Promjena postavki privatnosti događaja

Ako podijelite kalendar, događaji imaju iste postavke privatnosti kao i kalendar. Po želji možete promijeniti postavke koje određuju koje podatke o određenim događajima mogu vidjeti drugi korisnici.

Promjena postavki privatnosti za događaj

Ako kalendar nije ni s kim podijeljen, te vam se postavke možda neće prikazivati.

 1. Na računalu otvorite Google kalendar.
 2. Otvorite događaj koji želite ažurirati.
 3. Kliknite Zadana vidljivost i odaberite postavku privatnosti za događaj.
 4. Kliknite Spremi.

Napomena: kada promijenite postavke privatnosti za postojeći događaj s "Privatno" na "Javno" odnosno postavke vidljivosti sa "Zauzeto" na "Dostupno", promjena će se primjenjivati na vaš kalendar, ali ne i na kalendare gostiju tog događaja. 

Da biste promijenili postavke privatnosti za cijeli kalendar, saznajte kako podijeliti ili prestati dijeliti kalendar.

Postavke privatnosti

Odaberite način na koji se kalendar dijeli da biste saznali više o tome koje su postavke događaja dostupne.

Kalendar se ne dijeli ni s kim

Budući da se kalendar ne dijeli ni s kim, ne dijele se ni događaji.

Ma koje postavke odabrali za događaj, vidjet ćete ga samo vi.

Kalendar sam podijelio samo s određenim osobama

Kada kalendar podijelite s određenim osobama, dostupne su vam sljedeće opcije:

 • može vidjeti samo slobodne/zauzete
 • može pogledati sve detalje o događaju
 • može promijeniti događaje
 • može unositi promjene i upravljati dijeljenjem.

Ovisno o tome koje ste od tih opcija odabrali, osobe s kojima ste podijelili kalendar vidjet će različite količine informacija o vašim događajima.

Može vidjeti samo slobodne/zauzete

 • Zadano: za događaje se prikazuje "zauzet".
 • Javno: osobe s kojima ste podijelili kalendar mogu vidjeti sve detalje o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".

Može pogledati sve detalje o događaju

 • Zadano: osobe s kojima ste podijelili kalendar mogu vidjeti sve detalje o događajima.
 • Javno: osobe s kojima ste podijelili kalendar mogu vidjeti sve detalje o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".

Može promijeniti događaje ILI Može unositi promjene i upravljati dijeljenjem

Uz zadanu, javnu i privatnu postavku osobe s kojima ste podijelili kalendar mogu pogledati i promijeniti sve detalje o događajima.

Kalendar sam učinio javnim i druge osobe mogu vidjeti samo podatak o tome jesam li slobodan ili zauzet
 • Zadano: za događaje se prikazuje "zauzet".
 • Javno: svi mogu vidjeti sve detalje o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".
Kalendar sam učinio javnim i druge osobe mogu vidjeti sve detalje o događajima
 • Zadano: svi mogu vidjeti sve detalje o događajima.
 • Javno: svi mogu vidjeti sve detalje o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".

Događaji s Gmaila

 • Samo vi možete vidjeti događaje koji su automatski dodani u vaš kalendar iz Gmaila, čak i ako ste kalendar podijelili s nekim.
 • Ako želite da drugi korisnici vide događaj, slijedite prethodno navedene upute za promjenu postavki privatnosti za događaj.
 • Ako Kalendar upotrebljavate putem poslovnog ili školskog računa, događaje iz Gmaila može vidjeti vaš administrator.

Saznajte više o događajima iz Gmaila.

false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
88
false