Promjena postavki privatnosti događaja

Ako dijelite kalendar, događaji imaju iste postavke privatnosti kao i kalendar. Ako želite, možete promijeniti što drugi mogu vidjeti o određenim događajima.

Promjena postavki privatnosti za događaj

Ako kalendar nije ni s kim podijeljen, te vam se postavke možda neće prikazivati.

 1. Na računalu otvorite Google kalendar.
 2. Otvorite događaj koji želite ažurirati.
 3. Kliknite Zadana vidljivost i odaberite postavku privatnosti za događaj.
 4. Kliknite Spremi.

Napomena: kada postavke privatnosti za postojeći događaj promijenite iz "Privatno" u "Javno" odnosno postavke vidljivosti promijenite iz "Zauzet" u "Dostupan", promjena će se primijeniti na vaš kalendar, ali ne i na kalendare gostiju tog događaja. 

Da biste promijenili postavke privatnosti za cijeli kalendar, saznajte kako dijeliti ili prestati dijeliti kalendar.

Postavke privatnosti

Odaberite način na koji se kalendar dijeli da biste saznali više o tome koje su postavke događaja dostupne.

Kalendar se ne dijeli ni s kim

Budući da se kalendar ne dijeli ni s kim, ne dijele se ni događaji.

Ma koje postavke odabrali za događaj, vidjet ćete ga samo vi.

Kalendar dijelim samo s određenim osobama

Kada kalendar dijelite s drugima, možete im omogućiti sljedeće:

 • prikaz samo statusa slobodan/zauzet
 • prikaz svih pojedinosti o događaju
 • mijenjanje događaja
 • mijenjanje događaja i upravljanje dijeljenjem.

Ovisno o tome koju ste opciju odabrali, osobe s kojima dijelite kalendar možda će vidjeti različite količine informacija o vašim događajima.

Prikaz samo statusa slobodan/zauzet

 • Zadano: za događaje se prikazuje "zauzet".
 • Javno: osobe s kojima dijelite kalendar mogu vidjeti sve pojedinosti o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".

Prikaz svih pojedinosti o događaju

 • Zadano: osobe s kojima dijelite kalendar mogu vidjeti sve pojedinosti o događajima.
 • Javno: osobe s kojima dijelite kalendar mogu vidjeti sve pojedinosti o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".

Mijenjanje događaja ILI Mijenjanje događaja i upravljanje dijeljenjem

Osobe s kojima dijelite kalendar mogu vidjeti i promijeniti sve pojedinosti o događajima za zadane, javne i privatne postavke.

Kalendar je privatan i drugi mogu vidjeti samo status slobodan/zauzet
 • Zadano: za događaje se prikazuje "zauzet".
 • Javno: svi mogu vidjeti sve pojedinosti o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".
Kalendar je javan i drugi mogu vidjeti sve pojedinosti o događajima
 • Zadano: svi mogu vidjeti sve pojedinosti o događajima.
 • Javno: svi mogu vidjeti sve pojedinosti o događajima.
 • Privatno: za događaje se prikazuje "zauzet".

Događaji iz Gmaila

 • Samo vi možete vidjeti događaje koji su automatski dodani u vaš kalendar iz Gmaila, čak i ako kalendar dijelite s nekim.
 • Ako želite da drugi vide događaj, slijedite prethodno navedene upute za promjenu postavki privatnosti za događaj.
 • Ako Kalendar upotrebljavate putem poslovnog ili školskog računa, događaje iz Gmaila može vidjeti vaš administrator.

Saznajte više o događajima iz Gmaila.

false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
true
true
88
false
false