Uporaba mest za sestanke v Google Koledarju

Ta funkcija je na voljo samo z računom za Google Koledar za službo ali šolo.

V koledarju lahko določite blok za sestanke, ki jih druge osebe lahko rezervirajo. Profesorji lahko na primer povabijo študente, da vsak teden rezervirajo sestanke v času govorilnih ur.

Termini sestankov so uporabni, ko ne veste, kdo se želi z vami srečati, vendar želite pokazati, da ste na voljo. Drugim osebam lahko v svojem koledarju ponudite časovni blok, v okviru katerega lahko rezervirajo termine. Tako lahko na primer določite 2 uri, ko ste na voljo za 30-minutne sestanke. Drugi lahko nato rezervirajo enega od teh 30-minutnih terminov, ki jim najbolj ustreza.

Nastavitev terminov sestankov in njihova skupna raba

Povezava med termini sestankov in običajnimi dogodki

Ko ustvarite blok s termini sestankov, je blok prikazan kot en dogodek v vašem koledarju. Če se želite prepričati, da je dogodek blok za sestanke, v zgornjem levem kotu dogodka poiščite ikono bloka za sestanke Sestanek.

Ko nekdo rezervira enega od terminov sestankov, bo rezervirani termin prikazan kot dogodek v koledarju te osebe in v okviru večjega bloka v vašem koledarju.

Ustvarjanje bloka za sestanke
 1. V računalniku odprite Google Koledar s službenim ali šolskim računom.
 2. Preverite, ali je odprt pogled Teden ali kateri koli pogled Dan.
 3. Kliknite kjer koli v koledarju. V pojavnem oknu dogodka kliknite Mesta za sestanke.
 4. Vnesite podrobnosti, vključno z naslovom, in izberite koledar, v katerem želite, da je dogodek prikazan.
 5. Če želite dodati več informacij, na primer lokacijo ali opis, kliknite Več možnosti.

Namig: Če želite blok za sestanke nastaviti tako, da se ponavlja, to storite pred pošiljanjem povabila drugim osebam za rezervacijo termina. Ko za obstoječi blok za sestanke z rezerviranimi termini nastavite, da se ponavlja, se rezervirani termini podvojijo kot novi termini, pri čemer lahko pride do dvojne rezervacije. Preberite navodila za ustvarjanje ponavljajočih se dogodkov.

Dodajanje gostov v blok za sestanke

Ko v blok za sestanke dodate gosta, je gost dodan v vsak termin sestanka v bloku in prejme e-poštno sporočilo vsakič, ko nekdo rezervira sestanek. Profesor lahko na primer kot gosta doda svojega asistenta, ki bo prisoten na govorilnih urah.

Če želite dodati goste v blok za sestanke, odprite dogodek sestanka in kliknite Dodaj goste

Namig: Ne dodajte oseb, ki želijo rezervirati posamezen termin sestanka. Namesto tega jim pošljite povezavo do strani za sestanke.

Pošiljanje povabila drugim osebam za rezervacijo termina sestanka

Ko nastavite blok za sestanke, lahko druge osebe povabite k rezervaciji termina prek povezave do strani za sestanke.

 1. Odprite Google Koledar.
 2. Kliknite sestanek in nato Pojdi na stran za sestanke v tem koledarju.
 3. V brskalniku kopirajte povezavo do strani za sestanke in jo prilepite.
 4. To povezavo pošljite osebam, ki želijo rezervirati termin sestanka.

Namig: Uporabniki lahko termine sestankov rezervirajo prek Google Koledarja. Če je potrebno, lahko za začetek ustvarijo račun Google.

Rezervacija termina sestanka

 1. Kliknite povezavo do strani za sestanke. Povezavo lahko poiščete v e-pošti, sporočilu ali dogodku v koledarju, ki je bil dan v skupno rabo z vami.
 2. Kliknite termin sestanka, ki je na voljo in nato Shrani.

Preklic termina sestanka

 1. Odprite Google Koledar.
 2. Kliknite termin sestanka.
 3. Pri možnosti »Pridete?« kliknite Ne.