Споделяне на календара ви с други хора

Важно: Бъдете внимателни при споделянето на календара си и изберете до какво да имат достъп другите хора. Всеки с разрешение за пълен достъп до календара ви ще може да:

 • отговаря на покани;
 • създава и редактира събития;
 • споделя календара ви с други хора;
 • получава имейли относно промени в календара ви;
 • изтрива календара ви.

Съвет: Ако профилът ви се управлява от службата или учебното ви заведение, администраторът на профила ви може да е ограничил или изключил споделянето извън организацията. За да научите повече, свържете се с администратора си.

Споделяне на календара ви

Можете да споделите всеки създаден от вас календар и да задавате различни разрешения за достъп до всеки от тях. Научете как да създадете нов календар.

Споделяне на календар с конкретни хора

 1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да споделяте календари от приложението Google Календар.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. За да я разгънете, кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу.
 3. Задръжте курсора на мишката над календара, който искате да споделите, и кликнете върху „Още“ Още и след това  Настройки и споделяне.
 4. Под „Споделяне с определени хора“ кликнете върху Добавяне на хора.
 5. Добавете имейл адрес на човек или група в Google. Използвайте падащото меню, за да коригирате настройките за разрешенията. Научете повече за разрешенията за достъп.
 6. Кликнете върху Изпращане.
 7. Получателят ще трябва да кликне върху връзката по имейл, за да добави календара в списъка си. Научете как да добавите календар на друг човек.

Съвет: За да споделите календар, който не притежавате, трябва да помолите собственика да ви предостави разрешение „Да прави промени и да управлява настройките за споделяне“.

Вижте как да споделите календара си с човек или група

Обществено споделяне на календар

 1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да споделяте календари от приложението Google Календар.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. За да го разгънете, кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу.
 3. Задръжте курсора на мишката над календара, който искате да споделите, кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 4. Под „Разрешения за достъп“ изберете Да се направи обществено достъпен.
 5. До „Да се направи обществено достъпен“ изберете желаното от вас ниво на достъп от падащото меню. Научете повече за разрешенията за достъп.

Съвет: Единственият начин да позволите на хора, които не ползват Google Календар, да преглеждат календара ви е да го направите публичен. Научете повече за общественото споделяне.

Споделяне на календар с всеки в организацията ви

Ако използвате Google Календар през профил от службата си, учебното си заведение или друга организация, под „Разрешения за достъп“ ще намерите опцията да направите календара си достъпен за всеки в организацията ви. Научете повече за разрешенията за достъп.

Как работи тази настройка

 • Хората в организацията ви могат да намерят календара ви.
 • Тези извън нея няма да могат да го намират.
 • Ако поканите някого извън организацията си на среща, той ще може да намира информацията за срещата.

Контролиране на достъпа до календара и отделни събития

Запознаване с настройките за разрешенията за споделените календари

Когато споделите календара си с някого, можете да изберете как да вижда събитията ви и дали да може да прави промени, например да добавя или редактира събития.

Разрешение за достъп

Какво могат да правят другите хора

Да вижда само информацията за заетостта (без подробностите)

 • Да намират кога календарът ви е запълнен и кога имате свободно време, но не и имената или подробности за събитията ви.

Да вижда всички подробности за събитията

 • Да намират подробности за всички събития освен означените като частни.
 • Да намират настройката за часовата зона за календара.
 • Да се абонират за сигнали по имейл, когато се създават, променят, отказват, предстоят събития или се отговори на покана за тях.

Да прави промени в събитията

 • Да намират подробностите за всички събития, включително частните.
 • Да добавят и редактират събития.
 • Да възстановяват или изтриват за постоянно събития от кошчето на календара.
 • Да намират настройката за часовата зона за календара.
 • Да се абонират за сигнали по имейл, когато се създават, променят, отказват, предстоят събития или се отговори на покана за тях.

Да прави промени и да управлява настройките за споделяне

 • Да намират подробностите за всички събития, включително частните.
 • Да добавят и редактират събития.
 • Да възстановяват или изтриват за постоянно събития от кошчето на календара.
 • Да намират настройката за часовата зона за календара.
 • Да променят настройките за споделяне.
 • Да се абонират за сигнали по имейл, когато се създават, променят, отказват, предстоят събития или се отговори на покана за тях.
 • Да изтриват календара за постоянно.

