שינוי הגדרות הפרטיות

כשמשתפים את היומן, הגדרות הפרטיות של האירועים נקבעות לפי הגדרות הפרטיות של היומן. אם רוצים, אפשר לשנות את ההגדרות ולבחור מה אחרים יוכלו לראות לגבי אירועים מסוימים.

שינוי הגדרות הפרטיות של אירוע

אם היומן שלכם לא משותף עם אף אחד, ייתכן שלא תראו את ההגדרות האלו.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. פותחים את האירוע שרוצים לעדכן.
 3. ליד 'יכולת לראות', בוחרים את הגדרת הפרטיות של האירוע.
 4. לוחצים על שמירה.

הערה: כשמשנים את הגדרת הפרטיות של אירוע קיים מ"ציבורי" ל"פרטי" או את ההגדרה של היכולת לראות מ"עסוק" ל"פנוי", השינוי חל ביומן האישי אבל לא ביומנים של שאר המשתתפים באירוע. 

שינוי הגדרות הפרטיות של כל היומן

 1. פותחים את יומן Google במחשב. 
 2. מוצאים את הקטע 'היומנים שלי' מימין. אם צריך להרחיב אותו, לוחצים עליו.
 3. ליד היומן שרוצים לשנות, לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ פונה כלפי מטה ואז שיתוף היומן הזה
 4. בוחרים את הגדרת הפרטיות של היומן. 
 5. לוחצים על שמירה.

הגדרות הפרטיות

למידע נוסף על ההגדרות הזמינות לאירוע, יש לבחור את האופן שבו היומן שלכם משותף.

היומן שלי לא משותף עם אף אחד

היומן שלכם לא משותף עם אף אחד, לכן גם האירועים שלכם לא משותפים.

לא משנה אילו הגדרות תבחרו לאירוע, רק אתם תוכלו לראות אותו.

שיתפתי את היומן שלי עם אנשים מסוימים בלבד

כאשר משתפים את היומן עם אנשים, אפשר להתיר להם:

 • לראות פרטי פנוי/עסוק בלבד
 • לראות את כל פרטי האירועים
 • לבצע שינויים באירועים
 • לבצע שינויים באירועים ולנהל שיתוף

בהתאם לאפשרויות שבחרתם מבין אלה, האנשים שאיתם שיתפתם את היומן שלכם עשויים לראות כמויות שונות של מידע על האירועים.

לראות פרטי פנוי/עסוק בלבד

 • ברירת מחדל: אירועים מוצגים כזמן שבו אתם "עסוקים".
 • ציבורי: אנשים שאיתם שיתפתם את היומן שלכם יכולים לראות את כל פרטי האירועים.
 • פרטי: האירועים מוצגים כזמן שבו אתם "עסוקים".

לראות את כל פרטי האירועים

 • ברירת מחדל: אנשים שאיתם שיתפתם את היומן שלכם יכולים לראות את כל הפרטים של האירועים.
 • ציבורי: אנשים שאיתם שיתפתם את היומן שלכם יכולים לראות את כל פרטי האירועים.
 • פרטי: האירועים מוצגים כזמן שבו אתם "עסוקים".

לבצע שינויים באירועים או לבצע שינויים באירועים ולנהל שיתוף

אנשים שאיתם שיתפתם את היומן שלכם יכולים לראות את כל פרטי האירועים ולשנות אותם, בין אם ההגדרה היא ברירת מחדל ובין אם היא ציבורית או פרטית.

הגדרתי את היומן שלי כציבורי ואנשים יכולים לראות רק פרטי פנוי/עסוק
 • ברירת מחדל: אירועים מוצגים כזמן שבו אתם "עסוקים".
 • ציבורי: כולם יכולים לראות את כל פרטי האירועים.
 • פרטי: האירועים מוצגים כזמן שבו אתם "עסוקים".
הגדרתי את היומן שלי כציבורי ואנשים יכולים לראות את כל פרטי האירועים
 • ברירת מחדל: כולם יכולים לראות את כל פרטי האירועים.
 • ציבורי: כולם יכולים לראות את כל פרטי האירועים.
 • פרטי: האירועים מוצגים כזמן שבו אתם "עסוקים".

אירועים מ-Gmail

 • רק אתם יכולים לראות את האירועים שנוספים ליומן שלכם באופן אוטומטי מ-Gmail, גם אם שיתפתם את היומן שלכם עם מישהו.
 • אם אתם רוצה שאנשים אחרים יראו אירוע מסוים, בצעו את הפעולות שלמעלה כדי לשנות את הגדרות הפרטיות של האירוע.
 • אם אתם משתמשים ביומן Google דרך חשבון ממקום עבודה או מוסד לימודים, מנהל המערכת שלכם יכול לראות את האירועים מ-Gmail.

כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על אירועים מ-Gmail.