Поканване на групи на събития в календара

Можете да използвате Групи, за да каните бързо много хора едновременно на събитие. Когато каните групи, можете да имате до 100 000 гости.  

Поканване на група на събитие 

Важно: За да предотврати разпространението на спам, Google Календар поставя ограничения за броя на поканите, които потребител може да изпрати до външни гости. Тези ограничения варират в зависимост от действието и обикновено са между 100 и 300 гости.

Членовете на групата виждат събитието в календара си. Хората, които се присъединят към групата по-късно, също виждат събитието в календара си. То се премахва от календара на тези, които напуснат групата.

  1. От компютър въведете имейл адреса на групата по същия начин, по който добавяте гост.
  2. За да видите отговорите на членовете на групата в списъка с гости, кликнете върху стрелката Стрелка за надясно до групата Хора.
  3. Ако не виждате иконата за група и стрелката, нямате разрешение да виждате списъка с членовете.
Съвет: Ако имате ниво на достъп до група „Преглед на членовете“ и създадете групово събитие, всеки член на групата ще получи индивидуална покана за събитието по имейла.
Ако нямате достъп за преглед, поканата ще бъде изпратена до групата. Всеки потребител трябва да приеме поканата от имейла с покана, за да се появи събитието в календара му.

Преглед на отговорите

Ако сте организаторът на събитието или имате права да го редактирате, можете да виждате отговорите на членовете на групата. 

При предстоящи събития списъкът с гости се актуализира, за да съвпада с членството в групата, но няма да се променя, след като събитието е минало. Ако събитието ви има над 200 гости, промените в членството на групата ще се актуализират в рамките на 24 часа.

Повтарящи се събития

Когато създадете повтарящо се събитие, списъкът с гости ще се актуализира, за да съответства на промени в групата. Ако новите членове на групата имат включени известия по имейла, ще получават известия по имейла за всички бъдещи повтарящи се събития.

Ако сте създали повтарящо се събитие преди август 2017 г.: За да сте сигурни, че списъкът с гости в календара ви ще съответства на членството в групата и в бъдеще, анулирайте и създайте отново събитието. 

Преглед и експортиране на списък с отговори на покана за групи с повече от 200 членове

Важно: За да изпълните следващите стъпки, трябва да имате права за редактиране на събитие с 200 или повече души.

Когато създавате събитие за големи групи, можете да видите и изтеглите отговорите на гостите, имейл адресите им и всички добавени бележки. Събития за големи групи не могат да се прехвърлят към друг собственик или да се местят в различен календар.

  1. От компютър отворете събитието в календара, в който то е създадено първоначално.
  2. Изберете Експортиране на отговорите на гостите в Таблици. Google Таблици ще създаде списък от актуалния списък с отговори. 
  3. За да актуализирате информацията, повторете стъпка 2. При експортирането ще се създаде нов раздел с най-актуалната информация в началото на първоначалната таблица.

Забележка: Можете да виждате отговорите само на членовете на групите, които ви е разрешено да виждате.

Отстраняване на неизправности

Не мога да отговоря с „Да“, „Може би“ или „Не“ и събитието не е добавено към календара ми

Ако не можете да отговорите, като кликнете върху връзките в поканата, това означава, че организаторът на събитието няма разрешение да вижда членовете на групата.

За да добавите събитието към календара си, вместо това трябва да кликнете върху Добавяне към календара в горната секция на поканата. Организаторът на събитието няма да получи отговор.
Не мога да виждам членовете на групата или отговорите им в събитие
Това означава, че вие или организаторът нямате разрешение да виждате членовете на групата или че групата има над 200 гости. Вижте по-горе, за да разберете как се отчита това. 
Не мога да променям събитието или да каня още хора
Гостите не могат да променят събитието или да канят още хора. Обърнете се към създателя на събитието за достъп за редактиране.