Съвети

 • Ако профилът ви се управлява от службата или учебното заведение, администраторът на профила ви може да е ограничил или изключил настройките за разрешенията. За да научите повече, свържете се с администратора си.
 • Събитията от Gmail, чиято видимост е „Само аз“, не се виждат от хората, с които сте споделили календара си, дори от онези с достъп на ниво „Да прави промени“, освен ако не промените настройките за споделяне за събитието или стандартната настройка за събития от Gmail. Научете повече за събитията от Gmail.

Начин на работа на настройките „Разрешения за достъп“ и „Споделяне с определени хора“

В настройките на споделения календар можете да зададете общи разрешения за достъп и такива на ниво „Споделяне с определени хора“. И в двата случая по-широкото разрешение се прилага за конкретни хора.

Ако например направите даден календар общодостъпен и изберете „Да вижда всички подробности за събитията“, след което го споделите с конкретен човек и изберете „Да вижда само информацията за заетостта“, той пак ще може да вижда всички подробности за събитието.

Промяна на настройките за видимост за отделно събитие

Събитията ви автоматично имат същите разрешения за достъп като календара ви. Можете обаче да редактирате видимостта за всяко събитие. Научете повече за промяната на настройката за видимост за събитие.

Изключване на споделянето на календара

Спиране на общественото споделяне на календарa ви, на това с организацията ви или с конкретни хора

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. За да го разгънете, може да се наложи да кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу.
 3. Задръжте курсора на мишката върху календара, за който искате да прекратите споделянето, и кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
  • За да спрете общественото споделяне: Под „Разрешения за достъп“ изключете Да се направи обществено достъпен.
  • За да спрете да споделяте с организацията си: Под „Разрешения за достъп“ изключете Да се предлага за всички в организацията ми.
  • За да спрете да споделяте с конкретен човек: Под „Споделяне с определени хора“ до името на човека, когото искате да премахнете, кликнете върху „Премахване“ Премахване.

Съвет: Ако споделяте няколко календара, повторете тези стъпки за всеки друг календар, за който искате да спрете споделянето.

Отстраняване на проблеми със споделянето

Ако човекът, с когото сте споделили даден календар, не го намира

 1. Проверете дали сте добавили правилния имейл адрес.
 2. Накарайте човека да кликне върху връзката в получения от него имейл. Ако не може да намери имейла, трябва да провери в папката си „Спам“.
 3. Премахнете човека от настройките за споделяне на календара и го добавете отново.
 4. Проверете дали профилът ви се управлява от службата или от учебно заведение. Администраторът на профила ви може да е ограничил или изключил споделянето извън организацията. Научете как да го намерите.

Сродни ресурси

 

Important: Use caution if you share your calendar. Anyone with full permission will be able to respond to invitations, create and edit events, and share your calendar with others.

You can share your calendar with family, friends, and co-workers.

 • Share your main calendar with someone so they can find your schedule.
 • Create a calendar that multiple people can edit, like a family calendar.
 • Add someone, like an administrative assistant, as a delegate of your calendar to schedule and edit events for you.

Tip: When you create an event with a Google Meet link on someone else’s calendar, the video conferencing policies applicable to that event are also impacted. Learn how transferred Google Calendar event settings apply.

Share your calendar

In Google Calendar, you can have multiple calendars that you add events to. Each calendar can have different sharing settings.

Share an existing Calendar

You can share the main calendar for your account, or another calendar you created. Learn how to create a new calendar.

Tips:

 • If you’d like to share a calendar that you don’t own, you’ll need to ask the owner to turn on the Make changes and manage sharing permission. 
 • If your account is managed through work or school, you might not have access to all of the permissions options. To learn more, contact your admin.
 1. On your computer, open Google Calendar. You can’t share calendars from the Google Calendar app. 
 2. On the left, find the “My calendars" section. You might need to click it to expand it. 
 3. Hover over the calendar you want to share, click More Още и след това Settings and sharing.
  • To broadly share it: Under “Access permissions,” check the boxes of the ways you want to share and choose your options in the drop-down menu. Learn more about these options below.
  • To share with individuals: Under “Share with specific people," click Add people.
 4. Add the person or Google group email address. Use the dropdown menu to adjust their permission settings.
 5. Click Send.
 6. The recipient will need to click the emailed link to add the calendar to their list.

