Χρήση του Ημερολογίου Google εκτός σύνδεσης

Με τα ημερολόγια εκτός σύνδεσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιό σας όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχετε ανεπαρκή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Χρήση Ημερολογίου εκτός σύνδεσης σε κινητό

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Ημερολόγιο Google ενώ είστε εκτός σύνδεσης, μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:

  • Εύρεση συμβάντων και πραγματοποίηση αλλαγών.
  • Δημιουργία, επεξεργασία ή απάντηση σε συμβάντα.
  • Πρόσβαση στις εργασίες.

Συμβουλές:

  • Εγκαταστήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο, συνδεθείτε στο διαδίκτυο και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. Ο λογαριασμός σας συγχρονίζεται αυτόματα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο Google εκτός σύνδεσης.
  • Ενώ είστε εκτός σύνδεσης, οι αλλαγές δεν συγχρονίζονται με τον υπολογιστή ή τα ημερολόγια άλλων, μέχρι να συνδεθείτε ξανά.
  • Όταν είστε εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσκεκλημένους του συμβάντος.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού