Zmena nastavení ochrany súkromia udalosti

Ak svoj kalendár zdieľate, vaše udalosti majú rovnaké nastavenia ochrany súkromia ako kalendár. Ak chcete, môžete zmeniť informácie, ktoré vidia iní používatelia o určitých udalostiach.

Zmena nastavení ochrany súkromia udalosti

Ak kalendár s nikým nezdieľate, tieto nastavenia možno nebudete vidieť.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete aktualizovať.
 3. Kliknite na položku Predvolená viditeľnosť a vyberte nastavenie ochrany súkromia danej udalosti.
 4. Kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Keď zmeníte nastavenia ochrany súkromia pre existujúcu udalosť z možnosti Súkromné na Verejné alebo nastavenia viditeľnosti z možnosti Nemám čas na K dispozícii, zmena sa prejaví vo vašom kalendári, ale nie v kalendároch ostatných hostí danej udalosti. 

Ak chcete zmeniť nastavenia ochrany súkromia pre celý kalendár, prečítajte si, ako zdieľať kalendár alebo zrušiť jeho zdieľanie.

Nastavenia ochrany súkromia

Vyberte, ako sa kalendár bude zdieľať, aby ste vedeli, aké možnosti pre udalosti budete mať k dispozícii.

Môj kalendár nie je zdieľaný s nikým

Ak svoj kalendár nezdieľate s nikým, nezdieľate ani svoje udalosti.

Bez ohľadu na to, aké nastavenia zvolíte pre svoju udalosť, uvidíte ju len vy.

Svoj kalendár zdieľam len s konkrétnymi ľuďmi

Keď zdieľate svoj kalendár s ľuďmi, môžete im umožniť:

 • zobraziť iba informácie o tom, či máte voľno alebo program,
 • zobraziť všetky podrobnosti udalosti,
 • meniť udalosti,
 • meniť udalosti a spravovať zdieľanie.

Podľa vybratej možnosti uvidia používatelia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, rôzne množstvo informácií o udalostiach.

Zobrazenie iba informácií o voľne alebo programe

 • Predvolené: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.
 • Verejné: Ľudia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.

Zobrazenie všetkých podrobností udalosti

 • Predvolené: Ľudia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Verejné: Ľudia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.

Zmeny udalostí ALEBO zmeny udalostí a spravovanie zdieľania

Pre predvolené, verejné a súkromné nastavenia platí, že ľudia, s ktorými ste zdieľali svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti o udalosti a meniť ich.

Môj kalendár je nastavený ako verejný a ľudia môžu len vidieť, či mám voľno alebo program
 • Predvolené: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.
 • Verejné: Všetci môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.
Môj kalendár je nastavený ako verejný a ľudia môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti
 • Predvolené: Všetci môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Verejné: Všetci môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.

Udalosti z Gmailu

 • Udalosti, ktoré sa automaticky pridajú do vášho kalendára z Gmailu, môžete vidieť len vy. Platí to aj vtedy, keď ste svoj kalendár zdieľali s inými používateľmi.
 • Ak chcete, aby iní videli vašu udalosť, zmeňte ochranu súkromia príslušnej udalosti podľa pokynov vyššie.
 • Ak používate Kalendár v pracovnom alebo školskom účte, správca uvidí udalosti z Gmailu.

Ďalšie informácie o udalostiach z Gmailu.