If you share your calendar with a group, it isn’t automatically added to their “Other calendars” list. The calendar sharing settings will automatically adjust to any changes in the group’s membership over time. Learn more about Google Groups.

Delegate your calendar

You can give others full permission to administer your calendar. We don’t recommend that you give full permission to many people or groups.

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, find the “My calendars” section. You might need to click it to expand it.
 3. Point to the calendar you want to share.
 4. Click More Още и след това Settings and sharing.
 5. Under “Share with specific people,” click Add people.
 6. Enter your new delegate’s email address.
 7. Under “Permissions,” click Make changes and manage sharing.
 8. Click Send.

Tip: Your delegate  must click the emailed link to add your calendar to their list. If they create an event on your calendar, the invitation will come from you. Learn more about permission settings. 

Share with people who don’t have Google Calendar

The only way to let people who don’t have Google Calendar view your calendar is to make it public. Learn more about sharing publicly

Share a calendar with someone in your organization

If you use Google Calendar through your work, school, or other organization, you’ll find the option under “Access permissions” to make your calendar available for everyone in your organization. 

How this setting works

 • People in your organization can find your calendar.
 • People outside your organization won’t be able to find your calendar.
 • If you invite someone outside your organization to a meeting, they can find information about the meeting.

Options

 • Find all event details: People in your organization can find the details of your calendar events unless you mark them as private.
 • Find only free/busy (hide details): People in your organization can find when your time is booked or free, but they can’t find names or details of your events. Unshare your calendar

 Unshare your calendar

Remove people from sharing settings, or stop sharing publicly

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, find the “My calendars” section. You might need to click it to expand it. 
 3. Point to the calendar you want to unshare, click More Още и след това Settings and sharing.
 4. Under “Access permissions,” turn off Make available to public.
  • To stop sharing with specific people: Under “Share with specific people,” next to the person you want to remove, click Remove Премахване.

If you share multiple calendars, repeat these steps for any other calendars that you want to stop sharing.

Stop sharing availability info with other apps

If your calendar is visible to others, and someone tries to contact you while you’re unavailable, they’ll receive a notice in other Google Workspace apps. To remove this notice:

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left, Find the “My calendars” section. You might need to click it to expand the section. 
 3. Point to the calendar you want to unshare, click More Още и след това Settings and sharing.
 4. Under “Access permissions,” turn off Show calendar info in other Google apps, limited by access permissions.

 Control what others can find

Permission settings

Tip: If you use Google Calendar through your work, school, or other organization, you might not find all these sharing options if your admin turned them off. 

When you share your calendar with someone, you can decide how they find your events and whether they can also make changes like adding or editing events.

Here’s what people can do with each sharing option:

Make changes & manage sharing

 • Change sharing settings
 • Add and edit events
 • Find details for all events, including private ones
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Permanently delete the calendar 
 • Restore or permanently delete events from the calendar’s Trash
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Make changes to events

 • Add and edit events
 • Find details for all events, including private ones
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Restore or permanently delete events from the calendar’s Trash
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Find all event details

 • Find details for all events except those marked as private
 • Find the time zone setting for the calendar
 • Subscribe to email alerts when events are created, changed, cancelled, RSVPed to, or coming up

Find only free/busy (hide details)

Check when your calendar is booked and when it has free time, but not the names or other details of your events.

Tip: Events from Gmail that have the “Only me” visibility setting aren’t visible to anyone you’ve shared your calendar with, even people with “Make changes” access, unless you change the sharing settings for the event or the default setting for events from Gmail.

Change visibility settings for an individual event

Your events automatically have the same sharing settings as your calendar. You can edit the visibility setting for each event, but how visibility settings work depends on how your calendar is shared.

Learn more about changing the visibility setting for an individual event.

Troubleshooting

If the other person is having trouble finding your calendar, try these steps:

 1. Make sure you added the correct email address.
 2. Remove the person from the calendar’s sharing settings and then add them back. Find the directions above.
 3. Make sure they click the link in the email they received. They should check their Spam folder if they can’t find it.

Related articles