Spreminjanje nastavitev zasebnosti dogodkov

Če daste koledar v skupno rabo, se za dogodke samodejno uporabi ista nastavitev zasebnosti, kot je določena za koledar. Če želite, lahko v nastavitvah spremenite, katere podatke o dogodku lahko vidijo drugi.

Spreminjanje nastavitev zasebnosti za dogodek

Če za koledar ni omogočena skupna raba z nobeno osebo, te nastavitve morda ne bodo prikazane.

 1. V računalniku odprite Google Koledar.
 2. Odprite dogodek, ki ga želite posodobiti.
 3. Kliknite Privzeta vidnost in izberite nastavitev zasebnosti za dogodek.
 4. Kliknite Shrani.

Opomba: ko nastavitve zasebnosti za obstoječi dogodek iz »Zasebno« spremenite v »Javno« ali pa nastavitve vidnosti iz »Zaseden« spremenite v »Prost«, bo taka sprememba uveljavljena samo v vašem koledarju, medtem ko v koledarjih drugih gostov dogodka ne bo uveljavljena. 

Če želite spremeniti nastavitve zasebnosti za celoten koledar, preberite, kako dati koledar v skupno rabo z neko osebo in kako preklicati skupno rabo koledarja.

Nastavitve zasebnosti

Izberite način skupne rabe koledarja in ugotovite, katere nastavitve dogodkov so na voljo.

Za koledar ni omogočena skupna raba

Za koledar ni omogočena skupna raba, zato tudi nobeden od dogodkov ni v skupni rabi z drugimi.

Ne glede na to, katere nastavitve izberete za dogodek, ta ne bo prikazan nobeni drugi osebi.

Koledar je v skupni rabi z določenimi osebami

Ko daste koledar v skupno rabo z določenimi osebami, jim lahko omogočite:

 • le prikaz stanja prost/zaseden,
 • ogled vseh podrobnosti dogodka,
 • spreminjanje dogodkov,
 • spreminjanje dogodkov in upravljanje skupne rabe.

Glede na to, katere od teh možnosti ste izbrali, bo osebam, s katerimi ste omogočili skupno rabo, prikazan različen obseg podatkov o dogodkih.

Prikaži samo informacije »prost/zaseden«

 • Privzeto: za dogodke je prikazano stanje »zaseden«.
 • Javno: osebe, za katere ste omogočili skupno rabo koledarja, lahko vidijo vse podrobnosti dogodka.
 • Zasebno: za dogodke je prikazano stanje »zaseden«.

Ogled vseh podrobnosti dogodka

 • Privzeto: osebe, za katere ste omogočili skupno rabo koledarja, lahko vidijo vse podrobnosti dogodka.
 • Javno: osebe, za katere ste omogočili skupno rabo koledarja, lahko vidijo vse podrobnosti dogodka.
 • Zasebno: za dogodke je prikazano stanje »zaseden«.

Spreminjanje dogodkov ALI spreminjanje dogodkov in upravljanje skupne rabe

Pri nastavitvah »Privzeto«, »Javno« in »Zasebno« lahko osebe, za katere ste omogočili skupno rabo koledarja, vedno vidijo in spreminjajo vse podrobnosti dogodka.

Omogočena je javna skupna raba koledarja, pri čemer lahko osebe vidijo le prikaz stanja prost/zaseden
 • Privzeto: za dogodke je prikazano stanje »zaseden«.
 • Javno: vsaka oseba lahko vidi vse podrobnosti dogodka.
 • Zasebno: za dogodke je prikazano stanje »zaseden«.
Omogočena je javna skupna raba koledarja, pri čemer lahko osebe vidijo vse podrobnosti dogodka
 • Privzeto: vsaka oseba lahko vidi vse podrobnosti dogodka.
 • Javno: vsaka oseba lahko vidi vse podrobnosti dogodka.
 • Zasebno: za dogodke je prikazano stanje »zaseden«.

Dogodki iz Gmaila

 • Samo vi si lahko ogledate dogodke, ki so samodejno dodani v koledar iz Gmaila, tudi če ste omogočili skupno rabo koledarja z drugimi osebami.
 • Če želite, da je dogodek prikazan tudi drugim osebam, upoštevajte zgornja navodila za spreminjanje nastavitev zasebnosti za dogodek.
 • Če uporabljate Koledar prek službenega ali šolskega računa, lahko skrbnik vidi dogodke iz Gmaila.

Več o dogodkih iz Gmaila.