Използване на клавишни комбинации в Google Календар

Когато включите клавишните комбинации, можете да натискате клавиши, за да правите промени в Google Календар и бързо да отваряте определени страници.

Включване на клавишните комбинации

Клавишните комбинации работят само ако използвате Google Календар на компютъра си.

  1. Отворете Google Календар от компютър.
  2. Горе вдясно кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки.
  3. В секцията „Активиране на клавишните комбинации“ изберете Да.
  4. Кликнете върху Запазване в долната част на страницата.

Комбинации, които можете да използвате

Съвет: След като включите клавишните комбинации, можете да видите всички комбинации, които можете да използвате, като въведете въпросителен знак ?

Придвижване в календара

Действие

Комбинация

Промяна на изгледа на календара към следващия период от време

j или n

Опресняване на календара

r

Преместване на текущия ден

t

Преместване към добавяне на секция на календара

+

Поставяне на курсора ви в полето за търсене

/

Отваряне на страницата „Настройки“

s

Преминаване към конкретна дата 

g

Промяна на изгледа на календара ви

Действие

Комбинация

Дневен изглед

1 или d

Седмичен изглед

2 или w

Месечен изглед

3 или m

Персонализиран изглед

4 или x

Изглед „График“

5 или a

Извършване на промени в събитие

Действие

Комбинация

Създаване на ново събитие

c

Преглеждане на подробностите за събитие

e

Изтриване на събитие

Backspace или Delete

Отмяна

z

Запазване на събитието (от страницата с подробности за него)

(Mac)
Ctrl + (Windows)

Връщане към мрежата на календара от страницата с подробности за събитието

Esc

Преглед на Tasks и Keep

Вече можете да използвате Keep и Tasks в страничния панел, докато използвате Календар. За да преминете към страничния панел, използвайте тези комбинации:

  • Windows: Ctrl + Alt + . (точка) или Ctrl + Alt + , (запетая)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (точка) или Alt + Shift + , (запетая)
  • Mac: + Option + . (точка) или + Option + , (запетая).