Změna nastavení soukromí u událostí

Pokud svůj kalendář sdílíte, mají vaše události stejné nastavení soukromí jako váš kalendář. Pokud chcete, můžete změnit, co ostatní o určitých událostech mohou zobrazit.

Změna nastavení soukromí u událostí

Pokud kalendář s nikým nesdílíte, nemusí se vám tato nastavení zobrazovat.

 1. Na počítači otevřete Kalendář Google.
 2. Otevřete událost, kterou chcete aktualizovat.
 3. Klikněte na Výchozí viditelnost a vyberte požadované nastavení soukromí.
 4. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Když změníte existující událost ze soukromé na veřejnou nebo u ní změníte viditelnost z nedostupné na dostupnou, změna se projeví ve vašem kalendáři, ale ne v kalendářích hostů. 

Pokud chcete změnit nastavení soukromí pro celý kalendář, přečtěte si, jak kalendář sdílet nebo sdílení naopak zrušit.

Nastavení soukromí

Vyberte si způsob sdílení kalendáře a přečtěte si další informace o tom, jaká nastavení jednotlivých událostí máte k dispozici.

S nikým svůj kalendář nesdílím

Svůj kalendář s nikým nesdílíte, a tedy nesdílíte ani žádné události.

Ať u události zvolíte jakékoli nastavení, bude se zobrazovat pouze vám.

Svůj kalendář sdílím pouze s určitými lidmi

Když svůj kalendář s někým sdílíte, můžete mu umožnit:

 • Zobrazit pouze informace o dostupnosti
 • Zobrazit všechny podrobnosti událostí
 • Provádět změny událostí
 • Provádět změny událostí a spravovat sdílení

Podle toho, jaké možnosti jste zvolili, se lidem, se kterými svůj kalendář sdílíte, může zobrazovat různé množství informací o vašich událostech.

Zobrazit pouze informace o dostupnosti

 • Výchozí: Události se zobrazují jako stav „zaneprázdněn“.
 • Veřejné: Lidé, se kterými svůj kalendář sdílíte, mohou zobrazit všechny podrobnosti o událostech.
 • Soukromé: Události se zobrazují jako stav „zaneprázdněn“.

Zobrazit všechny podrobnosti událostí

 • Výchozí: Lidé, se kterými svůj kalendář sdílíte, mohou zobrazit všechny podrobnosti o událostech.
 • Veřejné: Lidé, se kterými svůj kalendář sdílíte, mohou zobrazit všechny podrobnosti o událostech.
 • Soukromé: Události se zobrazují jako stav „zaneprázdněn“.

Provádět změny událostí NEBO Provádět změny událostí a spravovat sdílení

Ve výchozím, veřejném i soukromém nastavení mohou lidé, se kterými kalendář sdílíte, zobrazit a změnit jakékoli podrobnosti událostí.

Mám kalendář nastavený jako veřejný a lidem se zobrazují pouze informace o dostupnosti
 • Výchozí: Události se zobrazují jako stav „zaneprázdněn“.
 • Veřejné: Kdokoli může zobrazit podrobnosti událostí.
 • Soukromé: Události se zobrazují jako stav „zaneprázdněn“.
Mám kalendář nastavený jako veřejný a lidem se zobrazují všechny podrobnosti o událostech
 • Výchozí: Kdokoli může zobrazit všechny podrobnosti o událostech.
 • Veřejné: Kdokoli může zobrazit podrobnosti událostí.
 • Soukromé: Události se zobrazují jako stav „zaneprázdněn“.

Události z Gmailu

 • Události, které se do vašeho kalendáře automaticky přidávají z Gmailu, můžete vidět pouze vy, a to i když kalendář s někým sdílíte.
 • Pokud chcete, aby se událost zobrazovala i někomu dalšímu, postupujte podle pokynů pro změnu nastavení ochrany soukromí pro událost, které jsou uvedené výše.
 • Pokud v Kalendáři používáte pracovní nebo školní účet, události z Gmailu může vidět i váš administrátor.

Přečtěte si další informace o událostech z Gmailu.