เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกิจกรรม

ถ้าแชร์ปฏิทิน กิจกรรมของคุณจะมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเหมือนกับปฏิทินด้วย คุณกำหนดได้ว่าจะให้บุคคลอื่นเห็นอะไรได้บ้างในกิจกรรมต่างๆ

เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกิจกรรม

ถ้าไม่ได้แชร์ปฏิทินกับใครเลย คุณอาจไม่เห็นการตั้งค่าเหล่านี้

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดกิจกรรมที่ต้องการอัปเดต
 3. คลิกระดับการเข้าถึงเริ่มต้น และเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับกิจกรรม
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมที่มีอยู่จาก "ส่วนตัว" เป็น "สาธารณะ" หรือการตั้งค่าระดับการเข้าถึงจาก "ไม่ว่าง" เป็น "ว่าง" การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับปฏิทินของคุณ แต่จะไม่มีผลกับปฏิทินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ 

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับทั้งปฏิทิน ให้ดูวิธีแชร์หรือเลิกแชร์ปฏิทิน

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เลือกวิธีแชร์ปฏิทิน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากิจกรรมที่คุณใช้ได้

ปฏิทินของฉันไม่ได้แชร์กับใครเลย

ปฏิทินของคุณไม่ได้แชร์กับใครเลย กิจกรรมของคุณก็จะไม่ได้แชร์กับใครเช่นกัน

กิจกรรมจะปรากฏให้คุณเห็นเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะเลือกการตั้งค่าใดสำหรับกิจกรรมนั้น

ฉันแชร์ปฏิทินกับบางคนเท่านั้น

เวลาแชร์ปฏิทินกับคนอื่น จะมีตัวเลือกเกี่ยวกับการอนุญาตดังต่อไปนี้

 • ดูเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง
 • ดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม
 • แก้ไขกิจกรรม
 • แก้ไขกิจกรรมและจัดการการแชร์

คนที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยอาจเห็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกเหล่านี้ที่คุณเลือกไว้

ดูเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง

 • ค่าเริ่มต้น: กิจกรรมจะปรากฏเป็น "ไม่ว่าง"
 • สาธารณะ: คนที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม
 • ส่วนตัว: กิจกรรมจะปรากฏเป็น "ไม่ว่าง"

ดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม

 • ค่าเริ่มต้น: คนที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม
 • สาธารณะ: คนที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม
 • ส่วนตัว: กิจกรรมจะปรากฏเป็น "ไม่ว่าง"

"แก้ไขกิจกรรม" หรือ "แก้ไขกิจกรรมและจัดการการแชร์"

สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น สาธารณะ และส่วนตัว คนที่คุณแชร์ปฏิทินด้วยจะเห็นและเปลี่ยนรายละเอียดของกิจกรรมได้

ฉันกำหนดปฏิทินเป็นแบบส่วนตัว และคนอื่นจะดูได้เฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง
 • ค่าเริ่มต้น: กิจกรรมจะปรากฏเป็น "ไม่ว่าง"
 • สาธารณะ: ทุกคนจะดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมได้
 • ส่วนตัว: กิจกรรมจะปรากฏเป็น "ไม่ว่าง"
ฉันกำหนดปฏิทินเป็นแบบสาธารณะ และคนอื่นจะดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมได้
 • ค่าเริ่มต้น: ทุกคนจะดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมได้
 • สาธารณะ: ทุกคนจะดูรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมได้
 • ส่วนตัว: กิจกรรมจะปรากฏเป็น "ไม่ว่าง"

กิจกรรมจาก Gmail

 • มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเห็นกิจกรรมที่เพิ่มในปฏิทินโดยอัตโนมัติจาก Gmail ถึงแม้จะแชร์ปฏิทินกับคนอื่นด้วย
 • หากต้องการให้ผู้อื่นเห็นกิจกรรม ให้ทำตามวิธีการข้างต้นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกิจกรรม
 • หากคุณใช้ปฏิทินผ่านบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจะดูกิจกรรมจาก Gmail ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมจาก Gmail

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
88
false
false