Korzystanie z Kalendarza Google w różnych strefach czasowych

Możesz zmieniać strefę czasową i tworzyć wydarzenia w określonych strefach. Ta możliwość przydaje się, jeśli podróżujesz, gdy odbywa się wydarzenie, albo tworzysz wydarzenia dla osób z różnych stref czasowych.

Możesz zmieniać strefę czasową i tworzyć wydarzenia w określonych strefach. Niezależnie od tego, gdzie utworzysz wydarzenie, wszyscy je zobaczą według swojej strefy. Pomaga to planować podróże i ułatwia tworzenie wydarzeń dla osób z całego świata.

Jeśli masz utworzone zadanie, jego godzina zmieni się na nową, gdy zmienisz strefę czasową w Kalendarzu. Na przykład jeśli przemieścisz się z Denver do Nowego Jorku, zadanie ustawione na 9:00 czasu górskiego zmieni się na zadanie ustawione na 11:00 czasu wschodniego.

Zmienianie strefy czasowej

Podczas podróży do innej strefy czasowej w kalendarzu może być wyświetlany czas lokalny.

Uwaga: jeśli nie jesteś właścicielem kalendarza, nie możesz zmienić jego strefy czasowej.

Zmienianie strefy czasowej wszystkich swoich kalendarzy

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Strefa czasowa” kliknij Główna strefa czasowa Strzałka w dół a potem wybierz swoją strefę.

Zmienianie strefy czasowej jednego kalendarza

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. Po lewej stronie kliknij Moje kalendarze.
 3. Najedź na kalendarz, którego ustawienia chcesz zmienić, i kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Ustawienia kalendarza” kliknij Strefa czasowa Strzałka w dół a potem wybierz swoją strefę.

Korzystanie z innych stref czasowych

Wyświetlanie innych stref czasowych

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Strefa czasowa” kliknij Wyświetl dodatkową strefę czasową.
 4. Kliknij Dodatkowa strefa czasowa Strzałka w dół a potem wybierz swoją strefę.

Tworzenie wydarzenia w innej strefie czasowej

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz wydarzenie Dodaj pytanie a potem Więcej opcji.
 3. Obok godziny wydarzenia kliknij Strefa czasowa, a potem wybierz swoją strefę.
 4. Podaj szczegóły wydarzenia.
 5. Kliknij Zapisz.

Zmiana strefy czasowej wydarzenia

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij wydarzenie a potem Edytuj Edytuj.
 3. Obok godziny wydarzenia kliknij Strefa czasowa a potem wybierz swoją strefę.
 4. Kliknij Zapisz.

Włączanie zegara światowego

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Zegar światowy” kliknij Pokaż zegar światowy.
 4. Kliknij Dodaj strefę czasową a potem wybierz strefy czasowe, które chcesz mieć widoczne. 

Czas letni

Kalendarz Google używa uniwersalnego czasu koordynowanego, by zapobiec problemom związanym ze zmianą czasu na letni.

Czas tworzonych wydarzeń jest zmieniany na uniwersalny czas koordynowany, ale użytkownicy zawsze widzą czas lokalny.

Jeśli strefa czasowa obszaru zostanie zmieniona, wydarzenia, które zostały utworzone, zanim dowiedzieliśmy się o tej zmianie, mogą mieć nieprawidłową strefę czasową.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
15362165876997612778