Споделяне на календара ви с други хора

Важно: Бъдете внимателни, ако споделяте календара си. Всеки с пълни разрешения ще може да отговаря на покани, създава и редактира събития и споделя календара ви с други хора.

Можете да споделите календара си с близки, приятели и колеги.

 • Споделяне на основния ви календар с друг човек, така че той да вижда графика ви.
 • Създаване на календар, който може да се редактира от няколко души, като например календар „Семейство“.
 • Добавяне на човек, като например административен асистент или делегат, в календара ви, който да насрочва и редактира събития за вас.

Съвет: Когато създадете събитие с връзка към Google Meet в календара на друг човек, правилата за видеоконференции, приложими за това събитие, също са засегнати. Научете как се прилагат прехвърлените настройки за събития в Google Календар.

Споделяне на календара ви

В Google Календар можете да имате няколко календара, към които да добавяте събития. Всеки от тях може да е с различни настройки за споделяне.

Споделяне на съществуващ календар

Можете да споделите основния календар за профила си или друг създаден от вас.Научете как да създадете нов календар.

Съвети:

 • Ако искате да споделите календар, който не притежавате, ще трябва да помолите собственика да включи разрешението Да прави промени и да управлява настройките за споделяне.
 • Ако профилът ви се управлява от работно място или учебно заведение, може да нямате достъп до всички опции за разрешенията. За да научите повече, свържете се с администратора си.
 1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да споделяте календари от приложението Google Календар.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете.
 3. Задръжте курсора на мишката над календара, който искате да споделите, кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
  • За споделяне с широка аудитория: Под „Разрешения за достъп“ поставете отметка в квадратчетата на начините, по които искате да споделяте, и изберете опциите си от падащото меню. Научете повече за тези опции по-долу.
  • За споделяне с отделни хора: Под „Споделяне с определени хора“ кликнете върху Добавяне на хора.
 4. Добавете имейл адреса на човека или групата в Google. Използвайте падащото меню, за да коригирате настройките на разрешенията.
 5. Кликнете върху Изпращане.
 6. Получателят ще трябва да кликне върху връзката по имейл, за да добави календара в списъка си.

Ако споделите календара си с група, той не се добавя автоматично към списъка „Други календари“. Настройките за споделяне на календара автоматично ще се приспособяват към промените на членството в групата с течение на времето. Научете повече за групите в Google.

 

Делегиране на календара ви

Можете да предоставяте на други хора пълни разрешения да администрират календара ви. Не препоръчваме да давате пълни разрешения на много хора или групи.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете.
 3. Посочете календара, който искате да споделите.
 4. Кликнете върху „Още“Още и след това Настройки и споделяне.
 5. Под „Споделяне с определени хора“ кликнете върху Добавяне на хора.
 6. Въведете имейл адреса на делегата си.
 7. Под „Разрешения“ кликнете върху Да прави промени и да управлява настройките за споделяне.
 8. Кликнете върху Изпращане.

Съвет: Делегатът ви трябва да кликне върху връзката по имейл, за да добави календара ви към списъка си.Ако създаде събитие във вашия календар, поканата ще бъде от вас. Научете повече за настройките на разрешенията.

Споделяне с хора, които не ползват Google Календар

Единственият начин да позволите на хора, които не ползват Google Календар, да преглеждат календара ви е да го направите публичен. Научете повече за общественото споделяне.

Споделяне на календар с всеки в организацията ви

Ако използвате Google Календар през профил от службата си, учебното си заведение или друга организация, под „Разрешения за достъп“ ще намерите опцията да направите календара си достъпен за всеки в организацията ви.

Как работи тази настройка

 • Хората в организацията ви могат да намерят календара ви.
 • Тези извън нея няма да могат да го намират.
 • Ако поканите някого извън организацията си на среща, той ще може да намира информацията за срещата.

