Wyświetlanie kalendarza w trybie offline

Aplikacji Kalendarz Google możesz używać, gdy nie masz dostępu do internetu. Na komputerze nie jest to możliwe.

Używanie kalendarza offline na urządzeniach mobilnych

Używając aplikacji Kalendarz Google offline, możesz:

  • wyświetlać wydarzenia i wprowadzać zmiany;
  • tworzyć, edytować i odpowiadać na wydarzenia.

Uwaga: wprowadzone zmiany zostaną zsynchronizowane z komputerem i kalendarzami innych osób dopiero wtedy, gdy będziesz online.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?