Ändra dina sekretessinställningar för händelser

Delas kalendern får händelserna automatiskt samma sekretessinställningar som kalendern. Det går att ändra vad andra ser om vissa händelser.

Ändra en händelses sekretessinställningar

Delar du inte kalendern med någon visas kanske inte dessa inställningar.

 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Öppna händelsen som du vill uppdatera.
 3. Klicka på Standardsynlighet och välj händelsens sekretessinställning.
 4. Klicka på Spara.

Obs! När du ändrar sekretessinställningarna för en befintlig händelse från Privat till Offentlig, eller synlighetsinställningarna från Upptagen till Tillgänglig, visas ändringen endast i din kalender och reflekteras inte i kalendern för händelsens övriga deltagare. 

Om du vill ändra sekretessinställningarna för en hel kalender läser du hur du delar eller slutar dela din kalender.

Sekretessinställningar

Välj hur kalendern delas om du vill veta vilka händelseinställningar som finns tillgängliga.

Kalendern delas inte med någon

Eftersom kalendern inte delas med någon delas inte heller händelserna.

Oavsett vilka inställningar du väljer för händelsen är den endast synlig för dig.

Jag delar endast kalendern med vissa personer

När du delar kalendern med andra personer kan du låta dem:

 • Visa endast ledig/upptagen
 • Visa all händelseinformation
 • Ändra i händelser
 • Ändra i händelser och hantera delning

Beroende på vilket av dessa alternativ du valde ser personer med vilka du delar kalendern olika mängd information om dina händelser.

Visa endast ledig/upptagen

 • Standard: Händelser visas som upptagna.
 • Offentlig: Personer med vilka du delar kalendern ser all händelseinformation.
 • Privat: Händelser visas som upptagna.

Visa all händelseinformation

 • Standard: Personer med vilka du delar kalendern ser all händelseinformation.
 • Offentlig: Personer med vilka du delar kalendern ser all händelseinformation.
 • Privat: Händelser visas som upptagna.

Ändra i händelser ELLER ändra i händelser och hantera delning

För inställningarna standard, offentlig och privat får personer med vilka du delar kalendern visa och redigera all händelseinformation.

Jag gjorde kalendern offentlig och personer ser endast ledig/upptagen
 • Standard: Händelser visas som upptagna.
 • Offentlig: Alla ser all händelseinformation.
 • Privat: Händelser visas som upptagna.
Jag gjorde kalendern offentlig och personer ser all händelseinformation
 • Standard: Alla ser all händelseinformation.
 • Offentlig: Alla ser all händelseinformation.
 • Privat: Händelser visas som upptagna.

Händelser från Gmail

 • Endast du ser händelser som läggs till automatiskt i kalendern från Gmail även om du delar den med någon.
 • Följ anvisningarna ovan och ändra händelsens sekretessinställningar om du vill att andra ska kunna se den.
 • Om du använder Kalender via ett arbets- eller skolkonto kan administratören se händelser från Gmail.

Läs mer om händelser från Gmail.

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
88
false