Zmena nastavení ochrany súkromia

Ak svoj kalendár zdieľate, vaše udalosti majú rovnaké nastavenia ochrany súkromia ako kalendár. Ak chcete, môžete zmeniť informácie, ktoré vidia iní používatelia o určitých udalostiach.

Zmena nastavení dôvernosti pre udalosť

Ak kalendár s nikým nezdieľate, tieto nastavenia možno nebudete vidieť.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Otvorte udalosť, ktorú chcete aktualizovať.
 3. Vedľa možnosti Viditeľnosť vyberte nastavenia dôvernosti pre udalosť.
 4. Kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Keď zmeníte nastavenia dôvernosti pre existujúcu udalosť z možnosti Súkromné na Verejné alebo nastavenia viditeľnosti z možnosti Nemám čas na K dispozícii, zmena sa prejaví vo vašom kalendári, ale nie v kalendároch ostatných hostí danej udalosti. 

Zmena nastavení dôvernosti pre celý kalendár

 1. V počítači otvorte Kalendár Google
 2. Vľavo nájdite možnosť Moje kalendáre. Ak ju potrebujete rozbaliť, kliknite na ňu.
 3. Vedľa kalendára, ktorý chcete zmeniť, kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom Zdieľať tento kalendár
 4. Vyberte nastavenie dôvernosti pre kalendár. 
 5. Kliknite na položku Uložiť.

Nastavenia ochrany súkromia

Vyberte, ako sa kalendár bude zdieľať, aby ste vedeli, aké možnosti pre udalosti budete mať k dispozícii.

Môj kalendár nie je zdieľaný s nikým

Ak svoj kalendár nezdieľate s nikým, nezdieľate ani svoje udalosti.

Bez ohľadu na to, aké nastavenia zvolíte pre svoju udalosť, uvidíte ju len vy.

Svoj kalendár zdieľam len s konkrétnymi ľuďmi

Keď zdieľate svoj kalendár s ľuďmi, môžete im umožniť:

 • zobraziť iba informácie o voľnom čase,
 • zobraziť všetky podrobnosti udalostí,
 • meniť udalosti,
 • meniť udalosti a spravovať zdieľanie.

Podľa vybratej možnosti uvidia používatelia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, rôzne množstvo informácií o udalostiach.

Zobrazenie iba informácií o voľnom čase

 • Predvolené: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.
 • Verejné: Ľudia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.

Zobrazenie všetkých podrobností udalostí

 • Predvolené: Ľudia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Verejné: Ľudia, s ktorými zdieľate svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.

Zmeny udalostí ALEBO zmeny udalostí a spravovanie zdieľania

Pre predvolené, verejné a súkromné nastavenia platí, že ľudia, s ktorými ste zdieľali svoj kalendár, môžu vidieť všetky podrobnosti o udalosti a meniť ich.

Môj kalendár je nastavený ako verejný a ľudia môžu len vidieť, či mám voľno alebo program
 • Predvolené: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.
 • Verejné: Všetci môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.
Môj kalendár je nastavený ako verejný a ľudia môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti
 • Predvolené: Všetci môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Verejné: Všetci môžu vidieť všetky podrobnosti udalosti.
 • Súkromné: Udalosti sa zobrazia so stavom Nemám čas.

Udalosti z Gmailu

 • Udalosti, ktoré sú automaticky pridané do vášho kalendára z Gmailu, môžete vidieť len vy. Platí to aj vtedy, keď ste svoj kalendár zdieľali s inými používateľmi.
 • Ak chcete, aby iní videli vašu udalosť, zmeňte ochranu súkromia príslušnej udalosti podľa pokynov vyššie.
 • Ak používate Kalendár v pracovnom alebo školskom účte, správca uvidí udalosti z Gmailu.

Ďalšie informácie o udalostiach z Gmailu.