Промяна на настройките за поверителност

Ако споделяте календара си, събитията ви ще имат същите настройки за поверителност като него. Ако искате, можете да промените това, което останалите виждат за определени събития.

Промяна на настройките за поверителност за събитие

Ако календарът ви не е споделен с никого, е възможно да не виждате тези настройки.

 1. Отворете приложението Google Календар Календар на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете събитието, което искате да редактирате и след това „Редактиране“ Редактиране.
 3. Докоснете „Видимост“ Видимост.
 4. Изберете настройките за поверителност за събитието.
 5. Докоснете Запазване в горната част на страницата.

За да промените настройките за поверителност за целия календар, научете как да споделяте или да прекратявате споделянето на календара си.

Настройки за поверителност

Изберете как е споделен календарът ви, за да научите повече за наличните настройки за събитията.

Календарът ми не е споделен с никого

Календарът ви не е споделен с никого, така че събитията ви също не са.

Независимо от настройките, които изберете за събитието си, то ще се вижда само от вас.

Календарът ми е споделен само с конкретни хора

Когато споделите календара си с някого, имате опцията да му позволите:

 • да вижда само информацията за заетостта;
 • да вижда всички подробности за събитията;
 • да прави промени в събитията;
 • да прави промени и да управлява настройките за споделяне.

В зависимост от избраните от вас опции хората, с които сте споделили календара си, може да виждат различно количество информация за събитията ви.

Да вижда само информацията за заетостта

 • Стандартна за календара: Събитията се показват като „Зает/а“.
 • Обществено: Хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.

Да вижда всички подробности за събитията

 • Стандартна за календара: Хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.
 • Обществено: Хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.

Да прави промени в събитията ИЛИ Да прави промени и да управлява настройките за споделяне

При стандартните, обществените и личните настройки хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.

Направих календара си обществен и хората могат да виждат само информацията за заетостта
 • Стандартна за календара: Събитията се показват като „Зает/а“.
 • Обществено: Всеки може да вижда всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.
Направих календара си обществен и хората могат да виждат всички подробности за събитията
 • Стандартна за календара: Всеки може да вижда всички подробности за събитията.
 • Обществено: Всеки може да вижда всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.

Събития от Gmail

 • Само вие можете да виждате събитията, които се добавят автоматично в календара ви от Gmail, дори ако сте споделили календара си с някого.
 • Ако искате други хора да виждат дадено събитие, изпълнете инструкциите по-горе, за да промените настройките за поверителност за него.
 • Ако използвате Календар със служебен или учебен профил, администраторът ви може да вижда събития от Gmail.

Научете повече за събитията от Gmail.