Споделяне на календара ви с други хора

Можете да споделите календара си с близки, приятели и колеги.

 • Споделяне на основния ви календар с друг човек, така че той да вижда графика ви.
 • Създаване на календар, който може да се редактира от няколко души, като например календар „Семейство“.
 • Добавяне на човек като делегат в календара ви, за да насрочва и редактира събития.

Важно: Бъдете внимателни, ако споделяте календара си. Всеки с пълни разрешения ще може да отговаря на покани, създава и редактира събития и споделя календара ви с други хора.

Споделяне или премахване на споделянето на календара

В Google Календар можете да имате няколко календара, към които да добавяте събития. Всеки от тях може да е с различни настройки за споделяне.

Споделяне на съществуващ календар

Можете да споделите основния календар за профила си или друг създаден от вас.

 1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да споделяте календари от приложението Google Календар. 
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете. 
 3. Задръжте курсора на мишката върху календара, който искате да споделите, кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 4. За да споделите с конкретни хора: Под „Споделяне с определени хора“ добавете човека или имейл адреса на човека, с когото искате да споделите.
 5. За да промените по-общи настройки за споделяне: Под „Разрешения за достъп“ изберете опция от падащото меню. Научете повече за тези опции по-долу.
 6. Кликнете върху Добавяне на хора, ако съответният човек още не е добавен.
 7. Добавете хората и кликнете върху Изпращане.

Ако сте споделили календара си с отделен имейл адрес, съответният човек ще го вижда в списъка си „Други календари“. Ако сте го споделили с група имейл адреси, хората ще го виждат в списъка „Други календари“, след като кликнат върху връзката в поканата по имейл от Google Календар.  

Делегиране на календара ви

Можете да предоставяте на други хора пълни разрешения да администрират календара ви. Не препоръчваме да давате пълни разрешения на много хора или групи.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете.
 3. Посочете календара, който искате да споделите.
 4. Кликнете върху „Още“Още и след товаНастройки и споделяне.
 5. Под „Споделяне с определени хора“ кликнете върху Добавяне на хора.
 6. Въведете имейл адреса на делегата си.
 7. Под „Разрешения“ кликнете върху Да прави промени и да управлява настройките за споделяне.
 8. Кликнете върху Изпращане.

Забележка: Делегатът ви ще вижда вашия календар вляво под „Моите календари“. Ако създаде събитие в него, поканата ще бъде от вас. Научете повече за настройките на разрешенията.
 

Създаване на нов календар за споделяне

Можете да създадете нов календар и да поканите други хора да го преглеждат или редактират. Когато създавате събитие, ще разполагате с опция да изберете в кой календар да го добавите.

 1. Отворете Google Календар от компютър. Не можете да създавате или споделяте календари от приложението Google Календар.
 2. Кликнете върху „Добавяне“ Добавяне вляво над „Моите календари“ и след това Нов календар.
 3. Добавете името на календара.
 4. Кликнете върху Създаване на календар.
 5. Кликнете върху името на новия си календар вляво.
 6. Под „Разрешения за достъп“ изберете опция от падащото меню. Научете повече за тези опции по-долу.
 7. Кликнете върху Добавяне на хора под „Споделяне с определени хора“, ако съответният човек още не е добавен.
 8. Добавете хората и кликнете върху Изпращане.

Ако сте споделили календара си с отделен имейл адрес, съответният човек ще го вижда в списъка си „Други календари“. Ако сте го споделили с група имейл адреси, хората ще го виждат в списъка „Други календари“, след като кликнат върху връзката в поканата по имейл от Google Календар.

Важно: За да се покаже новият ви календар на телефона или таблета ви с Android, трябва да включите синхронизацията за него.

Споделяне с група

Когато споделите календара си с група, той не се добавя автоматично към списъка с календари на членовете й. Вместо това те трябва да кликнат върху връзката в имейла, който са получили, за да добавят календара към списъка си.

Използване на групи в Google

Ако искате да споделите календар с голяма група хора, можете да добавите група в Google. Настройките за споделяне на календара автоматично ще се приспособяват към промените на членството в групата с течение на времето. Научете повече за групите в Google.

 1. Следвайте указанията за споделяне в някоя от секциите по-горе.
 2. Вместо да добавите имейл адрес на човек, въведете имейл адреса на групата в Google.

