastavit, jak může události najít a jestli může provádět změny, například přidávat nebo upravovat události.

Přístupová oprávnění

Co můžou ostatní dělat

Zobrazit pouze informace o dostupnosti (skrýt podrobnosti)

 • Umožňuje zjistit, kdy máte v kalendáři něco naplánováno a kdy máte volno, ale ne názvy ani podrobnosti událostí.

Zobrazit všechny podrobnosti událostí

 • Zobrazit podrobnosti u všech událostí kromě těchto:
  • Podrobnosti událostí označených jako soukromé nejsou viditelné.
  • Seznam hostů událostí není viditelný bez oprávnění Zobrazit seznam hostů.
 • Zjistit nastavení časového pásma pro daný kalendář.
 • Přihlásit se k odběru e-mailových upozornění, když je nějaká událost vytvořena, změněna, zrušena, blíží se nebo na ni někdo odpoví.

Provádět změny událostí

 • Zobrazit podrobnosti u všech událostí, včetně soukromých.
 • Přidávat a upravovat události.
 • Obnovovat události z koše kalendáře nebo je trvale mazat.
 • Zjistit nastavení časového pásma pro daný kalendář.
 • Přihlásit se k odběru e-mailových upozornění, když je nějaká událost vytvořena, změněna, zrušena, blíží se nebo na ni někdo odpoví.

Provádět změny a spravovat sdílení

 • Zobrazit podrobnosti u všech událostí, včetně soukromých.
 • Přidávat a upravovat události.
 • Obnovovat události z koše kalendáře nebo je trvale mazat.
 • Zjistit nastavení časového pásma pro daný kalendář.
 • Měnit nastavení sdílení.
 • Přihlásit se k odběru e-mailových upozornění, když je nějaká událost vytvořena, změněna, zrušena, blíží se nebo na ni někdo odpoví.
 • Trvale kalendář smazat.

Tipy

 • Pokud váš účet spravuje zaměstnavatel nebo škola, je možné, že administrátor vašeho účtu omezil nebo vypnul možnost nastavovat oprávnění. Další informace vám sdělí administrátor.
 • Události z Gmailu, které mají nastavenou viditelnost na možnost Pouze já, se ve výchozím nastavení nezobrazují nikomu, s kým kalendář sdílíte, ani lidem s oprávněním provádět změny. Toto nastavení můžete změnit pro jednotlivé události nebo pro všechny události z Gmailu. Přečtěte si další informace o událostech z Gmailu.

Nastavení Oprávnění k přístupu a Sdílet s konkrétními lidmi

V nastavení sdíleného kalendáře můžete upravit obecná oprávnění k přístupu a oprávnění Sdílet s konkrétními lidmi. Pro konkrétní lidi se vždy použije širší z těchto nastavení oprávnění.

Pokud například kalendář zpřístupníte veřejnosti s nastavením Zobrazit všechny podrobnosti událostí a pak ho sdílíte s konkrétním člověkem s nastavením Zobrazit pouze informace o dostupnosti, bude dotyčný i přes toto nastavení moct najít všechny podrobnosti o události.

Změna nastavení viditelnosti pro jednotlivé události
Nastavení přístupových oprávnění u události jsou automaticky stejná jako nastavení kalendáře. Viditelnost jednotlivých událostí ale můžete změnit. Přečtěte si další informace o změnách nastavení viditelnosti jednotlivých událostí.

Vypnutí sdílení kalendáře

Zrušení veřejného sdílení kalendáře
 1. Na počítači otevřete Kalendář Google.
 2. Vlevo najděte sekci Moje kalendáře. Možná bude potřeba rozbalit ji kliknutím na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Umístěte kurzor na kalendář, jehož sdílení chcete zrušit, a klikněte na ikonu možností Další možnosti a pak Nastavení a sdílení.
  • Pokud chcete přestat sdílet veřejně, v sekci Oprávnění k přístupu vypněte možnost Zpřístupnit veřejnosti.
  • Pokud chcete přestat sdílet s organizací, v sekci Oprávnění k přístupu vypněte možnost Zpřístupnit všem v mé organizaci.
  • Pokud chcete zrušit sdílení s konkrétními lidmi, klikněte vpravo u každého člověka, kterého chcete odebrat, na ikonu křížku Odstranit.

Tip: Pokud je třeba, zopakujte stejný postup u všech kalendářů, které chcete přestat sdílet.

Řešení problémů se sdílením

Uživatel, se kterým jste kalendář sdíleli, nemůže váš kalendář najít
 1. Zkontrolujte, jestli jste zadali správnou e‑mailovou adresu.
 2. Člověk, s nímž kalendář sdílíte, musí kliknout na odkaz v e-mailu, který mu přijde. Pokud e-mail nemůže najít, doporučte mu podívat se do složky se spamem.
 3. Odeberte dotyčného z nastavení sdílení kalendáře a pak ho znovu přidejte.
 4. Ověřte, jestli váš účet nespravuje zaměstnavatel nebo škola. Pokud ano, administrátor vašeho účtu mohl omezit nebo vypnout sdílení mimo organizaci. Přečtěte si, jak zjistit, kdo je váš administrátor.

Související zdroje

 
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka