Bắt đầu với Lịch Google

Bạn có thể sử dụng Lịch Google để theo dõi tất cả các sự kiện của mình. 

Tải Lịch Google

  1. Trên máy tính của bạn, hãy truy vập vào Lịch Google.
  2. Đăng nhập nếu bạn đã có Tài khoản Google. Hoặc nhấp vào Tạo tài khoản nếu bạn chưa có.
  3. Sau khi đã đăng nhập, bạn sẽ được đưa tới Lịch Google.
  4. Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy đi đến góc trên cùng bên phải và nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.

Các trình duyệt hoạt động với Lịch

Lưu ý: Bạn cần phải bật JavaScript và cookie cho trình duyệt mình đang sử dụng.

Lịch Google hoạt động với các phiên bản trước đó và hiện tại chính của các trình duyệt:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer 
  • Microsoft Edge
  • Firefox 
  • Safari 

Mẹo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?