Добавяне на отделни хора

Можете да споделите календара си и като добавяте отделни имейл адреси.

 1. Следвайте указанията за споделяне в някоя от секциите по-горе.
 2. Добавете имейл адреса на всеки човек.
Споделяне с хора, които не ползват Google Календар

Единственият начин да позволите на хора, които не ползват Google Календар, да преглеждат календара ви е да го направите публичен. Научете повече за общественото споделяне.

Споделяне на календар с всеки в организацията ви

Ако използвате Google Календар през профил от службата си, учебното си заведение или друга организация, ще виждате опцията да направите календара си достъпен за всеки в организацията ви. 

Как работи тази настройка

 • Хората в организацията ви могат да намерят календара ви.
 • Тези извън нея няма да могат да го виждат.
 • Ако поканите някого извън организацията си на среща, той ще може да вижда информацията за срещата.

Опции

 • Да вижда всички подробности за събитията: Хората в организацията ви могат да преглеждат подробностите за събитията в календара ви, освен ако не ги означите като частни.
 • Да вижда само информацията за заетостта (без подробностите): Хората в организацията ви могат да виждат кога времето ви е заето или свободно, но няма да виждат имената или подробностите за събитията.
Премахване на хора от настройките за споделяне или спиране на общественото споделяне
 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Намерете секцията „Моите календари“ вляво. Може да се наложи да кликнете върху нея, за да я разгънете. 
 3. Задръжте курсора на мишката върху календара, за който искате да прекратите споделянето, кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 4. Премахнете отметката от квадратчето до „Да се направи обществено достъпен“ под „Разрешения за достъп“.
 5. За да спрете да споделяте с конкретен човек, кликнете върху „Премахване“ Премахване до името му под „Споделяне с определени хора“.

Ако споделяте няколко календара, повторете тези стъпки за всеки друг календар, за който искате да спрете споделянето.

Управление на това, какво могат да виждат други хора

Настройки на разрешенията

Забележка: Ако използвате Google Календар през профил от службата си, учебното си заведение или друга организация, може да не виждате всички опции за споделяне, ако администраторът ви ги е изключил. 

Когато споделите календара си с някого, можете да решите как да вижда събитията ви и дали също да може да прави промени, например да добавя или редактира събития.

Ето какво могат да правят хората при всяка от опциите за споделяне:

Да прави промени И да управлява настройките за споделяне

 • Променят настройките за споделяне.
 • Добавят и редактират събития.
 • Виждат подробностите за всички събития, включително частните.
 • Виждат настройката за часовата зона за календара.
 • Изтриват календара за постоянно. 
 • Възстановяват или изтриват за постоянно събития от кошчето на календара.

Да прави промени в събитията

 • Добавят и редактират събития.
 • Виждат подробностите за всички събития, включително частните.
 • Виждат настройката за часовата зона за календара.
 • Възстановяват или изтриват за постоянно събития от кошчето на календара.

Да вижда всички подробности за събитията

 • Виждат подробности за всички събития освен означените като частни.
 • Виждат настройката за часовата зона за календара.

Да вижда само информацията за заетостта (без подробностите)

Виждат кога календарът ви е запълнен и кога имате свободно време, но не и имената или други подробности за събитията ви.

Забележка: Събитията от Gmail, чиято видимост е „Само аз“, не се виждат от хората, с които сте споделили календара си, дори от онези с достъп на ниво „Да прави промени“, освен ако не промените настройките за споделяне за събитието или стандартната настройка за събития от Gmail.

Промяна на настройките за видимост за отделно събитие

Събитията ви автоматично са със същите настройки за споделяне като календара ви. Можете да редактирате настройката за видимост за всяко събитие, но функционирането на тези настройки зависи от начина, по който е споделен календарът ви.

Научете повече за промяната на настройката за видимост за отделно събитие.

Отстраняване на неизправности

Ако другият човек има проблеми при виждането на календара ви, изпробвайте следните стъпки:

 1. Проверете дали сте добавили правилния имейл адрес.
 2. Премахнете човека от настройките за споделяне на календара и го добавете отново. Вижте указанията по-горе.
 3. Накарайте човека да кликне върху връзката в получения от него имейл. Ако не може да намери имейла, трябва да провери в папката си „Спам“.

Сродни статии