Използване на Google Календар в различни часови зони

Можете да промените часовата си зона и да създавате събития в конкретни часови зони. Това е полезно, ако ще пътувате към момента на събитието или ако създавате събития за хора в различни часови зони.

Можете да промените часовата си зона и да създавате събития в конкретни часови зони. Независимо къде създавате събитие, всеки ще го вижда в собствената си часова зона. Това може да помогне при планиране на пътуване или да улесни създаването на събития за хора по целия свят.

Напомнянията винаги се показват в един и същи час, независимо от часовата зона. Например напомняне в  9 часа сутринта планинско време става напомняне в 9 часа сутринта източно време, ако пътувате от Денвър до Ню Йорк.

Задачите се адаптират към новата часова зона, ако часовата зона на календара е променена след създаването им. Например задача в 9 часа сутринта планинско време се променя на задача в 11 часа сутринта източно време, ако пътувате от Денвър до Ню Йорк.

Промяна на часовата ви зона

Когато пътувате в друга часова зона, можете да виждате календара си според местното време.

Забележка: Ако не сте собственикът, не можете да променяте часовата зона на календара.

Промяна на часовата зона за всичките ви календари

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. В „Часова зона“ кликнете върху „Основна часова зона“ Стрелка за надолу и след това изберете часовата си зона.

Промяна на часовата зона на един календар

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху раздела Моите календари вляво.
 3. Посочете календара, който искате да промените, и кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки и споделяне.
 4. В „Настройки за календара“ кликнете върху „Часова зона“ Стрелка за надолу и след това изберете часовата си зона.

Използване на други часови зони

Преглед на други часови зони

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. В „Часова зона“ кликнете върху Показване на вторичната часова зона.
 4. Кликнете върху „Вторична часова зона“ Стрелка за надолу и след това изберете часовата си зона.

Създаване на събитие с различна часова зона

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Горе вляво кликнете върху „Създаване на събитие“ Добавяне и след това Още опции.
 3. До часа за събитието кликнете върху Часова зона и след това изберете часовата си зона.
 4. Попълнете подробностите за събитието си.
 5. Кликнете върху Запазване.

Промяна на часовата зона за събитие

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху събитието и след това Редактиране Редактиране.
 3. До часа за събитието кликнете върху „Часова зона“ и след това изберете часовата си зона.
 4. Кликнете върху Запазване

Включване на световен часовник

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. В „Световен часовник“ кликнете върху Показване на световния часовник.
 4. Кликнете върху Добавяне на часова зона и след това изберете часовите зони, които искате да виждате. 

 

Лятно часово време

Google Календар използва Координирано универсално време (UTC), за да се избегнат проблеми с лятното часово време.

При създаването на събития те се преобразуват в UTC, но винаги ще ги виждате в местното си време.

Ако часовата зона в дадена област се промени, събитията, създадени, преди да узнаем за промяната, може да са в грешната часова зона.