Zmienianie ustawień prywatności wydarzenia

Jeśli udostępnisz swój kalendarz, Twoje wydarzenia będą miały takie same ustawienia prywatności jak on. Jeśli chcesz, możesz zmieniać uprawnienia innych osób do wyświetlania informacji o określonych wydarzeniach.

Zmienianie ustawień prywatności wydarzenia

Jeśli Twój kalendarz nie jest nikomu udostępniony, możesz nie widzieć tych ustawień.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Otwórz wydarzenie, które chcesz zaktualizować.
 3. Kliknij Widoczność domyślna i wybierz ustawienie prywatności wydarzenia.
 4. Kliknij Zapisz.

Wskazówki:

 • zmiany w istniejącym wydarzeniu zostaną zastosowane do Twojego kalendarza, ale nie do kalendarzy innych gości w przypadku aktualizacji:
  • ustawienia prywatności z „Prywatne” na „Publiczne”,
  • ustawienia widoczności z „Dostępny” na „Zajęty”.
 • Aby tytuł wydarzenia był poufny, organizator wydarzenia powinien ustawić je jako „Prywatne”.
  • Jeśli uważasz, że wydarzenie poufne zostało ustawione jako „Publiczne”, skontaktuj się z organizatorem i poproś o zmianę statusu tego wydarzenia na „Prywatne”.

Aby zmienić ustawienia prywatności całego kalendarza, dowiedz się, jak udostępnić lub cofnąć udostępnianie kalendarza.

Ustawienia prywatności

Wybierz sposób udostępniania kalendarza, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwych ustawień każdego wydarzenia.

Mój kalendarz nie jest nikomu udostępniany

Twój kalendarz nie jest nikomu udostępniany, więc to samo dotyczy Twoich wydarzeń.

Niezależnie od tego, jakie ustawienia wybierzesz dla wydarzenia, będzie ono widoczne wyłącznie dla Ciebie.

Udostępniam swój kalendarz tylko konkretnym osobom

Kiedy udostępniasz swój kalendarz innym osobom, możesz pozwolić im na:

 • wyświetlanie tylko stanu Wolny/Zajęty,
 • wyświetlanie wszystkich szczegółów wydarzeń,
 • wprowadzanie zmian w wydarzeniach,
 • wprowadzanie zmian w wydarzeniach oraz zarządzanie udostępnianiem.

Ilość informacji dostępna dla osób, którym udostępniasz kalendarz, może być różna, ponieważ zależy od wybranych przez Ciebie opcji.

Wyświetlanie tylko stanu Wolny/Zajęty

 • Domyślne: stan podczas wydarzeń jest określany jako „Zajęty”.
 • Publiczne: osoby, którym udostępniasz kalendarz, mogą zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń.
 • Prywatne: stan podczas wydarzeń jest określany jako „Zajęty”.

Wyświetlanie wszystkich szczegółów wydarzeń

 • Domyślne: osoby, którym udostępniasz kalendarz, mogą zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń.
 • Publiczne: osoby, którym udostępniasz kalendarz, mogą zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń.
 • Prywatne: stan podczas wydarzeń jest określany jako „Zajęty”.

Wprowadzanie zmian w wydarzeniach LUB wprowadzanie zmian w wydarzeniach oraz zarządzanie udostępnianiem

W przypadku ustawień domyślnych, publicznych i prywatnych osoby, którym udostępniasz kalendarz, mogą zobaczyć i zmodyfikować wszystkie szczegóły każdego wydarzenia.

Ustawiam swój kalendarz jako prywatny i inni mogą zobaczyć tylko stan Wolny/Zajęty
 • Domyślne: stan podczas wydarzeń jest określany jako „Zajęty”.
 • Publiczne: każdy może zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń.
 • Prywatne: stan podczas wydarzeń jest określany jako „Zajęty”.
Udostępniam swój kalendarz publicznie i inni mogą zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń
 • Domyślne: każdy może zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń.
 • Publiczne: każdy może zobaczyć wszystkie szczegóły wydarzeń.
 • Prywatne: stan podczas wydarzeń jest określany jako „Zajęty”.

Wydarzenia z Gmaila

 • Tylko Ty możesz zobaczyć wydarzenia, które są automatycznie dodawane do Twojego kalendarza z Gmaila, nawet jeśli udostępniasz kalendarz innym osobom.
 • Jeśli chcesz, aby inni również zobaczyli wydarzenie, zmień jego ustawienia prywatności zgodnie z instrukcjami powyżej.
 • Jeśli używasz Kalendarza na koncie służbowym lub szkolnym, wydarzenia z Gmaila będą też widoczne dla administratora.

Dowiedz się więcej o wydarzeniach z Gmaila.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne