Χρήση του Ημερολογίου Google εκτός σύνδεσης

Με τα ημερολόγια εκτός σύνδεσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιό σας εκτός σύνδεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχετε ανεπαρκή σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Άνοιγμα του Ημερολογίου Google σε πρόγραμμα περιήγησης Chrome.
 • Προβολή του ημερολογίου και των συμβάντων σας από τις τελευταίες 4 εβδομάδες ή οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
 • Προβολή συμβάντων κατά εβδομάδα, ημέρα ή μήνα. 

Χρήση του Ημερολογίου εκτός σύνδεσης σε υπολογιστή  

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, στην ενότητα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτός σύνδεσης και μετά Ενεργοποίηση ημερολογίου εκτός σύνδεσης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφόρτωση τώρα
  • Θα ξεκινήσει ο συγχρονισμός του ημερολογίου σας για χρήση εκτός σύνδεσης. Επάνω δεξιά στο ημερολόγιό σας εμφανίζεται ο Συγχρονισμός .
  • Όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί, η κατάσταση του ημερολογίου σας θα εμφανίσει την ένδειξη Έτοιμο για χρήση
  • Όταν είστε εκτός σύνδεσης, η κατάσταση του ημερολογίου σας είναι Εκτός σύνδεσης .
   • Εμφανίζεται μια ειδοποίηση: Φαίνεται ότι είστε εκτός σύνδεσης. Ορισμένες ενέργειες μπορεί να μην λειτουργούν.   

Σημαντικό:

 • Η ενότητα Τα ημερολόγιά μου και τα δεδομένα του ημερολογίου σας θα συγχρονιστούν από την τελευταία φορά που ο υπολογιστής είχε συνδεθεί στο διαδίκτυο.
 • Όταν είστε εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:
  • Δημιουργία ή επεξεργασία συμβάντων
  • Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προσκεκλημένους
  • Πρόσβαση στο Tasks ή στις Υπενθυμίσεις
 • Αν διαγράψετε τις εικόνες και τα αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στην κρυφή μνήμη του υπολογιστή, θα διαγραφεί και η υποστήριξη εκτός σύνδεσης για το Ημερολόγιο Google. Ενεργοποιήστε ξανά το Ημερολόγιο Google εκτός σύνδεσης, για να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο εκτός σύνδεσης. 
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
false
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
88