Upotreba tipkovnih prečaca u Google kalendaru

Kada uključite tipkovne prečace, pritiskom na tipke možete unositi promjene u Google kalendar i brzo se kretati po određenim stranicama.

Uključivanje tipkovnih prečaca

Tipkovni prečaci funkcioniraju samo ako Google kalendar koristite na računalu.

  1. Na računalu otvorite Google kalendar.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Postavke.
  3. U odjeljku "Omogući tipkovne prečace" odaberite Da.
  4. Pri dnu stranice kliknite Spremi.

Prečaci koje možete upotrebljavati

Savjet: kada uključite tipkovne prečace, upisom upitnika ? možete vidjeti sve dostupne prečace. 

Kretanje po kalendaru

Akcija

Prečac

Promjena prikaza kalendara na sljedeće razdoblje

j ili n

Osvježavanje kalendara

r

Premještanje na današnji dan

t

Premještanje na dodavanje odjeljka u kalendaru

+

Postavljanje pokazivača u okvir za pretraživanje

/

Prelazak na stranicu Postavke

s

Prelazak na određeni datum 

g

Promjena prikaza kalendara

Akcija

Prečac

Dnevni prikaz

1 ili d

Tjedni prikaz

2 ili w

Mjesečni prikaz

3 ili m

Prilagođeni prikaz

4 ili x

Prikaz rasporeda

5 ili a

Unos promjena u događaj

Akcija

Prečac

Izrada novog događaja

c

Prikaz pojedinosti događaja

e

Brisanje događaja

Backspace ili Delete

Poništi

z

Spremanje događaja (na stranici s pojedinostima događaja)

(Mac)
Ctrl + (Windows)

Povratak na mrežu kalendara sa stranice s pojedinostima događaja

Esc

Prikaz Tasksa i Keepa

Odsad možete upotrebljavati Keep i Tasks na bočnoj ploči dok upotrebljavate Kalendar. Da biste otišli na bočnu ploču, upotrijebite sljedeće prečace:

  • Windows: Ctrl + Alt + . (točka) ili Ctrl + Alt + , (zarez)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (točka) ili Alt + Shift + , (zarez)
  • Mac: + Option + . (točka) ili + Option + , (zarez).
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
12716632849731555542
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
88