Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De onderstaande informatie is bedoeld voor de nieuwe versie van Google Agenda. Als je de oude versie gebruikt, log je in bij Google Agenda en vernieuw je deze pagina.

Experimentele functies proberen met Labs

Je kunt de Labs-functie voor Google Agenda inschakelen om nieuwe functies te proberen.

Labs zijn experimenten

Aangezien Labs nog steeds experimenten zijn, kunnen deze op elk moment worden gewijzigd, afgebroken of verwijderd.

Labs inschakelen

Je kunt Labs alleen inschakelen en gebruiken op je computer of in een mobiele browser. Ze werken niet in de Agenda-app van Android of op de iPhone.

  1. Open Google Agenda op je computer.
  2. Klik of tik in de rechterbovenhoek op Instellingen Instellingen en vervolgens Labs.
  3. Selecteer Inschakelen voor de Labs die je wilt toevoegen.
  4. Klik onder aan de pagina op Opslaan.

Meer informatie over de huidige Labs

Achtergrondafbeelding

Maak je agenda persoonlijker door een afbeelding toe te voegen.

Je kunt de afbeelding centreren, opdelen of de grootte ervan aanpassen.

Wanneer je een afbeelding kiest om te uploaden, moet je de link naar de afbeelding zelf gebruiken, niet de link naar een map waarin de afbeelding zich bevindt.

Wereldklok

Bekijk de tijd in verschillende tijdzones.

Klik op een afspraak en in de tijdzonegadget wordt de tijd van de afspraak in verschillende tijdzones weergegeven.

Naar de datum springen

Navigeer naar specifieke datums.

Je agendaweergave (dag, week, maand) blijft hetzelfde, maar de nieuwe datum wordt weergegeven.

Volgende vergadering

Bekijk een afteltimer voor de volgende afspraak in je agenda.

Vrij of bezet

Als iemand zijn agenda met jou heeft gedeeld, voer je zijn e-mailadres in om te zien wat er in zijn planning staat.

Jaarweergave

Bekijk een volledig jaar in Google Agenda.

Klik op een datum om je afspraken voor die dag te bekijken.

Met wie heb ik een afspraak onder vier ogen?

Als je een afspraak hebt met één andere persoon, kun je de naam van de gast zien naast de titel van de afspraak.

Afspraken worden automatisch geweigerd

Blokkeer tijden in je agenda waarop je niet beschikbaar bent. Als je in deze periode uitnodigingen voor afspraken ontvangt, worden ze automatisch afgewezen.

Als je tijden wilt blokkeren, maak je een afspraak voor de periode waarin je niet beschikbaar bent en selecteer je Bezet (uitnodigingen weigeren) in het dropdownmenu 'Mij weergeven als' op de detailpagina van de afspraak.

Ochtend en nacht verbergen

Pas je agendaweergave aan zodat alleen afspraken in een bepaalde periode worden weergegeven.

Als je je periode wilt aanpassen, versleep je de balk aan de linkerkant van de agenda.

Problemen oplossen

Als je problemen ondervindt met Google Agenda nadat je een Lab hebt ingeschakeld, schakel je dat Lab uit om te zien of het probleem daarmee wordt opgelost.

Aaron is Google Agenda-expert en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?