Obavezna potvrda e-pošte za sastanke

Da biste spriječili zlonamjerne rezervacije, možete zatražiti od gostiju da potvrde svoju e-adresu prije nego što zakažu sastanak. To je obavezno samo za korisnike koji nisu prijavljeni na Google račun.
Važno: pretplate na Google Workspace koje ispunjavaju kriterije mogu upotrebljavati potvrdu e-pošte.

Uključivanje ili isključivanje potvrde e-pošte

Od gostiju možete tražiti da potvrde svoju e-adresu da bi mogli zakazati sastanak. 
Važno: potvrda e-pošte prema zadanim je postavkama isključena. 
1. Na računalu otvorite Google kalendar.
2. Otvorite postojeći raspored sastanaka ili slijedite postupak od 1. do 8. koraka u odjeljku Izrada rasporeda sastanaka.
3. U odjeljku Obrazac za rezervaciju potvrdite ili poništite okvir uz opciju Zahtijevaj potvrdu e-poštom.
4. Kliknite Spremi.

Potvrdite račun e-pošte da biste rezervirali sastanak kao gost

Ako rezervirate sastanak s osobom koja je uključila potvrdu e-pošte, možda ćete morati unijeti PIN da biste potvrdili svoju e-adresu.

Kada ste prijavljeni na Google račun:

  • pojedinosti o rezervaciji popunjavaju se unaprijed
  • od vas se ne traži da pošaljete PIN.

Kad niste prijavljeni na Google račun:
1. Unesite svoju e-adresu u obrazac za rezervaciju.
2. Potražite e-poruku s PIN-om.
3. Na stranici za rezervacije unesite PIN. 
4. Kliknite Pošalji.

Povezani izvori

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik