Đồng bộ hóa Lịch với điện thoại hoặc máy tính bảng

Khi bạn đồng bộ hóa lịch trên thiết bị di động, các sự kiện tương tự sẽ hiển thị khi bạn sử dụng Lịch Google trên máy tính của mình.

Bắt đầu

Chọn thiết bị của bạn:

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Tải xuống ứng dụng Lịch Google

  1. Tải xuống ứng dụng Lịch Google từ Google Play
  2. Khi bạn mở ứng dụng, tất cả sự kiện của bạn sẽ được đồng bộ hóa với máy tính.

Tôi không thấy ứng dụng Lịch Google trong Google Play

Nếu không thấy ứng dụng Lịch Google với biểu tượng Lịch Google này thì có thể phiên bản Android bạn sử dụng là phiên bản cũ hơn không hoạt động với ứng dụng Lịch Google.

iPhone hoặc iPad

Cách dễ nhất để đồng bộ hóa sự kiện của bạn đó là tải xuống ứng dụng Lịch Google chính thức. Nếu muốn sử dụng ứng dụng lịch đã có trên iPhone hoặc iPad thì bạn có thể đồng bộ hóa sự kiện của mình với Lịch Apple.

Tùy chọn 1: Tải xuống ứng dụng Lịch Google

  1. Tải xuống ứng dụng Lịch Google từ App Store
  2. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn. Sau khi đăng nhập, tất cả sự kiện của bạn sẽ được đồng bộ hóa với máy tính của bạn.

Tùy chọn 2: Xem sự kiện Lịch Google của bạn trong Lịch Apple

Tìm hiểu cách xem sự kiện Lịch Google trên Lịch Apple.

Thiết bị khác

Tùy chọn 1: Truy cập Lịch Google bằng trình duyệt

Tìm hiểu cách xem sự kiện của bạn bằng trình duyệt web trên thiết bị di động.

Tùy chọn 2: Sử dụng ứng dụng lịch đồng bộ hóa với Lịch Google

Một số ứng dụng lịch cho phép bạn thêm Tài khoản Google của mình trên trang cài đặt để đồng bộ hóa sự kiện của bạn.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Lịch Google thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác của bạn, bạn cũng có thể sử dụng G Suite Sync cho Microsoft Outlook®.

Khắc phục sự cố đồng bộ hóa

Nếu các sự kiện bạn đã tạo hoặc cập nhật không hiển thị trong ứng dụng Lịch Google, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố đồng bộ hóa.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?