Αλλαγή των ρυθμίσεων απορρήτου για τα συμβάντα

Αν μοιραστείτε το ημερολόγιό σας, τα συμβάντα σας θα έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις απορρήτου με το ημερολόγιό σας. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο που βλέπουν οι άλλοι για συγκεκριμένα συμβάντα.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου για κάποιο συμβάν

Εάν το ημερολόγιό σας δεν έχει κοινοποιηθεί σε κανέναν, ενδέχεται να μην εμφανιστούν αυτές οι ρυθμίσεις.

 1. Σε έναν υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Ανοίξτε το συμβάν που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προεπιλεγμένη ορατότητα και επιλέξτε τη ρύθμιση απορρήτου για το συμβάν.
 4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Σημείωση: Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις απορρήτου για ένα υπάρχον συμβάν από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ή τις ρυθμίσεις ορατότητας από Απασχολημένος σε Διαθέσιμος, η αλλαγή θα εφαρμοστεί στο ημερολόγιό σας, αλλά όχι στα ημερολόγια συμβάντων άλλων προσκεκλημένων. 

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου για ένα ολόκληρο ημερολόγιο, μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε το ημερολόγιό σας ή να καταργήσετε την κοινοποίησή του.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Eπιλέξτε τους τρόπους κοινοποίησης του ημερολογίου σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις συμβάντος.

Το ημερολόγιό μου δεν έχει κοινοποιηθεί σε κανέναν

Το ημερολόγιό σας δεν χρησιμοποιείται από κοινού με κανέναν, συνεπώς ούτε και τα συμβάντα σας έχουν κοινοποιηθεί.

Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που θα επιλέξετε για το συμβάν σας, το συμβάν θα είναι ορατό μόνο σε εσάς.

Έχω κοινοποιήσει το ημερολόγιό μου μόνο σε συγκεκριμένα άτομα

Όταν μοιράζεστε το ημερολόγιό σας με άλλα άτομα, μπορείτε να τους επιτρέψετε:

 • Προβολή μόνο της κατάστασης ελεύθερος/απασχολημένος
 • Προβολή όλων των λεπτομερειών των συμβάντων
 • Πραγματοποίηση αλλαγών σε συμβάντα
 • Πραγματοποίηση αλλαγών σε συμβάντα και διαχείριση κοινοποίησης

Αναλόγως ποια από αυτές τις επιλογές έχετε ορίσει, τα άτομα με τα οποία μοιράζεστε το ημερολόγιό σας μπορεί να βλέπουν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα σας.

Προβολή μόνο της κατάστασης ελεύθερος/απασχολημένος

 • Προεπιλογή: Τα συμβάντα εμφανίζονται με την κατάσταση "απασχολημένος".
 • Δημόσια: Τα άτομα στα οποία έχετε κοινοποιήσει το ημερολόγιό σας μπορούν να βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
 • Ιδιωτικά: Τα συμβάντα εμφανίζονται με την κατάσταση "απασχολημένος".

Προβολή όλων των λεπτομερειών των συμβάντων

 • Προεπιλογή: Τα άτομα στα οποία έχετε κοινοποιήσει το ημερολόγιό σας μπορούν να βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
 • Δημόσια: Τα άτομα στα οποία έχετε κοινοποιήσει το ημερολόγιό σας μπορούν να βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
 • Ιδιωτικά: Τα συμβάντα εμφανίζονται με την κατάσταση "απασχολημένος".

Πραγματοποίηση αλλαγών σε συμβάντα ή Πραγματοποίηση αλλαγών σε συμβάντα και διαχείριση κοινοποίησης

Στις προεπιλεγμένες, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές ρυθμίσεις, τα άτομα στα οποία έχετε κοινοποιήσει το ημερολόγιό σας μπορούν να βλέπουν και να πραγματοποιούν αλλαγές σε όλες τις λεπτομέρειες των συμβάντων.

Έκανα το ημερολόγιό μου δημόσιο και οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο την κατάσταση ελεύθερος/απασχολημένος.
 • Προεπιλογή: Τα συμβάντα εμφανίζονται με την κατάσταση "απασχολημένος".
 • Δημόσια: Όλοι μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
 • Ιδιωτικά: Τα συμβάντα εμφανίζονται με την κατάσταση "απασχολημένος".
Έκανα το ημερολόγιό μου δημόσιο και οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
 • Προεπιλογή: Όλοι μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
 • Δημόσια: Όλοι μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
 • Ιδιωτικά: Τα συμβάντα εμφανίζονται με την κατάσταση "απασχολημένος".

Συμβάντα από το Gmail

 • Μόνο εσείς μπορείτε να βλέπετε συμβάντα που έχουν προστεθεί αυτόματα στο ημερολόγιό σας από το Gmail, ακόμα και αν έχετε κοινοποιήσει το ημερολόγιό σας σε κάποιον χρήστη.
 • Αν θέλετε το συμβάν σας να είναι ορατό σε άλλους, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε παραπάνω για να αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου για το συμβάν.
 • Αν χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο μέσω λογαριασμού εργασίας ή σχολείου, ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει συμβάντα από το Gmail.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Συμβάντα από το Gmail.