Korzystanie z Kalendarza Google w różnych strefach czasowych

Możesz zmieniać strefę czasową i tworzyć wydarzenia w określonych strefach czasowych. Ta możliwość przydaje się, jeśli podróżujesz, gdy odbywa się wydarzenie, albo tworzysz wydarzenia dla osób z różnych stref czasowych.

Możesz zmieniać strefę czasową i tworzyć wydarzenia w określonych strefach czasowych. Niezależnie od tego, gdzie utworzysz wydarzenie, wszyscy je zobaczą według swojej strefy. Pomaga to planować podróże i ułatwia tworzenie wydarzeń dla ludzi z całego świata.

Zmiana strefy czasowej

Podczas podróży do innej strefy czasowej może być w kalendarzu wyświetlany czas lokalny.

Uwaga: jeśli nie jesteś właścicielem kalendarza, nie możesz zmienić jego strefy czasowej.

Zmiana strefy czasowej wszystkich kalendarzy

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Strefa czasowa” kliknij Główna strefa czasowa Strzałka w dół a potem wybierz swoją strefę.

Zmiana strefy czasowej jednego kalendarza

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie kliknij Moje kalendarze.
 3. Wskaż kalendarz, który chcesz zmienić, i kliknij kolejno Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Ustawienia kalendarza” kliknij Strefa czasowa Strzałka w dół a potem wybierz swoją strefę.

Korzystanie z innych stref czasowych

Wyświetlanie innych stref czasowych

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Strefa czasowa” kliknij Wyświetl dodatkową strefę czasową.
 4. Kliknij Dodatkowa strefa czasowa Strzałka w dół a potem wybierz swoją strefę.

Tworzenie wydarzenia w innej strefie czasowej

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Utwórz wydarzenie Dodaj.
 3. Obok godziny wydarzenia kliknij Strefa czasowa a potem wybierz swoją strefę.
 4. Podaj szczegóły wydarzenia.
 5. Kliknij Zapisz.

Zmiana strefy czasowej wydarzenia

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Kliknij wydarzenie a potem Edytuj Edytuj.
 3. Obok godziny wydarzenia kliknij Strefa czasowa a potem wybierz swoją strefę.
 4. Kliknij Zapisz

Włączanie zegara światowego

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij kolejno Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Zegar światowy” kliknij Pokaż zegar światowy.
 4. Kliknij Dodaj strefę czasową a potem wybierz strefy czasowe, które chcesz mieć widoczne. 

 

Zmiana czasu na letni

Kalendarz Google używa uniwersalnego czasu koordynowanego, aby zapobiec problemom związanym ze zmianą czasu na letni.

Czas tworzonych wydarzeń jest zmieniany na uniwersalny czas koordynowany, ale użytkownicy zawsze widzą czas lokalny.

Jeśli strefa czasowa obszaru zostanie zmieniona, wydarzenia utworzone, zanim dowiedzieliśmy się o tej zmianie, mogą mieć nieprawidłową strefę czasową.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?