Zapraszanie grup na wydarzenia w kalendarzu

Korzystając z Grup, możesz szybko zaprosić do udziału w wydarzeniu więcej osób jednocześnie. Zapraszając grupy, zgromadzisz nawet 100 000 gości.  

Zapraszanie grupy na wydarzenie 

Członkowie grupy widzą wydarzenie w swoich kalendarzach. Zobaczą je również Ci, którzy dołączą do grupy później. Wydarzenie jest usuwane z kalendarzy osób, które opuszczają grupę.

  1. Na komputerze wpisz adres e-mail grupy – tak samo jak podczas dodawania gości w zwykły sposób.
  2. Aby zobaczyć odpowiedzi członków grupy na liście gości, kliknij strzałkę Strzałka w prawo obok grupy Osoby.
  3. Jeśli nie widzisz ikony grupy ani strzałki, nie masz uprawnień do wyświetlania listy członków grupy.

Uwaga: aby uniemożliwić rozsyłanie spamu, Kalendarz Google ogranicza liczbę zaproszeń, jakie użytkownik może wysłać do gości z zewnątrz. Ten limit zależy od wykonywanej czynności, ale zwykle wynosi około 100–300 gości.

Wyświetlanie odpowiedzi

Jeśli organizujesz dane wydarzenie lub masz uprawnienia do edytowania go, możesz zobaczyć odpowiedzi członków grupy. 

W przypadku nadchodzących wydarzeń lista gości jest aktualizowana tak, by odzwierciedlać skład grupy, ale po upływie terminu danego wydarzenia już się nie zmienia. Jeśli na wydarzenie jest zaproszonych ponad 200 gości, aktualizacja składu grupy trwa 24 godziny.

Wydarzenia cykliczne

Gdy utworzysz nowe wydarzenie cykliczne, lista gości zostanie zaktualizowana pod kątem zmian w grupie. 

W przypadku wydarzeń cyklicznych utworzonych przed sierpniem 2017 roku: aby mieć pewność, że lista gości w Kalendarzu będzie odpowiadała składom grup, anuluj wydarzenie i utwórz je ponownie. 

Wyświetlanie i eksportowanie listy odpowiedzi w przypadku grup liczących ponad 200 członków

Gdy tworzysz wydarzenie dla większej grupy, możesz wyświetlić i pobrać odpowiedzi gości, ich adresy e-mail oraz dodane uwagi. Takich wydarzeń nie można przenieść do innego kalendarza. Nie można też zmienić ich właściciela.

Aby wykonać te czynności, musisz mieć uprawnienia do edytowania wydarzenia, na które zostało zaproszonych co najmniej 200 osób.

  1. Na komputerze otwórz wydarzenie w kalendarzu, w którym zostało utworzone.
  2. Wybierz Eksportuj odpowiedzi gości do Arkuszy. W Arkuszach Google zostanie utworzona aktualna lista odpowiedzi. 
  3. Aby zaktualizować dane, powtórz poprzedni krok. Po wyeksportowaniu danych na początku tego samego arkusza zostanie utworzona nowa karta z aktualnymi informacjami. 

Uwaga: zobaczysz tylko odpowiedzi członków tych grup, do których wyświetlania masz uprawnienia.

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę udzielić odpowiedzi Tak, Być może lub Nie, a wydarzenie nie zostało dodane do mojego kalendarza

Jeśli nie możesz odpowiedzieć, klikając linki w zaproszeniu, oznacza to, że organizator wydarzenia nie ma uprawnień do wyświetlania członków grupy.

Aby dodać wydarzenie do swojego kalendarza, musisz kliknąć Dodaj do kalendarza w górnej części zaproszenia. Pamiętaj, że organizator wydarzenia nie otrzyma żadnej odpowiedzi.

Nie widzę członków grup w wydarzeniu ani ich odpowiedzi

Oznacza to, że Ty lub organizator wydarzenia nie macie uprawnień do wyświetlania członków grupy lub grupa liczy łącznie ponad 200 gości. Zobacz powyżej, jak to określamy. 

Nie mogę modyfikować wydarzenia ani zapraszać na nie kolejnych osób

Goście nie mogą modyfikować wydarzenia ani zapraszać kolejnych osób. Poproś organizatora wydarzenia o uprawnienia do edycji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?