Опции

 • Намиране на всички подробности за събитията: Хората в организацията ви могат да намират подробностите за събитията в календара ви, освен ако не ги означите като частни.
 • Намиране само на информация за заетостта (без подробностите): Хората в организацията ви могат да намират кога времето ви е заето или свободно, но не могат да намират имената или подробностите на събитията.

Прекратяване на споделянето на календара ви

Премахване на хора от настройките за споделяне или спиране на общественото споделяне
 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете.
 3. Посочете календара, за който искате да прекратите споделянето, кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 4. Под „Разрешения за достъп“ изключете Да се направи обществено достъпен.
  • За да спрете да споделяте с конкретен човек: Под „Споделяне с определени хора“ до името на човека, когото искате да премахнете, кликнете върху „Премахване“ Премахване.

Ако споделяте няколко календара, повторете тези стъпки за всеки друг календар, за който искате да спрете споделянето.

Спиране на споделянето с други приложения на информация за присъствието
Ако календарът ви е видим за останалите и някой се опита да се свърже с вас, докато сте заети, той ще получи съобщение в други приложения на Google Workspace. За да премахнете съобщението:
 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете.
 3. Посочете календара, за който искате да прекратите споделянето, кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 4. Под „Разрешения за достъп“ изключете Информацията от календара да се показва в други приложения на Google, ограничена според разрешенията за достъп.

Управление на това, какво могат да намират други хора

Настройки на разрешенията

Съвет: Ако използвате Google Календар през профил от службата си, учебното си заведение или друга организация, може да не намирате всички опции за споделяне, ако администраторът ви ги е изключил.

Когато споделите календара си с някого, можете да решите как да намира събитията ви и дали също да може да прави промени, например да добавя или редактира събития.

Ето какво могат да правят хората при всяка от опциите за споделяне:

Да прави промени и да управлява настройките за споделяне

 • Променят настройките за споделяне.
 • Добавят и редактират събития.
 • Намират подробностите за всички събития, включително частните.
 • Намират настройката за часовата зона за календара.
 • Изтриват календара за постоянно.
 • Възстановяват или изтриват за постоянно събития от кошчето на календара.
 • Абонират се за сигнали по имейл, когато се създават, променят, отказват, предстоят събития или се отговори на покана за тях.

Да прави промени в събитията

 • Добавят и редактират събития.
 • Намират подробностите за всички събития, включително частните.
 • Намират настройката за часовата зона за календара.
 • Възстановяват или изтриват за постоянно събития от кошчето на календара.
 • Абонират се за сигнали по имейл, когато се създават, променят, отказват, предстоят събития или се отговори на покана за тях.

Да намира всички подробности за събитията

 • Намират подробности за всички събития освен означените като частни.
 • Намират настройката за часовата зона за календара.
 • Абонират се за сигнали по имейл, когато се създават, променят, отказват, предстоят събития или се отговори на покана за тях.

Да намира само информацията за заетостта (без подробностите)

Намират кога календарът ви е запълнен и кога имате свободно време, но не и имената или други подробности за събитията ви.

Съвет: Събитията от Gmail, чиято видимост е „Само аз“, не се виждат от хората, с които сте споделили календара си, дори от онези с достъп на ниво „Да прави промени“, освен ако не промените настройките за споделяне за събитието или стандартната настройка за събития от Gmail.

Промяна на настройките за видимост за отделно събитие

Събитията ви автоматично са със същите настройки за споделяне като календара ви. Можете да редактирате настройката за видимост за всяко събитие, но функционирането на тези настройки зависи от начина, по който е споделен календарът ви.

Научете повече за промяната на настройката за видимост за отделно събитие.

Отстраняване на неизправности

Ако другият човек има проблеми при намирането на календара ви, изпробвайте следните стъпки:

 1. Проверете дали сте добавили правилния имейл адрес.
 2. Премахнете човека от настройките за споделяне на календара и го добавете отново. Намерете указанията по-горе.
 3. Накарайте човека да кликне върху връзката в получения от него имейл. Ако не може да намери имейла, трябва да провери в папката си „Спам“.

Сродни статии