Промяна на настройките за поверителност за събития

Ако споделяте календара си, събитията ви ще имат същите настройки за поверителност като него. Ако искате, можете да промените това, което останалите виждат за определени събития.

Промяна на настройките за поверителност за събитие

Ако календарът ви не е споделен с никого, е възможно да не виждате тези настройки.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Отворете събитието, което искате да актуализирате.
 3. Кликнете върху Стандартна видимост и изберете настройките за поверителност за събитието.
 4. Кликнете върху Запазване.

Пояснения:

 • Промените в съществуващо събитие се прилагат за календара ви, но не и за календарите на други гости, когато актуализирате:
  • настройките за поверителност от „Частно“ на „Публично“;
  • настройките за видимостта от „Незает(а)“ на „Зает(а)“.
 • За да направи заглавието на събитието поверително, организаторът му трябва да зададе събитието като „Частно“.
  • Ако смятате, че поверително събитие е било зададено като „Обществено“, свържете се с организатора, за да зададе събитието като „Частно“.

За да промените настройките за поверителност за целия календар, научете как да споделяте или да прекратявате споделянето на календара си.

Настройки за поверителност

Изберете как е споделен календарът ви, за да научите повече за наличните настройки за събитията.

Календарът ми не е споделен с никого

Календарът ви не е споделен с никого, така че събитията ви също не са.

Независимо от настройките, които изберете за събитието си, то ще се вижда само от вас.

Календарът ми е споделен само с конкретни хора

Когато споделите календара си с някого, имате опцията да му позволите:

 • да вижда само информацията за заетостта;
 • да вижда всички подробности за събитията;
 • да прави промени в събитията;
 • да прави промени по събития и да управлява настройките за споделяне.

В зависимост от избраните от вас опции хората, с които сте споделили календара си, може да виждат различно количество информация за събитията ви.

Да вижда само информацията за заетостта

 • Стандартна за календара: Събитията се показват като „Зает/а“.
 • Обществено: Хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.

Да вижда всички подробности за събитията

 • Стандартна за календара: Хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.
 • Обществено: Хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.

Да прави промени в събитията ИЛИ Да прави промени и да управлява настройките за споделяне

При стандартните, обществените и личните настройки хората, с които сте споделили календара си, могат да виждат всички подробности за събитията.

Направих календара си личен и хората могат да виждат само информацията за заетостта
 • Стандартна за календара: Събитията се показват като „Зает/а“.
 • Обществено: Всеки може да вижда всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.
Направих календара си обществен и хората могат да виждат всички подробности за събитията
 • Стандартна за календара: Всеки може да вижда всички подробности за събитията.
 • Обществено: Всеки може да вижда всички подробности за събитията.
 • Лично: Събитията се показват като „Зает/а“.

Събития от Gmail

 • Само вие можете да виждате събитията, които се добавят автоматично в календара ви от Gmail, дори ако сте споделили календара си с някого.
 • Ако искате други хора да виждат дадено събитие, изпълнете инструкциите по-горе, за да промените настройките за поверителност за него.
 • Ако използвате Календар със служебен или учебен профил, администраторът ви може да вижда събития от Gmail.

Научете повече за събитията от Gmail.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню