Korzystanie z kalendarza w trybie offline

W trybie offline możesz korzystać z aplikacji Kalendarz Google na telefonie.

Ważne: kiedy komputer jest w trybie offline, nie możesz korzystać z internetowej wersji Kalendarza.

Używanie kalendarza offline na urządzeniach mobilnych

Używając aplikacji Kalendarz Google offline, możesz:

  • wyszukiwać wydarzenia i wprowadzać zmiany;
  • tworzyć, edytować i odpowiadać na wydarzenia.

Wskazówki

  • Zmiany wprowadzone w trybie offline zostaną zsynchronizowane z komputerem i kalendarzami innych osób dopiero wtedy, gdy będziesz online.
  • Po zainstalowaniu aplikacji połącz się z internetem i zaloguj się na swoje konto Google. Następnie konto zostanie zsynchronizowane i będzie można korzystać z Kalendarza Google w trybie offline.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?