Upotreba tipkovnih prečaca u Google kalendaru

Kada uključite tipkovne prečace, pritiskanjem tipki možete unositi izmjene u Google kalendar i brzo se kretati po određenim stranicama.

Uključivanje tipkovnih prečaca

Tipkovni prečaci funkcioniraju samo ako upotrebljavate Google kalendar na računalu ili Android uređaju s povezanom tipkovnicom.

  1. Na računalu otvorite Google kalendar.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke a zatim Postavke.
  3. U odjeljku Omogući tipkovne prečace odaberite Da.
  4. Pri dnu stranice kliknite Spremi.

Prečaci koje možete upotrebljavati

Savjet: kad uključite tipkovne prečace, unosom upitnika ? možete pregledati sve dostupne prečace.

Kretanje po kalendaru

Akcija

Prečac

Promjena prikaza kalendara na sljedeće razdoblje

j ili n

Osvježavanje kalendara

r

Premještanje na današnji dan

t

Premještanje na dodavanje odjeljka u kalendaru

+

Postavljanje pokazivača u okvir za pretraživanje

/

Prelazak na stranicu Postavke

s

Prelazak na određeni datum

g

Promjena prikaza kalendara

Akcija

Prečac

Dnevni prikaz

1 ili d

Tjedni prikaz

2 ili w

Mjesečni prikaz

3 ili m

Prilagođeni prikaz

4 ili x

Prikaz rasporeda

5 ili a

Unos izmjena u događaj

Radnja

Prečac

Izrada novog događaja

c

Prikaz pojedinosti događaja

e

Brisanje događaja

Backspace ili Delete

Poništi

z

Spremanje događaja (na stranici s pojedinostima događaja)

+ s (Mac)
Ctrl + s (Windows)

Povratak na mrežu kalendara sa stranice s pojedinostima događaja

Esc

Prikaz Zadataka i Keepa

Odsad možete upotrebljavati Keep i Tasks na bočnoj ploči dok upotrebljavate Kalendar. Za prelazak na bočnu ploču upotrijebite sljedeće prečace:

  • Windows: Ctrl + Alt + . (točka) ili Ctrl + Alt + , (zarez)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (točka) ili Alt + Shift + , (zarez)
  • Mac: + Option + . (točka) ili + Option + , (zarez).
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik