Rozwiązywanie problemów z brakującymi powiadomieniami Kalendarza Google

Jeśli nie widzisz wszystkich lub niektórych powiadomień Kalendarza, spróbuj rozwiązać problem za pomocą podanych niżej wskazówek.

Znajdowanie brakujących powiadomień w Kalendarzu Google

Sprawdzanie, czy powiadomienia na pulpicie są włączone

Aby sprawdzić ustawienia powiadomień Kalendarza:

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. U góry po prawej kliknij Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W pasku bocznym po lewej stronie, w sekcji „Ogólne”, kliknij Ustawienia powiadomień.
 4. Kliknij menu powiadomień i sprawdź, czy Powiadomienia na pulpicie są włączone.

Dowiedz się, jak włączać i wyłączać powiadomienia z Kalendarza na pulpicie

Znajdowanie brakujących powiadomień dotyczących określonego wydarzenia

​Aby sprawdzić, czy wydarzenie zawiera powiadomienia, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij wydarzenie a potem Edytuj wydarzenie Edytuj.
 3. Sprawdź, czy obok ikony Powiadomienia znajdują się powiadomienia.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy.

Znajdowanie brakujących powiadomień o wydarzeniach w kalendarzu

Aby sprawdzić, czy kalendarz ma powiadomienia o wydarzeniach, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Na pasku bocznym po lewej stronie, w sekcji „Ustawienia moich kalendarzy”, kliknij kalendarz.
 5. Sprawdź, czy w sekcji „Powiadomienia o wydarzeniach” lub „Powiadomienia o wydarzeniach całodniowych” są jakieś powiadomienia.

Dowiedz się, jak zmienić ustawienia Kalendarza

Rozwiązywanie problemów z brakującymi powiadomieniami w ustawieniach przeglądarki

Sprawdzanie, czy Kalendarz ma uprawnienia do wyświetlania powiadomień

W Chrome:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Menu a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn a potem Powiadomienia.
 4. Sprawdź, czy witryna calendar.google.com znajduje się na liście w sekcji „Zezwolono na wysyłanie powiadomień”.
 5. Jeśli witryny calendar.google.com nie ma na liście:
  1. W sekcji „Zezwolono na wysyłanie powiadomień” kliknij Dodaj.
  2. Wpisz calendar.google.com.
  3. Kliknij Dodaj.

W innych przeglądarkach:

 1. Otwórz ustawienia powiadomień przeglądarki.
 2. Sprawdź, czy strona calendar.google.com ma uprawnienia do wysyłania powiadomień.
  • Jeśli nie, dodaj takie uprawnienia.

Dowiedz się, jak zmienić ustawienia powiadomień Kalendarza w ustawieniach przeglądarki

Korzystanie z powiadomień w Chrome

Ważne: jeśli system zainstalowany na urządzeniu to ChromeOS, nie musisz włączać powiadomień Chrome.

 1. Na pasku adresu wpisz chrome://flags/#enable-system-notifications.
 2. Naciśnij Enter.
 3. W menu opcji „Enable system notifications” (Włącz powiadomienia systemowe) wybierz Disabled (Wyłączone).
 4. Kliknij Relaunch (Uruchom ponownie).

Sprawdzanie ustawień systemu operacyjnego

Sprawdzanie, czy przeglądarka ma uprawnienia do wyświetlania powiadomień

W większości systemów operacyjnych, na przykład macOS lub Windows, powiadomienia są dozwolone. Aby sprawdzić, czy przeglądarka ma uprawnienia do wyświetlania powiadomień, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz ustawienia systemu operacyjnego lub preferencje systemowe.
 2. Kliknij Powiadomienia.
 3. Sprawdź, czy system operacyjny umożliwia wyświetlanie powiadomień w przeglądarce.

Ważne: aby wyświetlić powiadomienia, otwórz Kalendarz Google.

Znajdowanie brakujących powiadomień na pełnym ekranie w systemie Windows 10

Powiadomienia mogą się na siebie nakładać w:

 • systemie operacyjnym macOS,
 • w systemie Linux w wersji ze środowiskiem graficznym.

W przypadku nakładania się powiadomień wyświetlane jest tylko pierwsze z nich.

 

W systemie Windows 10 powiadomienia mogą nie być wyświetlane, jeśli:

 • używasz widoku pełnego ekranu,
 • udostępniasz ekran,
 • grasz w coś.

Aby włączyć powiadomienia w tych sytuacjach:

 1. Otwórz ustawienia systemu Windows.
 2. Wybierz Skupienie.
 3. Sprawdź stan opcji.
  • Powiadomienia nie są wyświetlane w przypadku włączenia określonych opcji.

Znajdowanie powiadomień, które zniknęły ze względu na brak interakcji w systemie Windows 10

W przypadku braku interakcji ze strony użytkownika po jakimś czasie Windows 10 może zarchiwizować powiadomienia. Znajdziesz je w Centrum akcji.

Sprawdzanie powiadomień w Centrum powiadomień systemu macOS

W systemie macOS powiadomienia mogą być ukryte na ekranie, ale widoczne w Centrum powiadomień. Jeśli w Centrum powiadomień nie ma powiadomień, konieczne może być ponowne uruchomienie tej usługi w Preferencjach systemowych.

 • Więcej informacji o Centrum powiadomień znajdziesz na stronie pomocy Apple.

W Centrum powiadomień powinny pojawić się powiadomienia. Jeśli nadal ich nie widać:

 1. Otwórz terminal.
 2. Wpisz killall NotificationCenter.

Znajdowanie brakujących powiadomień dotyczących monitora lub projektora na Macu

Domyślnie system macOS nie zezwala na powiadomienia podczas powielania ani udostępniania ekranu. Aby zezwolić na ich wyświetlanie, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Preferencje systemowe.
 2. Kliknij Powiadomienia i tryb skupienia.
 3. U dołu wybierz Podczas klonowania do telewizorów i projektorów.

Włączanie i wyłączanie dźwięków powiadomień

Aby odtwarzać dźwięki powiadomień, Kalendarz Google musi uzyskać odpowiednie uprawnienia w opcjach przeglądarki.

W Chrome

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Ustawienia witryny.
 4. W sekcji Treść kliknij Dodatkowe ustawienia treści a potem Dźwięk.
 5. Jeśli strona calendar.google.com nie jest widoczna w sekcji „Zezwolono na odtwarzanie dźwięku”, kliknij Dodaj.
 6. Wpisz calendar.google.com.
 7. Kliknij Dodaj.

W innych przeglądarkach

 1. Otwórz ustawienia dźwięku lub autoodtwarzania w przeglądarce.
 2. Przyznaj odpowiednie uprawnienia stronie calendar.google.com.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne