Upotreba Google kalendara offline

Offline kalendari omogućuju vam pristup kalendaru kad ste izvan mreže. To je osobito korisno kada je internetska veza slaba.

Izvanmrežna upotreba kalendara na mobilnom uređaju

Ako aplikaciju Google kalendar upotrebljavate kada se nalazite izvan mreže, možete učiniti sljedeće:

  • pronaći događaje i unositi izmjene
  • izrađivati i uređivati događaje te odgovarati na njih
  • pristupati zadacima.

Savjeti:

  • Instalirajte aplikaciju Kalendar, povežite se s internetom te se prijavite na Google račun. Račun se automatski sinkronizira, pa Google kalendar možete upotrebljavati izvanmrežno.
  • Dok ste izvan mreže, promjene se neće sinkronizirati s računalom ni s tuđim kalendarima sve dok se ponovno ne povežete s internetom.
  • Dok ste izvan mreže, ne možete slati e-poruke gostima događaja.

Trebate li dodatnu pomoć?

Slijedite ove upute:

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik